Рабочая программа по предмету «Украинский язык»Скачати 254,5 Kb.
Сторінка9/9
Дата конвертації06.04.2019
Розмір254,5 Kb.
ТипРабочая программа
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Основний зміст програми

Клас: 3


Предмет: українська мова

Навчально-тематичний план
Зміст програмного матеріалу

Кількість

годин
 Мова і мовлення

 2 Текст

 7Речення

4 Слово. Значення слова

4 Будова слова

20  Частини мови

 28Повторення вивченого

3
УСЬОГО:

68


ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ

ВИПУСКНИКІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИВ результаті вивчення української мови учень повинен

знати/розуміти

 • особливості української графіки;

 • значущі частини слова;

 • ознаки вивчених частин мови;

 • типи речень за метою висловлювання і структурою.

уміти


 • розуміти на слух українську мову;

 • розрізняти на слух і правильно вимовляти звуки, поєднання звуків української мови, правильно вимовляти слова, словосполучення і речення;

 • розрізняти і дотримувати інтонацію основних типів р;

 • правильно утворювати форми змінюваних частин мови;

використовувати отримані знання і уміння в практичній діяльності і повсякденному житті для:

 • ведення діалогу, побудови монологічних висловлювань в умовах побутового спілкування;

 • дотримання основних норм української вимови звуків, слів, словосполучень і речень;

 • збагачення запасу слів, необхідного для навчального і побутового спілкування;

 • дотримання основних правил орфографії і пунктуації в самостійних зв'язних письмових висловлюваннях;

 • володіння нормами українського мовного етикету в ситуаціях повсякденного і навчального спілкування.Календарно-тематическое планирование


№ з\п

№ уроку в темi

Тема уроку

Дата проведення

Примiтка

по плану

по фактуМова i мовлення 2 години


1

1

Мова — найважливіший засіб людського спілкування. Український алфавіт. Культура усного і писемного мовлення.


2

2

Культура спілкування. Практичне засвоєння слів увічливості. Увічливі звертання .
Текст 7 годин


3

1

Текст. Добирання заголовків до тексту. Визначення теми, мети текстів різних типів, добирання до них заголовків.


4

2

Вхiдна контрольна робота. Списування.Вх. к. р.

5

3

Зв’язок між реченнями в тексті. Частини тексту. Текст-розповідь. Складання розповіді за малюнками.


6

4

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання тексту-опису. Текст-міркування. Його основні частини.


7

5

Спостереження за ознаками художніх, науково-популярних та ділових текстів. Абзац. Поділ тексту на абзаци. План тексту. Складання розповіді за поданим планом.


8

6

Складання текстів-інструкцій до гри та для виготовлення іграшки. Особливості текстів-листів. Складання письмових привітань, запрошень. Правила написання адреси.


9

7

Контроль та оцінювання знань за темами «Мова і мовлення», «Текст».К. р.Речення 4 години


10

1

Повторення вивченого про речення. Поділ тексту на речення. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання розповіді за планом і опорними словами.


11

2

Види речень за метою висловлювання та інтонацією. Окличні речення. Інтонування речень. Питальні речення. Побудова питальних речень за змістом розповідних.


12

3

Звертання. Розділові знаки при звертаннях. Головні і другорядні члени речення. Контрольний словниковий диктант.К. р.

13

4

Закріплення знань про члени речення. Установлення зв’язку слів у реченні. Побудова речень за схемами. Узагальнення знань і вмінь учнів за темою «Речення».
Слово. Значення слова. 4 години


14

1

Слова з прямим і переносним значенням. Урок розвитку зв’язного мовлення.


15

2

Слова, що мають кілька значень. Слова, що звучать і пишуться однаково.


16

3

Слова, близькі за значенням (синоніми).

Слова, протилежні за значенням (антоніми).
17

4

Контроль та оцінювання знань за темами «Речення», «Слово. Значення слова».К. р.Будова слова. 20 годин


18

1

Аналіз перевірної роботи. Закінчення слова. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання речень за малюнком і планом.


19

2

Основа слова. Частини основи.


20

3

Спільнокореневі слова. Корінь.


21

4

Розрізнення слів із коренями, що звучать однаково, але мають різне значення. Чергування голосних [о], [е] з [і] у коренях слів.


22

5

Чергування приголосних [г], [к], [х] із [ж], [ч], [ш] і [з’], [ц’], [с’].


23

6

Вимова і правопис слів з ненаголошеними [е], [и] в коренях. Ненаголошені [е], [и], які перевіряються наголосом.


24

7

Вимова та правопис слів із ненаголошеними [е], [и], що не перевіряються наголосом.


25

8

Вимова і правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками.


26

9

Правило перевірки правопису слів типу просьба, боротьба, кігті, нігті.


27

10

Повторення правопису слів із дзвінкими приголосними в кінці та середині слів перед глухими.


28

11

Повторення вивченого. Контрольне списування.К. р.

29

12

Аналіз перевірної роботи. Префікс. Префікси і прийменники.


30

13

Перевірна робота. Диктант.К. р.

31

14

Аналіз перевірної роботи. Правопис префіксів роз-, без-, з- (с-)


32

15

Закріплення вивченого матеріалу. Аудіювання.


33

16

Урок розвитку зв’язного мовлення. Письмовий переказ тексту за складеним планом.


34

17

Апостроф після префіксів. Перенос слів із префіксами.


35

18

Суфікс. Закріплення знань про роль суфіксів у словах. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання усного твору за поданим зачином (за основною частиною та за кінцівкою).


36

19

Розбір слів за будовою. Збіг однакових приголосних звуків на межі кореня та суфікса.


37

20

Контроль та оцінювання знань за темою «Будова слова».К. р.Частини мови 28 годин


38

1

Загальне уявлення про частини мови. Логічні вправи на розрізнення слів за родовими і видовими ознаками та за смисловими групами у межах кожної частини мови.


39

2

Добір спільнокореневих слів, які належать до різних частин мови, розрізнення їх за питаннями, значенням, роллю в реченні та за зв’язками з іншими словами. Закріплення вивченого.
Іменник 9 годин


40

1

Загальне поняття про іменник. Іменники, що означають назви істот та неістот. Урок розвитку зв’язного мовлення.


41

2

Іменники, що означають назви істот та неістот. Зв’язок іменників з іншими словами у реченні. Власні і загальні іменники. Велика буква у власних іменниках.


42

3

Закріплення навичок правопису власних і загальних іменників. Поняття предметності на прикладах іменників, утворених від прикметників.


43

4

Контрольний словниковий диктант.Поняття предметності на прикладах іменників, що означають дії.К. р.

44

5

Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній. Вправи на визначення роду іменників. Спостереження за родовими закінченнями іменників.


45

6

Змінювання іменників за числами. Іменники, які вживаються тільки в однині чи множині.


46

7

Змінювання іменників за відмінками. Урок розвитку зв’язного мовлення.


47

8

Прийменники й закінчення як засоби вираження зв’язку між словами в реченні. Роль іменників у реченні.


48

9

Перевірна робота. Диктант.К. р.Прикметник 7 годин


49

1

Аналіз контрольної роботи. Загальне поняття про прикметник. Значення прикметників у мовленні. Зв’язок прикметників з іменниками.


50

2

Встановлення зв’язку прикметників з іменниками. Урок розвитку зв’язного мовлення.


51

3

Змінювання прикметників за числами у сполученні з іменниками. Закріплення вміння змінювати прикметники за числами, ставити питання до прикметника, редагувати текст.


52

4

Змінювання прикметників за родами. Родові закінчення прикметників. Визначення роду і числа прикметників за іменниками. Прикметники-антоніми.


53

5

Вживання прикметників у прямому і переносному значеннях. Спостереження за роллю прикметників у загадках. Закріплення вивченого.


54

6

Вправи на засвоєння різних форм прикметників у сполученні з іменниками. Закріплення й узагальнення знань про прикметник.


55

7

Перевірна робота. Списування.К. р.Дієслово 10 годин


56

1

Аналіз перевірної роботи. Загальне поняття про дієслово. Зв’язок дієслова з іменником у реченні. Спостереження за роллю дієслів у реченнях і текстах.


57

2

Дієслова синоніми. Дієслова антоніми.


58

3

Урок розвитку зв’язного мовлення. Перевірна робота. Усний твір.


59

4

Закріплення вивченого.


60

5

Змінювання дієслів за часами. Розрізнення часових форм дієслів. Дієслова завершеної і незавершеної дії.


61

6

Урок розвитку зв’язного мовлення. Перевірна робота. Письмовий переказ.


62

7

Закріплення знань і вмінь про часові форми дієслова.


63

8

Закріплення вивченого. Написання не з дієсловами.


64

9

Закріплення знань і вмінь з теми.


65

10

Контроль та оцінювання знань з теми «Частини мови».К. р.Повторення вивченого на протязі року.

3 години


66

1

Аналіз перевірної роботи. Повторення вивченого на протязі року. Перевірна робота. Аудіювання.


67

2

Повторення вивченого на протязі року.


68

3

Повторення вивченого на протязі року.Перелік навчально-методичного забезпечення

Українська мова

3 клас


Навчально-методичне забезпечення

Назва, автор, видавництво, рік видання

Програми

Робоча програма з української мови для російськомовних шкіл на основі авторської програми групи викладачів НМЦРО ЛНР, м. Луганськ, 2015

Навчальна література

Підручник: Українська мова 3 клас. М.С. Вашуленко, О.І. Мельничайко.

Додаткова література

ОбладнанняРозвиток комунікативного мовлення першокласників. О. В. Скоблікова,

Харків, Вид-во «Основа», 2011 р.

Українська мова в іграх, казках, подо-рожах, Н. І. Резніченко, Харків, Вид-во «Основа», 2008
Мультимедійні підручники «Нова школа», Українська мова 1 клас

Изменения в программе
Рассмотрено:


Протокол заседания М/О
учителей начальных классов
от _____________ № ______
Согласовано:
Зам. директора по УВР
___________ ______________
«___» ______________ ______
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка