Ракітянська Л


Аналіз досліджень та публікаційСкачати 110,5 Kb.
Сторінка3/9
Дата конвертації26.03.2020
Розмір110,5 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Аналіз досліджень та публікацій. Процес навчання у педагогічному вузі підпорядковується певним закономірностям та принципам. Поряд із провідними принципами музичної педагогіки першочергового значення набувають загальнопедагогічні принципи особистісно-зорієнтованого навчання та професійно-діяльнісної підготовки.

Особистісно-зорієнтоване навчання, яке утверджується у сучасній теорії та практиці як альтернативне традиційному, безособистісному, відрізняється звер­неністю педагогічного процесу до особистості студента з метою виявлення його творчого потенціалу й розвитку індивідуальності (Є.В.Бондаревська, Є.О.Гаспарович,С.С.Горбенко,О.І.Малихіна, І.С.Якіманська та інші).

Традиційною формою опанування дисципліни «Основний музичний інструмент» є індивідуальні практичні заняття, в ході яких студент ознайомлюється з жанрово-стильовими особливостями музичних творів, оволодіває комплексом технічних та художньо-виконавських вмінь та навичок, необхідних для професійного володіння музичним інструментом, накопичує виконавський «багаж» та індивідуальний виконавський досвід.

Практика засвідчує, що індивідуальна форма навчання забезпечує оптимальні умови для зростання виконавської майстерності студента і забезпечує особистісний підхід, за К.К.Платоновим  6 , « з урахуванням всієї індивідуальної динамічної, функціональної структури даної конкретної особистості»: враховується його загальний і музичний розвиток, рівень музично-виконавської підготовки, індивідуально-психологічні особливості, індивідуальний темп засвоєння навчального матеріалу тощо. Разом з тим, в школі на уроці музики вчитель ніколи не виступає як «чистий» виконавець. Ілюструючи той чи інший музичний твір, вчитель одночасно виступає, за висловом Б.В.Асафєва, як «тлумач» музики, коментуючи і пояснюючи її дітям. А це, в свою чергу, вимагає комплексу вмінь суто педагогічного характеру: знаходити вербальну характеристику музичного твору, враховуючи вікові особливості учнів, рівень розвитку їхнього сприймання і розуміння музики; визначати виховну роль музичного твору та знаходити засоби його впливу на учнів; вміння доступно, цікаво, емоційно розповідати про музику, застосовуючи весь арсенал сучасних педагогічних засобів виховного впливу тощо. Такий вид педагогічної взаємодії на уроках музики, обумовлений специфікою музики як «мовою почуттів», отримав назву «художньо-педагогічного спілкування», в ході якого музика виступає основним засобом спілкування, «де інформація, що криється у творах мистецтва читається не розумом, а динамічним станом душі – співінтонуванням, співчуттям і співпереживанням» [3].

У відповідності до принципу професійно-діяльнісної підготовки зміст предмету “Основний музичний інструмент” визначається вимогами до музично-виконавської підготовки майбутніх вчителів з урахуванням специфіки роботи в загальноосвітній школі. Цей принцип зумовлює зміни і в організації музично-виконавської підготовки, її формах і методах, спрямованих на перетворення позиції студента з об’єкта педагогічного впливу в позицію суб’єкта навчального процесу. Така позиція обґрунтована психологами як оптимальна для розвитку особистості студента, оскільки приводить до інтеграції емоційних, інтелектуальних, вольових можливостей і здібностей особистості та їх оптимального використання у вирішенні конкретних завдань. Позиція суб’єкта діяльності, за даними психолого-педагогічної науки, радикально підвищує мотивацію особистості (О.П.Рудницька, Г.М.Ципін, Т.І.Шамова, А.І.Щербаков,Г.І.Щукіна та інші).

Аналіз публікацій з окресленої проблеми дозволяє стверджувати, що в теорії та практиці музично-виконавської підготовки вчителів музики накопичено певний досвід цілісного підходу до формування професійних якостей фахівця у єдності трьох складових: музично-естетичного, педагогічного та інструментального розвитку  5  . Ряд науковців вважають, що удосконаленню виконавської підготовки студентів та наданню їй професійно-педагогічного спрямування сприяє поєднання індивідуальних та групових форм організації навчальної діяльності студентів. Так, Г.Ю.Ніколаї, на основі виявленої структури змісту виконавської підготовки вчителів музики та форм її організації,теоретично обґрунтувала та експериментально перевірила систему групових тематичних занять, педагогічну технологію слухання та обговорення музичних творів, відповідний діагностичний інструментарій  4 . У структурі зміс-ту виконавської підготовки студентів автор виділяє елементарний, технічний, художньо-образний, концептуальний (теоретичний) та професійний (інтегративний) рівні, а на кожному з них – елементи музично-виконавського та професійно-педагогічного компонентів.

Окреслюючи перспективні напрями розвитку музично-педагогічної освіти, Г.М.Падалка також вважає, що найефективніше сприяє особистісно-інди-відуальному розвиткові студента індивідуальна форма навчання, хоча,на її думку, доцільним є і використання групових занять зі студентами в фортепіанному класі  5 . Впровадження елементів групового навчання, зазначає науковець, спрямоване на створення умов для творчого взаємоспілкування майбутніх вчителів, надання їм можливості обміну думками, обговорення дискусійних проблем, зіставлення різних варіантів інтерпретації музичного твору та інших форм критично-оцінної естетичної діяльності. Г.М.Падалка також пропонує поєднання музичних творів у художньо-методичні блоки і створення музичних колекцій типу : «Образи дітей в музиці», «Добрі і злі казкові герої» тощо. Вико-нання колекції студентом передбачає попереднє визначення дидактично-виховного потенціалу музичних творів та вміння словесно їх інтерпретувати.

Отже, короткий аналіз публікацій показує, що в теорії та практиці музично-педагогічної освіти існують певні підходи і намагання посилити виконавську підготовку майбутніх вчителів музики в напрямку майбутньої професійної діяльності.Мета статті - показати практичні шляхи реалізації принципу професійно-діяльнісного підходу в процесі індивідуальної виконавської підготовки майбутніх вчителів музики.


Каталог: jspui -> bitstream -> 0564


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка