Програма співбесіди для студентів, що поновлюються або переводяться, вступають для здобуття другої вищої освіти та на паралельне навчання на спеціальності 012 «Дошкільна освіта»Сторінка17/18
Дата конвертації09.01.2020
Розмір166 Kb.
ТипПрограма
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
ЛІТЕРАТУРА:

(ОКР Бакалавр)

 1. Артемова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников / Л.В. Артемова– М., 2002.

 2. Артемова Л.В. Театр і гра / Л.В. Артемова– К., 2002.

 3. Базовий Компонент дошкільної освіти в Україні. – К., 2009.

 4. Здоров’я дитини – від родини. – Київ: СПД Богданова А.М., 2006.

 5. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2-ох кн. / І.Д.Бех– К., 2003.

 6. Богуш А.М. Дошкільна лінгводидактика: Теорія і практика / А.М. Богуш– Запоріжжя: «Просвіта», 2000.

 7. Богуш А.М. Методика розвитку рідної мови і ознайомлення з навколишнім у дошкільному закладі. – практикум / А.М. Богуш. - К.: Вища школа, 2005.

 8. Богуш А. Мовленнєвий розвиток дітей від народження до 7 років. Монографія. 2-е видання / А.М. Богуш– К.: Видавничий Дім «Слово», 2010. – 374 с.

 9. Богуш А.М., Гаврик Н.В. Дошкільна лінгводидактика: Теорія і методика навчання дітей рідної мови: Підручник / За ред.А.М. Богуш. – К.: Вища шк., 2007. – 542 с.

 10. Богуш А., Гаврик Н., Котик Т. Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей у дошкільних навчальних закладах. Підручник для студентів вищих навчальних закладів факультетів дошкільної освіти / А.М.Богуш– К.: Видавничий Дім «Слово», 2006. – 304 с.

 11. Богуш А.М., Гавриш Н.В., Саприкіна О.В. Теорія і методика розвитку мовлення дітей раннього віку. Підручник для студентів вищих навчальних закладів факультетів дошкільної освіти / А.М. Богуш – К.: Видавничий Дім «Слово», 2009. – 408 с.

 12. Богуш А.М., Н.В. Лисенко Українське народознавство в дошкільному закладі: Навч.посіб. – 2-ге вид., перероб. І допов.– К.: Вища шк., 2002. – 407 с.

 13. Богуш А.М., Н.В. Лисенко Українське народознавство в дошкільному закладі: Практикум: Навч.посіб. / А.М. Богуш – К.: Вища шк., 2003. – 206 с.

 14. Вільчковський Е.С., Курок О. І. Фізичне виховання дітей у дошкільному закладі./ Е.С. Вільчковський – Суми: Мрія ЛТД, 2001.

 15. Борисова З.Н. Виховання дошкільника в праці / З.Н. Борисова, Г.В. Бєлєнька, М.А. Машовець та ін. – 2-ге вид., стер. – К., 2002. – 112 с.

 16. Гончаренко О.М. Педагогічні умови становлення гуманних взаємин старших дошкільників: Автореф. дис. … канд.пед.наук: 13.00.08. – К., 2003.

 17. Горопаха Н.М. Виховання екологічної культури дітей / Н.М. Горопаха– Рівне, 2001.

 18. Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольников: Учеб.пособие для студ.сред.пед.учеб.заведений. – 2-е изд., испр. / Г.Г. Григорьева– М., 2008. – 272 с.

 19. Діти і соціум: Особливості соціалізації дітей дошкільного та молодшого шкільного віку: Монографія / А.М. Богуш, Л.О. Варяниця, Н.В. Гавриш, С.М. Курінна, І.П. Печенко; Наук.ред.А.М. Богуш; За заг.ред.Н.В. Гавриш. – Луганськ: Альма-матер,2006. – 368 с.

 20. Зайцева С.О. Формування логіко-математичних понять у старших дошкільників у процесі пізнавальної діяльності: Автореф. дис. … канд.пед.наук: 13.00.08. – К., 2008.

 21. Комплексные занятия по развитию творческих спосібностей дошкольников: Метод.пособие / Авт. – сост.: Н.В. Корчаловская, Г.Д. Посевина. – Ростовн/Д, 2003. – 288 с.

 22. Лохвицька Л.В. Дошкільникам про основи здоров’я: Навчально-методичний посібник / Л.В.Лохвицька, Т.К.Андрющенко – Тернопіль: Мандрівець, 2007. – 176 с.

 23. Луценко І.О. Готуємось до мовленнєвого спілкування з дошкільниками: Навчальний посібник / І.О. Луценко– К., 2001.

 24. Мосіяшко В.А. Українська етнопедагогіка: Навч.посіб./ В.А. Мосіяшко – Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. – 176 с.

 25. Оздоровление детей в условиях детского сада / Под ред. Л.В. Кочетковой. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 112 с.

 26. Кузя В.Г. Основи національного виховання – К., 2003.

 27. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка / Т.І. Поніманська, І.М. Дичківська – К., 2004. – 352 с.

 28. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка / Т.І. Поніманська – К.: Академвидав., 2004.

23.Поніманська Т.І., Дичківська І.М. Дошкільна педагогіка. Практикум / Т.І. Поніманська– К.: Слово, 2004.

 1. Роганова М.В. Формування у дітей старшого дошкільного віку ціннісного ставлення до природи засобами мистецтва: Автореф. дис. … канд.пед.наук: 13.00.08. – К., 2001.

 2. Степанова Т.М. Диференційоване навчання дітей дошкільного віку математики. Різнорівневі програми / Т.М. Степанова – Миколаїв, 2007. – 27 с.

 3. Степанова Т.М. Індивідуалізація і диференціація навчання математики дітей старшого дошкільного віку / Т.М. Степанова – К.: Слово. – 2006. – 205 с.

 4. Сухорукова Г.В. Образотворче мистецтво з методикою викладання в дошкільному навчальному закладі. Підручник./ Г.В Сухорукової, Дронова О.О., Н.М. Голота, Л.А. Янцур – К.: Видавничий Дім «Слово», 2010. – 376с.

 5. Гавриш Н.В. Сучасне заняття в дошкільному закладі: Навчально-методичний посібник / Н.В. Гавриш, О.О. Ліннік, Н.В. Губа нова. – Луганськ: «Альма-матер», 2007. – 496 с.

 6. Татаринова С.О. Формування логіко-математичних понять у старших дошкільників у процесі пізнавальної діяльності: Автореф. дис. … канд.пед.наук: 13.00.08. – К., 2008.

 7. Терпугова Е.А. Валеологическое воспитание детей дошкольного возраста. – Ростов-на-Дону: ФЕНИКС, 2007. – 204 с.

 8. Фоменко Е.В. Формування національної самосвідомості дітей. – Х.: Вид.група «Основа», 2009. – 121 с.

 9. Фунтикова О.А. Теоретические основы умственного развития дошкольников / О.А. Фунтикові – Симферополь: Таврида. – 2009. – 304 с.

 10. Шульга Л.М. Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку на заняттях з малювання: Конспект лекцій і занять (за матеріалами власного досвіду) / Шульга Л.М. – К., 2005. – 236 с.

 11. Хрестоматія з історії дошкільної педагогіки / Упор. та автори вступних нарисів З.Н.Борисова, В.У.Кузьменко - К.,2004.

 12. Щербакова Е.И. Методика обучения математике в детском саду / Е.И. Щербакова– М.: Академия, 2001.

 13. Щербакова Е.И.Методика формирования элементов математики у дошкольников / Е.И. Щербакова – К.: Изд-во Европейского университета, 2005. – 392 с.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка