Програма вступного випробування «Спеціальні дисципліни (харчові технології) з методикою професійного навчання»Сторінка1/32
Дата конвертації28.03.2020
Розмір218 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32


Міністерство освіти і науки України

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Голова приймальної комісії

проф. Безлюдний О.І.

________________________

«___» _____________ 2019 р.
ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

«Спеціальні дисципліни (харчові технології)

з методикою професійного навчання»
ОС магістр

на основі ОС бакалавр, магістр, ОКР спеціаліст

з нормативним терміном навчання 1 р. 4 м.,

1 р. 9 м. (вступ за іншою спеціальністю)
Спеціальність 015.21 Професійна освіта (Харчові технології)

(денна та заочна форми навчання)


Умань – 2019ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма вступного випробування складається з питань, які висвітлюють питання забезпечення освітньої, розвиваючої і виховної функції професійної підготовки учнів ПТНЗ; здійснення зв’язків техніко-технологічної і професійної підготовки учнів з основами наук, інтеграція знань учнів про обладнання, технологію харчової промисловості та способи організації громадського харчування; оволодіння змістом роботи майстра практичного (виробничого) навчання з організації, планування і матеріального забезпечення професійного навчання та виробничої праці учнів професійно-технічних навчальних закладів; підготовка і розробка необхідної документації для викладача спеціальної технології (товарознавства) майстра виробничого навчання. Дають можливість визначити рівень практичних вмінь і навичок з методики професійного навчання; розкриття змісту основних положень Державного стандарту професійно-технічної освіти; оволодіння майбутніми викладачами ПТНЗ теоретичними і методичними знаннями та вміннями проведення уроків виробничого навчання відповідно до нових тенденцій реформування освітньої галузі професійно-технічної освіти з використанням активних, інтерактивних методик, інформаційних засобів навчання.

Питання розроблені і включають перелік питань дисциплін: організація виробництва і менеджмент, проектування харчових підприємств, технологія продукції харчування, сучасні технології харчових виробництв, історія харчових виробництв, технологія виготовлення напівфабрикатів.КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ

Високий рівень

200,0

Абітурієнт володіє системними знаннями навчального матеріалу та ефективно їх застосовує для виконання практичних завдань, що передбачені навчальною програмою. Відповідь абітурієнта повна, правильна, логічна, містить аналіз, систематизацію, узагальнення. Вміє самостійно знаходити і користуватися джерелами інформації, оцінювати отриману інформацію. Встановлює причинно-наслідкові та міжпредметні зв’язки. Робить аргументовані висновки. Правильно й усвідомлено використовує всі види довідкової, технічної та конструкторсько-технологічної документації в межах навчальної програми. Бездоганно виконує практичні завдання як з використанням типового алгоритму, так і за самостійно розробленим алгоритмом. Виявляє пізнавально-творчий інтерес до обраної професії, нової техніки і технології. ‘

190,5 – 199,0

Абітурієнт володіє узагальненими знаннями навчального матеріалу в повному обсязі та здатний їх ефективно використовувати для виконання всіх передбачених навчальною програмою практичних завдань. Відповідь абітурієнта повна, правильна, логічна і містить аналіз, систематизацію, узагальнення навчального матеріалу. Вміє самостійно знаходити й користуватися джерелами інформації оцінювати отриману інформацію. Встановлює причинно-наслідкові та міжпредметні зв’язки. Робить аргументовані висновки. Правильно й усвідомлено застосовує всі види довідкової інформації, технічної та конструкторсько-технологічної документації в межах навчальної програми. Може самостійно складати окремі її види. Практичні завдання виконує правильно, у повному обсязі як з використанням типового алгоритму, так і за самостійно розробленим алгоритмом. При відповіді та виконанні практичних завдань припускається незначних неточностей, які самостійно виявляє та виправляє. Виявляє пізнавально-творчий інтерес до обраної професії, нової техніки і технології.

181,0 – 189,5

Абітурієнт уміє усвідомлено засвоювати нову інформацію в обсязі, що передбачений програмою. Володіє глибокими, міцними знаннями навчального матеріалу та здатний їх правильно використовувати для виконання практичних завдань. Відповідь абітурієнта повна, правильна, логічна, містить аналіз і систематизацію. Встановлює причинно-наслідкові та міжпредметні зв’язки, робить аргументовані висновки з незначно консультацією викладача. Вміє самостійно користуватися джерелами інформації. Абітурієнт самостійно й правильно застосовує довідкову інформацію, технічну та конструкторсько-технологічну документацію. Практичні завдання виконує в цілому правильно в повному обсязі як з використанням типового алгоритму, так і в дещо змінених умовах. При відповіді та виконанні практичних завдань припускається окремих неточностей, які може виправити самостійно. Виявляє пізнавально-творчий інтерес до обраної професії, нової техніки і технології.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка