Рішення №32-25/2019 27 червня 2019 року с. Старі Бросківці Про затвердження Статуту Глибочківської гімназіїСкачати 160,5 Kb.
Сторінка3/11
Дата конвертації26.03.2020
Розмір160,5 Kb.
ТипРішення
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Сільський голова І. Прунь

ЗАРЕЄСТРОВАНО: ЗАТВЕРДЖЕНО: ПОГОДЖУЮ:

Рішення ХХV сесії Начальник

Старобросковецької сільської ради відділу освіти, сім’і,

VІІ скликання молоді та спорту

№ 32-25/2019 Сторожинецької

від 27.06.2019 р. райдержадміністрації
Сільський голова ____________ М.Чобітько
______________І.Прунь

.

СтатутГлибочківської гімназії

Старобросковецької сільської ради

Сторожинецького району

Чернівецької області

2019 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Глибочківська гімназія Старобросковецької сільської ради Сторожиненького району Чернівецької області знаходиться у комунальній власності Старобросковецької сільської ради.

1.2. Місцезнаходження:

59000 Чернівецька область

Сторожинецький район

село Глибочок

вулиця Івасюка, 3

1.3. Глибочківська гімназія (далі – заклад загальної середньої освіти (ЗЗСО)) є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в установі банку, печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

1.4. Засновником ЗЗСО є Старобросковецька сільська рада.

1.5. Головною метою ЗЗСО є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної (базової) загальної середньої освіти.

1.6. Головними завданнями ЗЗСО є:

-забезпечення реалізації права громадян на повну (базову) загальну середню освіту;

-виховання громадянина України;

-виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

-формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості на засадах християнської етики і моралі, підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

-розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

-реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

-виховання компетентнісного ставлення до власного здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів (вихованців);

-створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

1.7.ЗЗСО в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», чинним Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778, зі змінами, в редакції від  13 вересня 2016 року іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

1.8. ЗЗСО самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним статутом.

1.9. ЗЗСО несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

-безпечні умови освітньої діяльності;

-дотримання державних стандартів освіти;

-дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

-дотримання фінансової дисципліни.

1.10. У ЗЗСО визначена українська мова навчання.

1.11. ЗЗСО має право:

-проходити в установленому порядку ліцензування закладу;

-визначити форми, методи і засоби освітнього процесу за погодженням із власником (засновником);

-визначити варіативну частину освітньої програми;

-в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

-спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників освітнього процесу;

- бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним статутом;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів влади, юридичних і фізичних осіб;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;

- розвивати власну соціальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

- доходи Глибочківської гімназії використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Глибочківської гімназії, реалізації мети та напрямів діяльності, визначених цим Статутом;

- забороняється розподіл отриманих доходів Глибочківської гімназії або їх частини серед засновників, працівників, членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

1.12. У ЗЗСО створюються та функціонують методоб’єднання класних керівників, вчителів початкових класів, природничо-математичних та суспільно-гуманітарних дисциплін.

1.13. Медичне обслуговування учнів (вихованців) та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником (власником) і здійснюється фельдшерсько-акушерським пунктом с. Глибочок та Сторожинецькою центральною поліклінікою (наказ «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 20.07.2009 року №518/674 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.08.2009 року за №772/16788).

1.14. Взаємовідносини ЗЗСО з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка