Рассказова О.І., док пед н., профСкачати 196,5 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації27.03.2020
Розмір196,5 Kb.
ТипРассказ
1   2
Відповіді анкети

співвідношення

Жінки (20 осіб)

Чоловіки (2 особи)

Кількість

%

кількість

%

1.Повністю згоден (на)

0

0

0

0

2.Скоріше, згоден (на)

0

0

0

0

3.Однаковою мірою, як згоден(на) так і не згоден(на)

3

15

1

50

4. Скоріше, не згоден (на)

3

15

1

50

5.Абсолютно не згоден (на)

10

50

0

0

6. Важко сказати/ Не замислювався (лася) над цим

4

4

0

0

На нашу думку, це було обумовлено тим, що викладачі/викладачки, які працюють на кафедрі й разом з цим беруть участь у діяльності Центру гендерної освіти, обізнані з гендерної проблематики, самі навчають студентів основам гендерної рівності та відповідним методикам, активно запроваджують ці знання як спеціальні навчальні дисципліни, а також як окремі теми під час вивчення інших курсів соціально-педагогічної спрямованості.

Дещо відмінний розподіл відповідей респондентів спостерігався на двох інших кафедрах. Так, серед викладачів кафедри «Інформатика» відповіді розподілилися таким чином:Відповіді анкети

співвідношення

Жінки (7 осіб)

Чоловіки (3особи)

кількість

%

кількість

%

1.Повністю згоден (на)

0

0

0

0

2.Скоріше, згоден (на)

0

0

0

0

3.Однаковою мірою, як згоден(на) так і не згоден(на)

0

0

1

33,3

4. Скоріше, не згоден (на)

2

28,6

1

33,3

5. Абсолютно не згоден (на)

3

42,9

0

0

6. Важко сказати/ Не замислювався (лася) над цим

2

28,6

1

33,3

Відповідно серед викладачів кафедри «Фізичне виховання» відповіді розподілилися таким чином:

Відповіді анкети

співвідношення

Жінки (3 особи)

Чоловіки (7 осіб)

кількість

%

кількість

%

1.Повністю згоден (на)

0

0

1

14,3

2.Скоріше, згоден (на)

0
3

42,9

3.Однаковою мірою, як згоден(на) так і не згоден(на)

1

33,3

0

0

4. Скоріше, не згоден (на)

1

33,3

1

14,9

5. Абсолютно не згоден (на)

0

0

0

0

6. Важко сказати/ Не замислювався (лася) над цим

1

33,3

2

28,6

Отже, слід зазначити, що при аналізі відповідей на питання анкети необхідно враховувати: по-перше, обізнаність викладачів кафедри з питань гендерної проблематики; по-друге, співвідношення жінок та чоловіків в колективі; по-третє, враховувати той факт, хто очолює кафедру (жінка чи чоловік). Наприклад, кафедрами «Соціальної педагогіки та соціальної роботи» та «Інформатики» завідують жінки, обізнаність стосовно запровадження гендерної освіти на кафедрі «Соціальної педагогіки та соціальної роботи» набагато більша, у зв’язку з викладанням спеціальних дисциплін та безпосередньою зацікавленістю та обізнаності більшості викладачів кафедри в гендерній проблематиці. Тому 50% респондентів-жінок кафедри «Соціальної педагогіки та соціальної роботи» повністю не погодились з цим твердженням, на кафедрі «Інформатики» майже 40% не погодились, а на кафедрі «Фізичного виховання» не згодних не виявилося взагалі, й відповіді розподілилися рівномірно (33,3%) серед варіантів: 3.Однаковою мірою, як згодна, так і не згодна; 4. Скоріше, не згодна; 6. Важко сказати/ Не замислювалася над цим.

Водночас, чоловіки-викладачі кафедри «Соціальної педагогіки та соціальної роботи» відповіли таким чином: 3.Однаковою мірою, як згоден, так і не згоден (50%) та 4. Скоріше, не згоден (50%).

На кафедрі інформатики відповіді розподілились рівномірно: 3. Однаковою мірою, як згоден, так і не згоден; 4. Скоріше, не згоден; 6. Важко сказати/ Не замислювався над цим, рівномірно по 33,3 %

На кафедрі «Фізичне виховання» отримано такий розподіл відповідей: 1.Повністю згоден (14,3%); 2.Скоріше, згоден (42,9%); 6. Важко сказати/ Не замислювався над цим (26,8%).

Варто відмітити відповіді респондентів на запитання № 5 анкети: «Як часто Ви потрапляли у своєму навчальному закладі в ситуацію певних обмежень/незручностей, пов’язаних з Вашою статтю, чи таких ситуацій не було?»

Серед респондентів кафедри «Соціальна педагогіка та соціальна робота» було отримано такі результати:Запитання анкети

співвідношення

Жінки (20 осіб)

Чоловіки (2 особи)

кількість

%

кількість

%

1. Жодного разу не потрапляв (ла) у ситуацію обмежень та незручностей у своєму навчальному закладі

6

30

10

50

2. Подібні ситуації рідко траплялися зі мною

5

25

0

0

3. Подібні ситуації доволі часто траплялися зі мною

0

0

0

0

4 Важко сказати

9

45

1

50

Слід звернути увагу, що при уточненні 2 варіанту відповіді: «В чому це виявлялося?», жінками було відзначено: «Надто поблажливе ставлення до чоловіків/хлопців», а також «Зневажливі жарти щодо типової поведінки жінок». Серед чоловіків було відзначено: «Використання фізичної сили для виконання додаткових неформальних обов’язків (наприклад, перенесення меблів)».

Серед респондентів кафедри «Інформатика» було отримано такі результати:
Запитання анкети

співвідношення

Жінки (7 осіб)

Чоловіки(3 особи)

кількість

%

кількість

%

1. Жодного разу не потрапляв (ла) у ситуацію обмежень та незручностей у своєму навчальному закладі

2

28,6

1

33,3

2. Подібні ситуації рідко траплялися зі мною

2

28,6

0

0

3. Подібні ситуації доволі часто траплялися зі мною

0

0

0

0

4 Важко сказати

3

42,9

2

66,6

Серед викладачок кафедри «Інформатика» було відзначено, що при розподілі навантаження чоловікам дають курси практичної спрямованості, а жінкам – теоретичної спрямованості, а також відзначили такі саме «зневажливі жарти щодо типової поведінки жінок».

Серед респондентів з кафедри «Фізичне виховання» було отримано такі результати:Запитання анкети

співвідношення

Жінки (3 особи)

Чоловіки(7 осіб)

кількість

%

кількість

%

1. Жодного разу не потрапляв (ла) у ситуацію обмежень та незручностей у своєму навчальному закладі

1

33,3

3

42,9

2. Подібні ситуації рідко траплялися зі мною

1

33,3

1

33,3

3. Подібні ситуації доволі часто траплялися зі мною

0

0

0

0

4 Важко сказати

1

33,3

3

42,9

Викладачки у своїх відповідях відзначили, що вони не відчували упередженості з боку чоловіків, підкреслюючи, що між особами обох статей існує взаємоподопомога і взаємопідтримка.

Особливостями навчально-виховного процесу на факультетах в КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, виявленими в ході гендерного аудиту, є низка проблемних тенденцій, які спостерігались в залежності від складу респондентів.Гендерний аудит було проведено серед студентів/студенток з метою порівняння результатів діагностики. Так, серед опитаних студентів за анкетою з аудиту щодо можливостей поєднання професійних (навчальних) та сімейних обов’язків (запитання№4) серед студентів спеціальності «соціальний педагог» відповіді розподілилися таким чином:

Запитання анкети

співвідношення

Жінки (30 осіб)

Чоловіки (10 осіб)

кількість

%

кількість

%

Так, мені дуже важко поєднувати професійні/навчальні та сімейні обов’язки

12

40

2

20

Так, у мене виникають з цим деякі проблеми, але вони не є суттєвими

7

23,4

2

20

Ні, здебільшого мені вдається поєднувати свої професійні/навчальні та сімейні обов’язки

4

13,4

1

10

Ні, я не маю жодних проблем з поєднання професійних/навчальних та сімейних обов’язків

2

6,7

1

10

Я не маю сімейних обов’язків

2

6,7

3

30

Важко сказати

3

10

1

10

Серед студентів спеціальності «фізичне виховання» відповіді розподілилися таким чином:

Запитання анкети

співвідношення

Жінки (12 осіб)

Чоловіки (28 осіб)

кількість

%

кількість

%

Так, мені дуже важко поєднувати професійні/навчальні та сімейні обов’язки

4

33,3

2

7,1

Так, у мене виникають з цим деякі проблеми, але вони не є суттєвими

4

33,3

3

10,7

Ні, здебільшого мені вдається поєднувати свої професійні/навчальні та сімейні обов’язки

2

16,7

4

14,3

Ні, я не маю жодних проблем з поєднанням професійних/навчальних та сімейних обов’язків

0

0

7

25

Я не маю сімейних обов’язків

0

0

6

21,4

Важко сказати

2

16,7

4

14,3

Серед студентів спеціальності «інформатика» відповіді розподілилися таким чином:
Запитання анкети

співвідношення

Жінки (18 осіб)

Чоловіки ( 22 особи)

кількість

%

кількість

%

Так, мені дуже важко поєднувати професійні/навчальні та сімейні обов’язки

4

22,2

4

18,2

Так, у мене виникають з цим деякі проблеми, але вони не є суттєвими

5

27,8

2

9

Ні, здебільшого мені вдається поєднувати свої професійні/навчальні та сімейні обов’язки

3

16,7

2

9

Ні, я не маю жодних проблем з поєднанням професійних/навчальних та сімейних обов’язків

1

5,6

3

13,6

Я не маю сімейних обов’язків

2

11,1

7

31,8

Важко сказати

3

16,7

4

18,2

На запитання щодо проявів різниці у ставленні до жінок і чоловіків (запитання №9 , п.1-8 ) отримано такі результати серед респондентів спеціальності «соціальний педагог»:


Запитання анкети

співвідношення

Жінки (30 осіб)

Чоловіки(10 осіб)

кількість

%

кількість

%

Надто поблажливе ставлення до жінок/дівчат

0

0

0

0

Надто поблажливе ставлення до чоловіків/хлопців

9

30

0

0

Перепони в кар’єрному просуванні жінок;

12

40

2

20

Перепони в кар’єрному просуванні чоловіків;

0

0

0

0

Використання фізичної сили для виконання додаткових неформальних обов’язків (наприклад, перенесення меблів)

0

0

2

20

Залицяння / домагання

0

0

2

20

Зневажливі жарти щодо типової поведінки жінок

9

30

2

20

Зневажливі жарти щодо типової поведінки чоловіків

0

0

2

20

Щодо решти пунктів даного питання, зазначимо, що студентки підкреслили невеликий престиж праці чоловіка при проходженні практики в дошкільних закладах (п.11).

Серед студентів спеціальності «фізичне виховання» відповіді розподілилися таким чином:Запитання анкети

співвідношення

Жінки (12 осіб)

Чоловіки (28 осіб)

кількість

%

кількість

%

Надто поблажливе ставлення до жінок/дівчат

0

0

4

14,3

Надто поблажливе ставлення до чоловіків/хлопців

0

0

0

0

Перепони в кар’єрному просуванні жінок;

4

33,3

0

0

Перепони в кар’єрному просуванні чоловіків;

0

0

0

0

Використання фізичної сили для виконання додаткових неформальних обов’язків (наприклад, перенесення меблів)

5

41,7

5

17,9

Залицяння / домагання

3

25

0

0

Зневажливі жарти щодо типової поведінки жінок

0

0

3

10,7

Зневажливі жарти щодо типової поведінки чоловіків

0

0

0

0

Щодо запитань анкети п.10, зауважимо, що жінки відмітили недостатню пристосованість умов у роздягальнях для потреб дівчат.

Серед студентів спеціальності «інформатика» відповіді розподілилися таким чином:
Запитання анкети

співвідношення

Жінки (18осіб)

Чоловіки (22 осіб)

кількість

%

кількість

%

Надто поблажливе ставлення до жінок/дівчат

0

0

0

0

Надто поблажливе ставлення до чоловіків/хлопців

0

0

0

0

Перепони в кар’єрному просуванні жінок;

4

22,2

0

0

Перепони в кар’єрному просуванні чоловіків;

0

0

0

0

Використання фізичної сили для виконання додаткових неформальних обов’язків (наприклад, перенесення меблів)

5

27,8

3

16,3

Залицяння / домагання

2

11,1

0

0

Зневажливі жарти щодо типової поведінки жінок

2

11,1

4

22,2

Зневажливі жарти щодо типової поведінки чоловіків

0

0

0

0

Таким чином, результати гендерного аудиту дозволили виявити стан і шляхи вдосконалення гендерного балансу в освітньому процесі КЗ «ХГПА» ХОР, зокрема, для майбутніх фахівців спеціальності «Соціальна педагогіка» та «Соціальна робота». Пропонуємо шляхи вдосконалення гендерного балансу:

 • сприяти залученню студентів та студенток як суб’єктів гендерного виховання студентської молоді, активних волонтерів, здатних розповсюджувати гендерні ідеї в середовищі ВНЗ і в суспільстві в цілому.

 • вжити заходів щодо підвищення престижу професійної освіти працівників соціальної сфери, популяризації цієї освіти серед чоловіків для досягнення балансу в гендерному розподілі праці.

Для студентів та студенток спеціальності «Фізичне виховання»:

 • запланувати та провести просвітницькі заходи серед студентської молоді з підвищення гендерної обізнаності, зокрема з питань розвитку людей обох статей, використання навантажень у відповідності з потребами чоловіків та жінок, врахування рівних можливостей для реалізації потреб студентів і студенток в навчальному процесі

 • рекомендувати завідувачам кафедр і викладачам збагатити зміст освіти майбутніх фахівців гендерною проблематикою.

Для студентів та студенток спеціальності «Інформатика»:

 • для студенток запланувати участь у просвітницьких тренінгах з підвищення економічної грамотності, засвоєння шляхів кар’єрного просування, менеджменту професійного та особистісного часу;

 • для студентів – проведення занять з гендерної обізнаності з метою подолання гендерних стереотипів.

Шляхи вдосконалення середовища ВНЗ:

 1. збагачення бібліотечних фондів, у тому числі й електронних, літературою гендерного спрямування; популяризація наявної літератури серед користувачів бібліотеки шляхом організації виставок, тематичних бібліотечних заходів тощо;

 2. кількісне і якісне збагачення наочності середовища ВНЗ засобами дизайну і символіки щодо гендерної рівності;

 3. створення умов для можливостей поєднання студентами та студентками навчальної роботи і батьківських обов’язків;

 4. залучення працівників і працівниць соціально-психологічної служби до проведення гендерного аудиту та популяризації принципів гендерної рівності, зокрема, серед студентів/студенток пільгового контингенту.

На нашу думку, саме правильна оцінка середовища ВНЗ забезпечуватиме розвиток ґендерного аспекту у змісті соціально-гуманітарних дисциплін, активізацію виховних заходів, організацію науково-дослідної роботи з метою свідомого забезпечення засобами освіти рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, ліквідації всіх форм дискримінації, запобігання насильству у всіх сферах життя суспільства, протидії торгівлі людьми тощо, що є перспективними напрямами подальшого дослідження порушеної проблематики.
Список використаних джерел:

 1. Герасимова І. Г. Гендерна складова психолого-педагогічної підготовки викладачів ВНЗ. Режим доступу: http://conf.vntu.edu.ua/humed/2008/ txt/Gerasimova.php

 2. Офіційний сайт Всеукраїнської мережі осередків гендерної освіти. Режим доступу: http://gendercenter.sumdu.edu.ua/index.php/news/161-mizhnarodnyi-seminar-z-hendernoho-audytu-vnz-znaiomstvo-z-krashchymy-praktykamyПоділіться з Вашими друзьями:
1   2


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка