Рішення №32-25/2019 27 червня 2019 року с. Старі Бросківці Про затвердження Статуту Глибочківської гімназіїСкачати 160,5 Kb.
Сторінка4/11
Дата конвертації26.03.2020
Розмір160,5 Kb.
ТипРішення
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
2.1. ЗЗСО планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного та поточного плану.

В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи ЗЗСО, визначаються перспективи його розвитку.

План роботи затверджується радою ЗЗСО.

2.2. Основним документом, що регулює освітній процес, є освітня програма, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених і затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

Освітня програма навчального закладу державної і комунальної форм власності погоджується радою ЗЗСО і затверджується відповідним органом управління освітою.

У вигляді додатків до освітньої програми додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

2.3. Відповідно до освітньої програми педагогічні працівники даного ЗЗСО самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4. ЗЗСО може здійснювати освітній процес за денною та індивідуальною формами навчання.

2.5. Зарахування учнів (вихованців) до ЗЗСО здійснюється за наказом директора на підставі заяви батьків (або осіб, які їх замінюють), або направлення відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), медичної довідки, встановленою зразка документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які не вступають до першого класу).

У разі потреби учень (вихованець) може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого ЗЗСО. Переведення учнів до іншого ЗЗСО здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.

2.6. У ЗЗСО для учнів І-ІХ класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватися групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора ЗЗСО на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

2.7. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються ЗЗСО в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року.

Навчальний рік поділяється на семестри.

2.8. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.9. За погодженням з відповідними структурними підрозділами районної державної адміністрації з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю ЗЗСО щорічно радою навчального закладу затверджується графік канікул, тривалість яких протягом навчального року становить не менше 30 календарних днів.

2.10. Тривалість уроків у ЗЗСО становить: у перших класах - 35 хвилин, у других-четвертих класах - 40 хвилин, у п'ятих-дев’ятих - 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

2.11. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою ЗЗСО і затверджується директором.

Тижневий режим роботи ЗЗСО фіксується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у ЗЗСО проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

2.12. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.13. У ЗЗСО визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів (вихованців), ведеться тематичний облік знань.

У першому класі дається вербальна оцінка досягнень учнів у навчанні, у другому - за рішенням педради.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.14. Результати семестрового, річного доводяться до відома учнів класним керівником ( головою атестаційної комісії).

2.15. Порядок проведення державної підсумкової атестації, переведення та випуск учнів ЗЗСО, нагородження учнів похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» здійснюються відповідно до чинного законодавства та чинних Положень.

2.16. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації здійснюється згідно з чинним законодавством.

2.17. Учням, які закінчили певний ступінь ЗЗСО, видається відповідний документ про освіту:

- по закінченні початкової школи - табель успішності.

- по закінченні основної школи - свідоцтво про базову загальну середню освіту.

2.18. За успіхи у навчанні для учнів (вихованців встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення: подяки та похвальні листи, грамоти (в межах коштів, передбачених на ці цілі).

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка