Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалавра права напряму 030401 «Правознавство»Сторінка1/18
Дата конвертації24.03.2020
Розмір0,55 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра кримінального права та кримінології

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор

з науково-педагогічної роботи

та соціальних питань і розвитку

Львівського національного університету

імені Івана Франка

проф. Лозинський М.В.


________________________
«___» _____________ 2016 року

КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Програма


вибіркової навчальної дисципліни

підготовки бакалавра права

напряму 6.030401 «Правознавство»

(Шифр за ОПП – ПП 2.26)

Львів - 2016 рік

Навчальна програма вибіркової навчальної дисципліни «Кримінально-виконавче право України» підготовки бакалавра права напряму 6.030401 «Правознавство» для студентів денної форми навчання, 2016 р. – 27 с.

Розробник:

Палюх Лідія Михайлівна, доцент кафедри кримінального права і кримінології, кандидат юридичних наук, доцентРобоча програма затверджена на засіданні кафедри кримінального права та кримінології юридичного факультету

Львівського національного університету імені Івана Франка

(Протокол №1 від 30 серпня 2016 р.)
В.о. завідувача кафедри

кримінального права та кримінології _____________к.ю.н., доц. В.М. Василаш
«___» __________ 2016 року

Схвалено Вченою Радою юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (напрям підготовки 8.030401 «Правознавство»)

Протокол від «____» ________________2016 року № ___

«__»_______2016 року Голова ____________ проф. Бурдін В.М.

Вступ

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Кримінально-виконавче право України» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавр права напряму 6.030401 «Правознавство».


Предметом вивчення навчальної дисципліни є зміст, закономірності та основні ознаки кримінально-виконавчого права як самостійної галузі права; кримінально-виконавча політика України; діяльність органів та установ, які виконують кримінальні покарання; історія розвитку кримінально-виконавчого права, досвід інших держав у сфері правового регулювання та практики виконання покарань.
Міждисциплінарні зв’язки: кримінально-виконавче право має тісний зв’язок з іншими навчальними дисциплінами, зокрема, з кримінальним, кримінальним процесуальним правом. Кримінально-виконавче право входить у систему кримінально-правових наук (кримінальне право, кримінальне процесуальне право, кримінально-виконавче право, кримінологія). Відповідні їм галузі права (кримінальне право, кримінальне процесуальне право, кримінально-виконавче право) об’єднані спільною метою, якою є боротьба зі злочинністю, єдиними принципами і методами правового регулювання, вони мають однаковий понятійний апарат. Їх норми з різних позицій регулюють суспільні відносини, що виникають в процесі і з приводу призначення, виконання (відбування) покарання та звільнення від покарання, його відбування.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Поняття, предмет, методи, система кримінально-виконавчого права.

2. Правовий статус засуджених. Виправлення і ресоціалізація засуджених та їх основні засоби.

3. Нагляд і контроль за виконанням кримінальних покарань. Органи та установи виконання покарань.

4. Порядок та умови виконання та відбування покарань.

5. Звільнення від відбування покарання. Допомога особам, які звільнені від відбування покарання, контроль і нагляд за ними.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка