Рішення №10-28/viі рішення № від 8 червня 2016 року від 20 року


УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУСкачати 120,5 Kb.
Сторінка9/14
Дата конвертації04.04.2020
Розмір120,5 Kb.
ТипРішення
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
7. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу дошкільного закладу є: діти дошкільного віку, педагогічні працівники (вихователі), медичні працівники, помічники вихователів та батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2. За успіхи в роботі встановлюються форми матеріального та морального заохочення згідно чинного законодавства.

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

 • безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

 • захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

 • захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

 • здоровий спосіб життя.

7.4. Права та обов’язки батьків або осіб, що їх замінюють.

Батьки або особи, що їх замінюють мають право: • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;

 • звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання та навчання своїх дітей;

 • брати участь у покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;

 • відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

 • захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

Батьки або особи, що їх замінюють зобов’язані:

 • своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі у установленому порядку;

 • своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби своєї дитини;

 • слідкувати за станом здоров’я дитини;

 • інші права, що не суперечать законодавству України.

7.5. Права та обов’язки педагогічних працівників.

Педагогічні працівники мають право на: • вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

 • брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

 • на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах, тощо;

 • проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

 • вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

 • на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

 • об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

 • на захист професійної честі та власної гідності;

 • інші права, що не суперечать законодавству.

Педагогічні працівники зобов’язані:

 • дотримуватися статуту, правил внутрішнього розпорядку, виконувати умови контракту чи трудового договору;

 • дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

 • забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю, а також від фізичного та психічного насильства;

 • брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

 • виконувати накази та розпорядження керівництва;

 • виконувати інші обов’язки згідно з законодавством України.

7.6. Права, обов’язки та соціальні гарантії інших працівників дошкільного навчального закладу регулюються трудовим законодавством та правилами внутрішнього розпорядку закладу.

7.7. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних працівників здійснюється завідуючим дошкільного закладу за погодженням відділу освіти Христинівської райдержадміністрації згідно чинного законодавства України.

Інші працівники дошкільного навчального закладу приймаються та звільняються з посади завідуючим.7.8. На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу приймається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, а саме освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України «Про освіту» - вищу або середню спеціальну освіту), а також стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.9. Трудові відносини у дошкільному закладі регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.10. Працівники дошкільного навчального закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством.

7.11. Працівники дошкільного навчального закладу у відповідності до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять періодичні безоплатні медичні огляди в Поліклінічному відділені Христинівської ЦРЛ, які затверджуються управлінням охорони здоров’я Державною санітарно-епідеміологічною службою України з визначенням періодичності для конкретної категорії працівників.

7.12. Педагогічні працівники дошкільного навчального закладу підлягають атестації яка здійснюється, як правило один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

7.13. Педагогічні та інші працівники, які систематично порушують вимоги цього статуту, правила внутрішнього розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка