Ракітянська ЛСкачати 110,5 Kb.
Сторінка4/9
Дата конвертації26.03.2020
Розмір110,5 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Результати дослідження. Виконання музичного твору, і це доведено теорією й практикою, є процесом творчим, який надає можливість музиканту-виконавцю самовиразитись, самоактуалізувати свої здібності, творчу уяву, асоціативні образи. Оволодіваючи закономірностями художньої творчості, переосмислюючи “головну думку” і “головне почуття” (М. С. Каган), виконавець намагається в художньо-виразній формі донести власне розуміння образного змісту музичного твору, його перевтілення у власній інтерпретації. Робота над найбільш досконалим вираженням власної виконавської інтерпретації сприяє розкриттю творчої індивідуальності виконавця, формує його творче мислення як музиканта-інтер­претатора. Проте, багаточисельні спостереження за виконавською діяльністю студентів дозволили виявити, що для більшості з них є складним вербальне визначення музичного образу, який відтворювався під час виконання. Чітко усвідомлюючи конкретні технічні та художні задачі виконання, студенти часто не в змозі узагальнити власні уявлення про твір, його образний зміст, естетичну цінність, аргументувати особисте ставлення до виконуваної музики, її автора. А з урахуванням вимоги про наближення виконавської підготовки студентів до потреб шкільної практики, для студента, як майбутнього вчителя, важливо вміти використати нап-рацьований музичний репертуар в подальшій професійній діяльності, вміти визначити його дидактичні, розвиваючі та виховні можливості, адаптувати зміст музичних творів до шкільної аудиторії.

Тому, особистісно-зорієнтоване навчання в інструментальному класі, спрямоване на розвиток суто творчо-виконавських здібностей майбутнього вчителя не можна вважати достатнім. Лише поряд з розвитком творчо-педагогічного мислення на основі глибокого розуміння твору, з урахуванням його творчого використання в педагогічній практиці можливе професійне становлення майбутнього вчителя.

Досліджуючи шляхи реалізації принципу професійно-діяльнісного підходу в практику музично-виконавської підготовки студентів, ми керувалися науковими положеннями про те, що:

– усвідомлення проблемного начала культури та її творче присвоєння є єдиним соціально, психологічно й педагогічно виправданим способом розвитку людини;

– творча діяльність набуває активності й найбільшої завершеності лише за умов якнайповнішої самостійності;

– сучасна сутність засвоєння навчального матеріалу – це засвоєння його на рівні творчого застосування;

– вміння формуються й закріплюються у варіативних умовах навчальної діяльності.

Із цих положень витікає важлива педагогічна вимога: зміст навчання, спрямованого на розвиток творчих якостей , повинен бути представлений системою проблемних завдань різного рівня складності, якими передбачений самостійний пошук їх вирішення.

У музичній психології музичний твір розглядається як модель « душев-

ного руху» (В.П.Бобровський). Поняття «душевний рух» відображає динаміку психічного стану людини, яка виражає єдність емоційних, інтелектуальних, вольових процесів. Тому осмислення музичного твору як цілісного художнього явища пов’язано з активністю всіх сфер психіки людини і здійсню-ється у відповідності до ряду:сприймання, переживання, осмислення, оцінка.

Розроблена нами система індивідуальних творчих завдань спрямовувала наступну послідовність дій студента під час виконавського опрацювання музичного твору: від усвідомлення початкового емоційного враження, через структурно-логічний аналіз музичної форми до вираження власного оцінного ставлення до сприйнятого твору та його педагогічна адаптація до умов шкільної практики.

Перцептивно-сенсорні завдання.

Мета: активізація музично-слухових уявлень, оволодіння способами емоційного пізнання музичного твору.

Приклад: визначте у музичному творі характерні інтонаційні ознаки (мелодичні, ладотональні, метроритмічні, гармонічні).

З метою активізації музично-слухових уявлень використовувались наступні методичні прийоми: підкреслено виразне інтонування смислових структур музичної мови (інтонації, мотива, фрази); почергове виконання музичної фрази на інструменті та голосом;програвання твору у вигляді гармонійних формул; програвання з перебільшеною нюансировкою та ін.

В якості методів стимулювання емоційної реакції на твір використовувались дві групи методів: методи «пробудження» емоцій та методи сугестив-

ної дії.


Перцептивно-розумові завдання.

Мета: актуалізація диференційованого сприймання музичної форми, активізація музично-розумової діяльності на основі аналізу формоутворюючих елементів.

Приклад: проаналізуйте загальний композиційний план твору і визначте вузлові моменти, які віддзеркалюють розвиток музичного образу. Покажіть роль і взаємодію музичних засобів у створенні музичного образу.

Змістовно - логічні завдання.

Мета: формування навичок узагальнюючо-логічного пізнання твору, створення власної виконавської інтерпретації як цілісної структури.

Приклад: на основі аналізу розвитку музичного образу (тяжіння, напруга, контрастність, конфліктність, спад, розрядка) покажіть у власному виконанні взаємозалежність засобів музичної та виконавської виразності у напрямку передачі образного змісту твору.

З метою розвитку музичного мислення студентів використовувались аналітичні методи.Оцінні завдання.

Мета: формування вміння критично оцінювати музичний твір, виражати власні інтерпретаційно-оцінні судження з точки зору його естетичної значущості, виховання особистого ставлення до виконуваного твору.

Приклад: поясніть, як ви розумієте смисл цього твору,чи співзвучний вашому внутрішньому світу його образний зміст; чи відчуваєте ви від спілкування з твором задоволення, насолоду, співпереживання або ж залишилися байдужими. Аргументуйте відповідь.

Художньо-педагогічні завдання.

Мета: усвідомлення вивченого твору з точки зору його використання в шкільній практиці. Формування вміння адаптувати набуті знання про музичний твір до практики музично-естетичного виховання учнів.

Приклад: визначте, у якому класі, при вивченні якої теми можна використати музичний твір. Визначте його художньо-педагогічну доцільність.


Каталог: jspui -> bitstream -> 0564


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка