Програма соціального становлення та розвитку молоді в


СКЛАД ПРОБЛЕМИ ТА ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ЇЇСторінка3/3
Дата конвертації29.03.2020
Розмір264 Kb.
ТипПрограма
1   2   3

3. СКЛАД ПРОБЛЕМИ ТА ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ЇЇ

РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОГРАМНИМ МЕТОДОМ


Реалізація відділом сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Бердянської міської ради молодіжних програм в минулі роки дала переконливі позитивні результати. Серед них позитивним є те, що до розв’язання проблем молоді залучилися громадські організації, які надали свій матеріальний ресурс та кадровий потенціал; при плануванні роботи враховувалися пропозиції та побажання молоді.

Незважаючи на певні позитивні зміни, які відбуваються в молодіжному середовищі, все ще існують такі проблеми: погіршуються показники здоров’я молодих людей, все ще не подолана демографічна криза, зростає тенденція щодо поширення в молодіжному середовищі наркоманії та зараження ВІЛ/СНІД статевим шляхом, зростає кількість померлих та інтенсивність смертності в молодому віці. Освітній потенціал молоді значною мірою не реалізується через невідповідність між попитом та пропозицією на ринку праці. Багато з цих проблем, пов’язані, передусім, з достатньо низьким рівнем економічної та громадської активності молоді, відчуженням її від суспільних та державних справ. Все це обумовлює необхідність розв’язання молодіжних проблем шляхом реалізації Програми соціального становлення та розвитку молоді в м. Бердянськ на 2012 рік.

Для розвитку громадянської активності молоді, забезпечення постійної співпраці органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з молодіжними та дитячими громадськими організаціями необхідно надати організаційну підтримку на конкурсній основі програм, проектів молодіжних і дитячих громадських організацій та їх спілок, що спрямовані на соціальний розвиток молоді.
4. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ

1. Створення умов для доступності якісної освіти, сприяння творчому та інтелектуальному розвитку молоді, що передбачає:

- створення умов для всебічного розвитку особистості, навчання обдарованих дітей та молоді;

- створення умов для наукової та науково-технічної діяльності учнівської та студентської молоді;

- створення умов для інформування молоді, яка бажає здобути відповідну освіту;

- підтримку друкованих видань учнівської та студентської молоді;

- створення умов для реалізації творчих ініціатив молоді;

- удосконалення виховної роботи у навчальних закладах, посилення соціальної роботи з учнівською та студентською молоддю;

- удосконалення нормативно-правової бази щодо впровадження у навчальних закладах системи студентського самоврядування;

- підтримку програм, спрямованих на співпрацю навчальних закладів з молодіжними та дитячими громадськими організаціями, їх спілками, органами шкільного та студентського самоврядування;

- участь студентів у громадському контролі за наданням освітніх послуг вищими навчальними закладами;

2. Забезпечення зайнятості та розвиток підприємницької діяльності молоді, що передбачає:

- створення умов для професійної орієнтації та професійного навчання молоді;

- інформаційне та правове забезпечення молоді, яка здійснює трудову міграцію за межі України;

- підтримку програм молодіжних громадських організацій та їх спілок, спрямованих на вирішення проблем зайнятості молоді та реалізацію її підприємницьких ініціатив;

3. Формування здорового способу життя молоді, що передбачає:

- формування у молоді відповідального ставлення до свого здоров’я та здоров’я оточуючих, усвідомлення життєвої необхідності у здоровому способі життя;

- підготовку і впровадження в навчальних закладах програм, курсів, навчальних посібників, дидактичних та відеоматеріалів з питань здорового способу життя;

- забезпечення інформаційними матеріалами профілактичного спрямування педагогічних, медичних, соціальних працівників, учнів, студентів, їх батьків, представників груп ризику, залучення засобів масової інформації до цієї діяльності;

- здійснення пропагандистської діяльності, спрямованої на популяризацію здорового способу життя, запобігання тютюнопалінню та вживанню наркотиків, зниження шкоди від вживання наркотиків, дотримання безпечної сексуальної поведінки;

- забезпечення програм дитячого та молодіжного туризму, підтримка діяльності мережі центрів юнацького туризму, туристичних станцій;

- реалізацію програм, спрямованих на запобігання захворюванню на ВІЛ/СНІД;

- підтримку ініціатив міжнародних організацій у галузі охорони здоров’я дітей та молоді, втілення їх у формі «лікарень доброзичливого ставлення до дитини» та «дружніх до молоді клінік»;

- сприяння діяльності молодіжних та дитячих громадських організацій, їх спілок щодо формування здорового способу життя, залучення дітей, підлітків та молоді до занять фізичною культурою, спортом і туризмом;

- підтримку та популяризацію спортивного молодіжного руху.

4. Сприяння вихованню патріотизму, розвитку духовності, моральності дітей та молоді, організації їх змістовного дозвілля, що передбачає:

- сприяння утвердженню у свідомості молодих людей притаманних українському народові моральних цінностей, засвоєнню кращих зразків вітчизняної та світової культурної спадщини, вихованню любові до Батьківщини;

- підтримку професійної та самодіяльної художньої творчості, діяльності творчих спілок та об’єднань, військово-патріотичних об’єднань, просвітницьких, спортивних закладів та секцій, технічних станцій для школярів, фізкультурно-оздоровчих клубів, центрів та інших позашкільних навчальних закладів, молодіжних та дитячих клубів за місцем проживання;

- удосконалення організації та проведення молодіжних культурно-мистецьких, спортивних та туристично-краєзнавчих заходів, спрямованих на розвиток інтелектуальних, творчих і спортивних здібностей молоді;

- пропаганду культурних цінностей українського народу, в тому числі мистецтва, кінематографії, книговидання, поширення кращих світових досягнень у цих сферах і поступове збільшення обсягів бюджетних асигнувань та економічного стимулювання відповідної діяльності;

- сприяння проведенню державних, народних та традиційних свят із залученням молоді;

- створення і підтримку центрів дозвілля молоді та інших форм організації змістовного дозвілля молоді;

- удосконалення проведення заходів, присвячених визначним подіям, ювілейним датам вітчизняної історії;

- підтримку трудових та волонтерських загонів молодіжних громадських організацій, діяльність яких спрямована на реставрацію та відновлення пам’яток історії, культури та архітектури, меморіальних комплексів, пам’ятників військової та трудової слави, допомогу соціально незахищеним верствам населення;

- підтримку діяльності молодіжних та дитячих громадських організацій, їх спілок, які сприяють розвитку духовності, патріотизму, організації змістовного дозвілля молоді;

- розвиток та підтримку молодіжного екологічного громадського руху.

5. Формування у молоді поваги до закону та запобігання негативним явищам у молодіжному середовищі, що передбачає:

- створення умов для соціальної, психологічно-педагогічної, медичної, правової підтримки і реабілітації підлітків та молоді з девіантною поведінкою, зокрема шляхом їх залучення до діяльності молодіжних громадських організацій, участі у фізкультурно-спортивних, туристичних, інформаційних, розважальних програмах і заходах, роботи у таборах праці та відпочинку, молодіжних трудових загонах;

- розширення мережі консультаційних центрів безкоштовної правової підтримки молоді із залученням до їх створення та діяльності молодіжних і громадських організацій;

- участь у проведенні загальнодержавних та проведення регіональних оперативно-профілактичних заходів щодо запобігання негативним проявам у молодіжному середовищі;

- запровадження спеціальних освітніх програм, проектів для учнівської та студентської молоді щодо їх громадянських прав та обов’язків;

- підтримку програм молодіжних громадських організацій та їх спілок, спрямованих на формування у молоді правової культури, пропаганду соціально безпечної поведінки молоді, співпрацю з органами внутрішніх справ, залучення студентської молоді до надання правової допомоги соціально незахищеним громадянам;

- запровадження реклами з соціальних питань на місцевих каналах мовлення, у друкованих засобах масової інформації, спрямованої на запобігання негативним проявам серед молоді.

6. Розвиток громадянської активності молоді, забезпечення постійної співпраці органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з молодіжними та дитячими громадськими організаціями, що передбачає:

- організаційну підтримку на конкурсній основі програм, проектів молодіжних і дитячих громадських організацій та їх спілок, що спрямовані на соціальний розвиток молоді;

- сприяння розвитку волонтерського молодіжного громадського руху;

- стимулювання розвитку механізму соціального партнерства між органами виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та молодіжними і дитячими громадськими організаціями стосовно розробки і реалізації рішень з питань державної політики щодо дітей та молоді;

- створення центрів молодіжних і дитячих громадських організацій, забезпечення діяльності ресурсних, сервісних, інформаційних центрів та виконання програм, спрямованих на підтримку молодіжних і дитячих громадських організацій;

- організацію навчання лідерів та активістів молодіжних і дитячих громадських організацій, організаторів молодіжного руху;

- підтримку засобів масової інформації, які діють при молодіжних і дитячих громадських організаціях;

- сприяння удосконаленню програм діяльності волонтерів молодіжних і дитячих громадських організацій та запровадженню експертної оцінки їх діяльності;

- сприяння громадській та політичній активності молоді, підвищенню її ролі у громадському та політичному житті країни через задоволення її інформаційних потреб, створення умов для самореалізації, творчого розвитку, життєвого самовизначення, проведення просвітницької роботи серед молоді міста з метою підвищення явки на виборчі дільниці;

- розвиток лідерських якостей молоді.

Для вирішення проблеми розвитку громадянської активності молоді, забезпечення постійної співпраці органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з молодіжними та дитячими громадськими організаціями необхідно виділити кошти на реалізацію проектів-програм молодіжних громадських організацій у сумі 40 000 грн. (сорок тисяч гривень 00 коп.) за рахунок перерахування вільних коштів місцевого бюджету на 2012 рік.


7. Залучення молоді до роботи в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, що передбачає:

- розширення просвіти молоді з питань державного управління, державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, необхідність підготовки державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування;

- сприяння діяльності координаційних рад з питань молодіжної політики;

- підтримку спільних програм молодіжних громадських організацій, їх спілок з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, спрямованих на стажування, здобуття фахових навичок, залучення молоді до роботи в органах виконавчої влади, виховання суспільних лідерів;

- сприяння організаційному забезпеченню програм співпраці органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з молодіжними та дитячими громадськими організаціями.

8. Формування інформаційного простору для реалізації державної молодіжної політики, що передбачає:

- розширення наукових досліджень з питань реалізації державної молодіжної політики, вивчення інтересів, запитів, настроїв та уподобань молоді;

- підтримку інформаційних та видавничих проектів дитячих та молодіжних громадських організацій;

- підготовку та видання інформаційних продуктів, які сприятимуть інформаційному забезпеченню державної молодіжної політики, у вигляді друкованих видань, електронних носіїв;

- створення умов і проведення інформаційних кампаній, спрямованих на інформування молоді про події та процеси, які відбуваються у молодіжній галузі, в суспільстві та державі;

- здійснення програм, спрямованих на збір та впорядкування інформації, яка стосується усіх сфер молодіжного життя;

- підтримку програм молодіжних організацій, спрямованих на дослідження проблем молоді.
 1. Сприяння попередженню насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми, що передбачає:

  • реалізація комплексної державної політики щодо попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми;

  • підвищення ефективності діяльності, посилення взаємодії органів державної влади, міжнародних, громадських організацій та інших юридичних осіб у сфері протидії торгівлі людьми;

  • забезпевення ефективної системи раннього виявлення сімей, у яких вчиняються насильство або є реальна загроза його вчинення, та організації соціального супроводу таких сімей;

  • підвищення рівня правової культури населення та поінформаваності про проблему насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми шляхом проведення широкомасштабної інформаційно-просвітницької та роз’яснювальної роботи;

  • створення дієвої системи надання допомоги потерпілим від насильства в сім’ї.
 1. Сприяння утвердженню гендерної рівності в українському суспільстві, що передбачає:

 • розгляд на Координаційній раді з питань молодіжної політики питання щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків;

 • проведення у закладах культури культурно-мистецькихакцій, читацьких на науково-практичних конференцій, спрямованих на піднесення ролі жінки та утвердження гендерної культури у супільстві;

 • проведення семінарів, тренінгів, засідань за круглим столом за участю викладачів вищих навчальних закладів;

 • проведення інформаційно-просвітницьких та освітніх заходів з питань протидії насильству щодо жінок та чоловіків;

 • підготовка, видання та розповсюдженя буклетів, плакатів та іншої літератури, а також відеороликів, спрямованих проти насильства і гендерної дискримінації.
 1. СТРОКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Виконання Програми соціального становлення та розвитку молоді в м.Бердянськ на 2012 рік - з 01 січня 2012 р. по 31 грудня 2012 р.


 1. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету місцевого самоврядування.

На виконання заходів Програми, які перераховані у п.5 необхідно 120 170 грн. (сто двадцять тисяч сто сімдесят грн. 00 коп.), загальних обсяг коштів на фінансування Програми складає 80 170 грн. (вісімдесят тисяч сто сімдесят грн. 00 коп.).

Для виконання Програми у повному обсязі необхідно виділити додатково кошти у розмірі 40 000 грн. (сорок тисяч грн. 00 коп.) для реалізації проектів-програм молодіжних громадських організацій, за рахунок перерахування вільних коштів місцевого бюджету на 2012 рік.

Кредиторська заборгованість за 2011 рік по КФК 091103 складає 33 999,40 (Тридцять три тисячі дев’ятсот дев’яносто дев’ять грн. 40 коп.) по КЕКВ 1131 – 24 899,40 та по КЕКВ 1134 – 9 100 грн; та по КФК 091102 складає 800 грн. (Вісімсот грн. 00 коп.) по КЕКВ 1131 – 350,00 грн. та по КЕКВ 1134 – 450,00 грн.
 1. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ХОДОМ

ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Щомісячно розглядати питання щодо організації заходів, зазначених в п.5, на Координаційній раді з питань молодіжної політики із залученням представників молодіжних громадських організацій. Поточно розглядати питання щодо виконання Програми на постійній комісії міської ради з питань культури, молодіжної політики, спорту, туризму та курорту. Звіт про виконання Програми надається Бердянській міській раді за підсумками бюджетного року.


8. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Виконання Програми дасть змогу:

- підвищити рівень громадської активності, морально-етичних засад;

- зміцнити патріотичні настрої у свідомості молодих людей;

- залучити дітей та молодь до формування та реалізації державної політики щодо вирішення проблем дітей та молоді;

- підвищити загальний рівень правової культури молоді, поваги до прав і свобод людини, формування відповідальності за власне життя;

- створити сприятливі передумови для підвищення рівня свідомого ставлення молоді до збереження здоров’я, боротьби зі шкідливими звичками;

- підвищити рівень якості надання послуг молоді у сфері працевлаштування та підтримки підприємницьких ініціатив;

- удосконалити механізми ефективного партнерства та взаємодії органів місцевої виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з молодіжними громадськими організаціями у формуванні і реалізації державної молодіжної політики на місцевому рівні;

- досягти збільшення чисельності молоді, залученої до діяльності дитячих та молодіжних громадських організацій.
 1. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ І ЗАВДАНЬ ПРОГРАМИ

Програма виконується шляхом реалізації заходів із залученням молодіжних громадських організацій, навчальних закладів міста та фахівців з питань державної молодіжної політики і проведення культурно-масових заходів. Проведення заходів на території комунальних приміщень, сцен та майданчиків здійснюється на безоплатній основі. Інші витрати, пов’язані з оплатою послуг, придбанням канцтоварів, спорттоварів, продуктів харчування та сувенірів, здійснюється згідно з наведеним розподілом:


Заходи

Відповідальні виконавціТермін проведення

Орієнтовне місце проведення

Орієнтовна кількість учасників

Статті витратРозподіл коштів за статтями, грн.

Загальний обсяг

фінансування, грн.1

2

3

4

5

6

7

8

9Проведення корекційних програм з особами, які вчинили насильство в сім’ї

Відділ сім’ї, молоді та спорту

Січень-березень
50

канцтовари

500

500Свято Захисника Вітчизни

Відділ сім’ї, молоді та спорту,

КЮМ „Азовець”,

ЗОШ № 9, ГДС


березень

ЗОШ № 9, ГДС

200

канцтовари

сувеніри


спорттовари

100
500

900


1500Молодіжне свято до Дня Закоханих

Відділ сім’ї, молоді та спорту,

Молодіжна радаберезень

ЦДЮТ

300

сувеніри

канцтовари

послуги з організації культурно-масового заходу


800

200


2050

3050Свято Масляної

Відділ сім’ї, молоді та спорту,

КДЮТ „Зоряний”березень

КДЮТ „Зоряний”

100

сувеніри

послуги з організації культурно-масового заходу400
300

700Семінар по гендерній рівності

Відділ сім’ї, молоді та спорту

березень

навчальні заклади міста

50

канцтовари

200

200

 1. Яр

Ярморок культур

Відділ сім’ї, молоді та спорту, Молодіжна громадська організація (далі – МГО) „Айсік”

березень

Міський палац культури

200

канцтовари

послуги з організації заходу

сувеніри


550

1000


750

2300Фестиваль поетичної творчості „Міста у моря натхнення” в рамках проекта до 185-річчя Бердянська „З ювілеєм, місто моє рідне”

Відділ сім’ї, молоді та спорту

ЦДЮТ


березень

ЦДЮТ

200

Поліграфічні послуги

Сувеніри


550
200

750

 1. є

Свято до Міжнародного жіночого дня – 8 березня, конкурс з технічної творчості серед дівчат

Відділ сім’ї, молоді та спорту,

Станція юних техниківБерезень

Станція юних техників

50

сувеніри

канцтовари
277

200477Міський вокальний фестиваль „Пісні моря” в рамках проекта до 185-річчя Бердянська „З ювілеєм, місто моє рідне”

Відділ сім’ї, молоді та спорту

ЦДЮТ


березень

ЦДЮТ

200

Поліграфічні послуги

Послуги з організації заходу

Сувеніри


150
600

600


1350Сімейний фестиваль

Відділ сім’ї, молоді та спорту,

Молодіжна радаКвітень

ЦДЮТ

150

сувеніри

Канцтовари

послуги з організації культурно-масового заходу


1 400

300


2 643

4343

Свято до Дня команавтики, показові виступи ракетомоделістів

Відділ сім’ї, молоді та спорту,

Станція юних техниківКвітень

стадіон „Торпедо”

100

матеріали для поробок

1000

1000Акція „Твоє життя-твій вибір” для студентської молоді

Бердянський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі – БЦСССДМ)

Квітень

БМПЛ (уч.№ 19)

100

Поліграфічні послуги

канцтовари
700
200

900Правова гра „Правова країна-майбутнє дітей” з пропаганди правових знань серед підлітків

БЦСССДМ

квітень

ЗОШ №7

70

кацтовари

250

250Історико-топографічний турнір для учнівської молоді

Відділ сім’ї, молоді та спорту

МГО „Школа виживаня „Азімут””квітень

вулиці міста

150

сувеніри

канцтовари1000

200


1200V Ювілейний фестиваль театрального мистецтва „Парафраз”

Відділ сім’ї, молоді та спорту

ЦДЮТ


квітень

ЦДЮТ

200

Поліграфічні послуги

Сувеніри


150
400

550ІІ Міський хореографічний фестиваль „Золота Айседора”

Відділ сім’ї, молоді та спорту

ЦДЮТ


квітень

ЦДЮТ

200

Поліграфічні послуги

Сувеніри100
600

700Проведення корекційних програм з особами, які вчинили насильство в сім’ї

Відділ сім’ї, молоді та спорту

Травень-червень
50

канцтовари

500

500Свято до Дня Перемоги, показові виступи авіамоделістів

Відділ сім’ї, молоді та спорту,

Станція юних техниківтравень

стадіон „Торпедо”

100

матеріали для поробок

800

800„Велика родина – багата країна” свято до Дня сім’

БЦСССДМ

Травень

кафе „Лакомка”

50

послуги з організації солодкого столу

900

900Молодіжний мітинг у вічного вогнища

Відділ сім’ї, молоді та спорту,

Молодіжна радаТравень

м\к „Вічне вогнище”

1500

гірлянда, віночки,

поліграфічні послуги900

900


1 800Свято Дня Перемоги

Відділ сім’ї, молоді та спорту,

КДЮТ „Зоряний”Травень

КДЮТ „Зоряний”

100

Поліграфічні послуги

Сувеніри


250
250

500Військово-патріотична гра „Зірниця”

Відділ сім’ї, молоді та спорту МГО «Азімут»

Травень

в/ч А 2019

120

спорттовари

сувеніри


1 000

900


1900Конкурс соціального малюнку серед студентської молоді

Відділ сім’ї, молоді та спорту

Травень

пл. 1-ої Бердянської ради

100

сувеніри

900

900Молодіжна акція зі здорового способу життя „Олімпійське літо”

Відділ сім’ї, молоді та спорту, БДПУ

Травень

Приморська площа

300

послуги з організації культурно-масового заходу

2200

2200Рекламна компанія з профілактики негативних проявів в молодіжному середовищі (всиновлення дітей)

Відділ сім’ї, молоді та спорту

Червень

трансляція відеоролика на „тв-Бердянськ”

2000

Послуги з виготовлення рекламної продукції

700


700„Граємо, співаємо – літо зустрічаємо” – свято до Дня захисту дітей у притулку для дітей

БЦСССДМ

Червень

притулок для дітей

50

канцтовари,

сувеніри


100

200


300Свято до Дня захисту дітей

Відділ сім’ї, молоді та спорту, КДЮТ „Зоряний”

Червень

КДЮТ „Зоряний”

100

сувеніри

500

500Свято до Дня захисту дітей

Відділ сім’ї, молоді та спорту, СЮТ

червень

СЮТ

100

сувеніри

500

500Святковий концерт, присвячений Дню молоді

Відділ сім’ї, молоді та спорту,

Молодіжні громадські організаціїчервень

Приморська площа

3000

послуги з організації культурно-масового заходу

канцтовари

сувеніри


2000

500


1 000

3 500Виїзні спортивні змагання до Дня Захисту дітей

Відділ сім’ї, молоді та спорту, КЮМ „Азовець”

Червень

КЮМ „Азовець”

1000

канцтовари

сувеніри


спорттовари

послуги з організації заходу250

400


600

1000


2250Всеукраїнський зліт Клубів юних моряків

Відділ сім’ї, молоді та спорту, КЮМ „Азовець”

червень

КЮМ „Азовець”

1000

послуги з організації заходу

1000

1000Святковий заходи, присвячені Дню Незалежності України

Відділ сім’ї, молоді та спорту Молодіжні громадські організації,

Молодіжна радаСерпень

парк ім.П.П.Шмідта

200

послуги з організації культурно-масового заходу


4 000

4 000Свято до Дня Незалежності України для багатодітних сімей

БЦСССДМ

серпень

кафе „Лакомка”

50

послуги з організації солодкого столу

800

800Майстер-клас з декоративно-прикладного мистецтва

Відділ сім’ї, молоді та спорту,

КДЮТ „Зоряний”Вересень

КДЮТ „Зоряний”

60

Матеріали для виготовленн поробок

500

500„Наше місто – Бердянськ!” – свято до Дня міста для дітей з прийомних сімей та дітей, що опинились у складних життєвих обставинах

БЦСССДМ

Вересень

кафе „Лакомка”

50

послуги з організації солодкого столу


900

900Історико-топографічний турнір для студентської молоді

Відділ сім’ї, молоді та спорту

МГО „Школа виживаня „Азімут””вересень

вулиці міста

100

сувеніри

спорттовари

канцтовари


500

400


100

1000Святкові заходи, присвячені Дню міста

Відділ сім’ї, молоді та спорту, навчальні заклади міста,

Молодіжна радаВересень

Приморська площа

1500

сувеніри

поліграфічні послуги

послуги з організації культурно-масового заходу


700

1 000
1 000

2 700Військово-патріотична програма „День призовника”

Відділ сім’ї, молоді та спорту, МГО „Школа виживання „Азімут””

Вересень

ЦДЮТ

300

послуги з організації культурно-масового заходу

канцтовари

сувеніри


700

200


300

1 200Проведення корекційних програм з особами, які вчинили насильство в сім’ї

Відділ сім’ї, молоді та спорту

Жовтень - грудень
50

канцтовари

500

500Проект „Зупинись! Наркотики – твій смертельний ворог”

БЦСССДМ

Жовтень

БМК ЗНТУ

100

канцтовари

поліграфічні послуги
150

650


800Свято краси ”Осінній бал”

Відділ сім’ї, молоді та спорту

МГО КМБ,


Молодіжна рада

Жовтень

ЦДЮТ

300

сувеніри

поліграфічні послуги

послуги з організації культурно-масового заходу


500

1 000


6 000

7 500Чемпіонат по скелелазінню серед учнівської та студентської молоді

Відділ сім’ї, молоді та спорту МГО «Азімут»

Жовтень

БМПЛ (уч.№ 19)

50

Спорттовари


1 500


1 500Рекламна кампанія з профілактики негативних проявів в молодіжному середовищі (профілактика захворювання на СНІД та венерологічні захворювання)

Відділ сім’ї, молоді та спорту, навчальні заклади міста, Молодіжні громадські організації

Жовтень

бігборди та сітілайти міста

2000

послуги з виготовлен-ня рекламної продукції

800

800Акція „Вибір – за тобою” з профілактики СНІДу

БЦСССДМ

листопад

БЦПТО „уч.№ 25)

100

канцтовари

поліграфічні послуги
100

500


600Рекламна кампанія з профілактики насильства в сім’ї

Відділ сім’ї, молоді та спорту, навчальні заклади міста,

Листопад

ТВ-Бердянськ

2000

послуги з виготовлен-ня рекламної продукції

1 000

1 000Профорієнтаційна акція «Випускник – 2013»


Відділ сім’ї, молоді та спорту навчальні заклади міста,

Листопад

БК „Софіт”

500

поліграфічні послуги

700


700Святкові заходи, присвячені Дню студента „Студентські розваги”

Відділ сім’ї, молоді та спорту,

навчальні заклади міста,

Молодіжна рада


Листопад

ЦДЮТ

200

послуги з організації культурно-масового заходу

сувеніри


канцтовари

3 000

700


200

3900Брейн-ринг серед учнівської молоді про зарубіжні країни

Відділ сім’ї, молоді та спорту, МГО „Айсік”, ЦДЮТ

грудень

ЦДЮТ

150

Послуги з організації заходу

канцтовари300

100


400
Ярмарка талантів молоді з функціональними обмеженнями

Відділ сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти, ЦДЮТ

грудень

ЦДЮТ

200

послуги з організації культурно-масового заходу,

сувеніри


2 300

200


2 500Фестиваль бойових та спортивних єдиноборств

Відділ сім’ї, молоді та спорту,

МГО «Азімут”Грудень

ДЮСШ відділу освіти

300

послуги з організації заходу

сувеніри


1300

1 0002300Новорічне свято для молоді з функціональними обмеженнями

БМЦСССДМ

Грудень

кафе „Лакомка”

50

Солодкий стіл

1900

1900
Агітаційно-інформаційна кампанія „Моє ім’я – волонтер” до м/н Дня волонтера в притулку для неповнолітніх

БМЦСССДМ

Грудень

притулок для неповнолітніх

50

канцтовари

100

100Акція „Діди Морози – волонтери” для дітей з сімей, які опинились в складних життєвих обставинах і знаходяться під соціальним супроводом центру

БМЦСССДМ

Грудень

БМЦСССДМ

50

дитячі новорічні подарунки

850

850Новорічна программа для дітей із соціально-незахищенних дітей „Новорічна фієрія”

Відділ сім’ї, молоді та спорту,

КДЮТ „Зоряний”, станція юних техниківГрудень

КДЮТ „Зоряний”, станція юних техників

200

сувеніри

1000


1000Новорічна ялинка для дітей з багатодітних сімей

Відділ сім’ї, молоді та спорту,

Молодіжна радаГрудень

ЦДЮТ

300

послуги з організації культурно-масового заходу,

дитячі новорічні подарунки1 300

1000


2 300Студентський новорічний карнавал

Відділ сім’ї, молоді та спорту,

Молодіжна радаГрудень

ЦДЮТ

300

послуги з організації культурно-масового заходу,

сувеніри,1 700

700


2 400Реалізація проектів молодіжних громадських організацій

Відділ сім’ї, молоді та спорту, МГО

напротязі рокуПослуги з організації заходів

сувеніри


канцтовари
40 000
ВСЬОГО
120 170

Начальник відділу сім’ї, молоді та спорту В.Г.Шумілов


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка