Програма «природознавство» - класиСторінка1/68
Дата конвертації27.12.2018
Розмір0,61 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   68


Проект базової навчальної програми

ПРИРОДОЗНАВСТВО

1-4 класи
загальноосвітніх навчальних закладів

Загальна характеристика навчального предмета

Найважливішими завданнями освіти у школі І ступеня є формування предметних і універсальних способів дій, що забезпечують можливість одержання повноцінної якісної освіти в основній школі, з метою подальшого професійного становлення та соціалізації особистості школяра; формування та удосконалення вміння вчитися; створення психолого-педагогічних умов для індивідуального розвитку дитини з урахуванням культурних цінностей українського суспільства.

Вище зазначені завдання вирішуються в процесі вивчення усіх навчальних дисциплін. Проте кожна з них має свої особливості. Специфіка предмета “Природознавство” полягає в ознайомленні дитини з основами природничих знань. Власне наукові знання фундаментальних природничих предметів адаптовані в навчальний предмет “Природознавство” у формі, доступній для дітей молодшого шкільного віку. Предмет вивчення – природа – виступає як цілісний системний об’єкт, який визначає добір змісту, його розподіл і способи організації навчання. Окремі об’єкти природи: Земля як планета, ґрунт, рослини, тварини тощо також мають ознаки цілісних систем. Одиницями наукових природничих знань у початкових класах є факти, уявлення, поняття та системи понять. Окрім того, предмет “Природознавство” відрізняється від інших навчальних предметів способами засвоєння знань та їхнє застосуванням у процесі навчання.

Програма “Природознавство” розроблена на основі Державного стандарту початкової загальної освіти відповідно до спірально-концентричного принципу, який забезпечує неперервне розширення і поглиблення знань та повторне вивчення певних тем, з метою глибшого проникнення в сутність явищ та процесів відповідно до вікових особливостей дітей. Вона має інтегрований зміст, для якого характерне поєднання елементів біології та екології, географії, фізики, астрономії й хімії. У програмі закладена змістовна основа для широкої реалізації об’єктивних внутрішньопредметних та міжпредметних зв’язків усіх дисциплін початкової школи.Мета навчального предмета “Природознавство” – формування природознавчої компетентності учнів шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про природу і людину, основи екологічної освіти, опанування способами навчально-пізнавальної діяльності, розвитку ціннісних орієнтацій у різних сферах життєдіяльності та природоохоронної практики.

Досягнення зазначеної мети передбачає вирішення таких основних завдань: • формування базових компетентностей, а саме: інформаційної (обробка та класифікація інформації), самоорганізаційної (планування діяльності та чітке виконання алгоритму), комунікативної (вміння виступати, відповідати на запитання, задавати запитання, висловлювати власну позицію);

 • формування цілісної природничо-наукової картини світу, що охоплює систему знань, яка відображає основні закони і закономірності про природу та місце в ній людини;

 • формування вміння спостерігати за об’єктами та явищами живої та неживої природи;

 • формування науково-дослідницьких умінь під час реалізації короткотривалих дослідницьких, творчих та інформаційно-пізнавальних проектів, практичних робіт, спостережень та дослідів, екскурсій;

 • формування вмінь виокремлювати найважливіші ознаки предметів та явищ природи, моделювати їх;

 • використовувати моделі для пояснення явищ природи;

 • формування елементарних уявлень і понять про об’єкти та явища природи, їхні взаємозв’язки та залежності у системі “нежива – жива природа”, “природа – людина” й усвідомлення свого місця в навколишньому світі;

 • формування умінь застосовувати знання про об’єкти природи, розуміти взаємозв’язки у природі та використовувати їх для розв’язання практичних задач;

 • формування мисленнєвих дій та операцій шляхом аналізу, порівняння, узагальнення й класифікації природних об’єктів; вироблення уміння розкривати причинно-наслідкові зв’язки у природі;

 • формування загальнонавчальних і предметних умінь, необхідних для подальшого вивчення природничих предметів та охорони природи як галузі екології;

 • оволодіння початковими науково-дослідницькими вміннями під час проведення власних досліджень, практичних робіт, спостережень та дослідів;

 • оволодіння способами практичної діяльності з об’єктами природи;

 • засвоєння норм етичного, естетичного, морального ставлення до природи;

 • застосування на практиці правил поведінки у природі;

 • засвоєння традицій українського народу у ставленні людини до природи.

Відповідно до базового навчального плану курс “Природознавство” вивчається з 1 по 4 клас по дві години на тиждень у кожному класі. Загальний обсяг навчального часу становить 270 годин, з них 9 – резерв навчального часу, який може бути використаний учителем на власний розсуд для організації різноманітних форм навчального процесу: екскурсій, проектної та дослідницької діяльності учнів, роботі з додатковими джерелами інформації.

Відповідно до змісту початкової загальної освіти, затвердженої Державними стандартами, у програмі курсу “Природознавство” визначені такі змістові лінії: “Об’єкти природи”, “Взаємозв’язки у природі”, “Земля – планета Сонячної системи”, “Україна на планеті Земля”, “Рідний край”, “Охорона і збереження природи”, “Методи пізнання природи”. Вибір об’єктів для формування предметних компетентностей учнів відбувався за такими критеріями: • відповідність Державному стандарту початкової загальної освіти;

 • відповідність сучасним знанням про природу;

 • інтеграція пропедевтичних знань із біології, географії, фізики, астрономії, хімії та екології;

 • можливість змістової основи для реалізації міжпредметних зв’язків у початковій школі.

Предмет “Природознавство” має вагомий потенціал для активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів на основі спостережень за природою, використання проектної діяльності, дидактичних ігор у відповідності до психологічних особливостей молодшого шкільного віку. Такий підхід підвищує якість знань, сприяє виробленню базових компетентностей, розвиває пізнавальний інтерес до вивчення природи, активність та самостійність, позитивні якості емоційно-вольової сфери, здатність до наукової творчості, самовираження і спілкування.

Програма передбачає реалізацію особистісно-орієнтованого підходу до проведення навчально-виховного процесу, спрямованого на задоволення інтересів та потреб учнів у сфері їхнього найближчого оточення – живої та неживої природи, об’єктів, створених руками людини. Відтак створюються умови для самопізнання і саморозвитку дитини.
Каталог: download -> version
version -> Пояснювальна записка Одним з основних предметів, що вивчається у допоміжній школі, є українська мова. Українська мова це державна мова України, основний засіб спілкування її народу
version -> Тема. Історія як навчальний предмет і наука. Мета
version -> Дидактична гра це цікава для її учасників навчальна
version -> Вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогичного досвіду у птнз
version -> Дані методичні рекомендації допоможуть керівникам загальноосвітніх навчальних закладів організувати роботу по вивченню, узагальненню та впровадженню перспективного педагогічного досвіду у практичну діяльність
version -> План-конспект заняття в гуртку Керівник гуртка: "Талановиті пальчики" Тема заняття: Використання сухоцвітів в композиціях. Виготовлення панно з насіння. Закони рівноваги. Мета заняття
version -> Підготувала: Дерев’янко Ю. О., класний керівник 6-г класу
version -> Ми – патріоти україни, її ми дочки і сини!
version -> Учнівське самоврядування в класному колективі Підготувала


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   68


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка