Програма співбесіди для студентів, що поновлюються або переводяться, вступають для здобуття другої вищої освіти та на паралельне навчання на спеціальності 012 «Дошкільна освіта»


ІІ курс: педагогіка загальна, історія дошкільної педагогіки. ІІІ курсСкачати 330,97 Kb.
Сторінка3/18
Дата конвертації09.01.2020
Розмір330,97 Kb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
ІІ курс: педагогіка загальна, історія дошкільної педагогіки.

ІІІ курс: дошкільна педагогіка, основи наукових досліджень, теорія та методика фізичного виховання і валеологічної освіти, дошкільна лінгводидактика;

ІV курс: основи педагогічної майстерності, основи природознавства з методикою, основи образотворчого мистецтва з методикою, теорія та методика формування елементів математики у дітей дошкільного віку.

ОС Магістр: Педагогіка і психологія вищої школи, Методологія науково-педагогічних досліджень.

Перелік основних питань з дисциплін фахової підготовки

Теоретичні питання співбесіди для студентів, що переводяться або поновлюються, вступають для здобуття другої вищої освіти та на паралельне навчання на ІІ курс

Загальна педагогіка

 1. Назвіть основні педагогічні поняття, поясніть їх сутність. Сформулюйте основні завдання педагогічної науки. Поясніть, у чому відмінність педагогічної науки і педагогічної практики?

 2. Назвіть основні джерела виникнення та розвитку педагогічної науки, розкрийте їх сутність.

 3. Поясність своєрідність спартанської, афінської та римської систем виховання.

 4. Назвіть основні галузі педагогічної науки. Поясніть сутність зв’язку педагогіки з іншими науками.

 5. Педагогічна діяльність та художньо-публіцистична творчість А.С.Макаренка.

 6. Педагог-гуманіст В.О.Сухомлинський. Основні ідеї його педагогічних творів.

 7. В чому зв'язок культури і освіти. Назвіть основні соціокультурні функції освіти. Дайте пояснення феномена освіти як системи, процесу і результату.

 8. Назвіть основні державні документи, що регламентують розвиток освіти і виховання в Україні з часів незалежності.

 9. Який зв'язок між філософією і педагогікою? Що таке методологія науки взагалі і педагогіки як науки, зокрема? Що таке науково-педагогічне дослідження. Назвіть методи наукового дослідження, розкрийте їх сутність.

 10. Чи впливає політика й ідеологія суспільства на характер виховання і розробку педагогічної теорії? Поясніть свою точку зору. Які проблеми педагогічної науки набувають актуальності в умовах сьогодення?

 11. Хто є особистістю? У чому відмінність між поняттями «індивід», «людина», «особистість», «індивідуальність»? Що таке розвиток особистості? Що таке формування особистості? Якими факторами зумовлюється розвиток особистості?

 12. Що вивчає розділ педагогіки – теорія виховання? Які функції і завдання виконує виховання ? Що включає в себе поняття «зміст виховання»? Зіставте й порівняйте сутність понять: «всебічне виховання», «гармонійне виховання», «гуманістичне виховання».

 13. Визначте сутність національного виховання. Дайте визначення українського національного виховного ідеалу. Схарактеризуйте основні шляхи та засоби національного виховання. В чому виховна сила національних традицій, звичаїв та обрядів?

 14. Дайте визначення принципам виховання та назвіть основні з них. Що таке методи виховання, як вони класифікуються?

 15. Визначте сутність понять «сім’я» і «родина». Схарактеризуйте сутність родинного виховання. Які завдання сімейного виховання? За яких умов сімейне виховання може бути ефективним? Назвіть проблеми й типові помилки виховання дітей в сім’ї в умовах сьогодення.

 16. Розкрийте сутність поняття дидактики як науки. Назвіть основні категорії дидактики. На які питання дає відповідь загальна теорія навчання? Розкрийте зв'язок дидактики з іншими науками.

 17. Дайте визначення навчанню як процесу. Які два види діяльності об’єднує процес навчання? Назвіть та схарактеризуйте компоненти процесу навчання. Схарактеризуйте основні функції процесу навчання.

 18. Схарактеризуйте поняття «принципи навчання», назвіть основні з них, розкрийте їх сутність.

 19. Дайте визначення методів навчання. Як вони класифікуються? Схарактеризуйте методи навчання за джерелом передачі та сприймання інформації. Назвіть методи організації і самоорганізації навчально-пізнавальної діяльності. Визначте способи стимулювання і мотивації учіння. З якою метою використовуються методи контролю і самоконтролю?

 20. Назвіть найвідоміші постаті, педагогічна, громадська та літературна діяльність яких посутньо вплинула на становлення та розвиток педагогічної науки.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка