Програма повинна стати головним інструментом загальної стратегії на шляху наближення України до єс за всім спектромСторінка4/21
Дата конвертації23.03.2020
Розмір6,8 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Розділ 3. СУДОВА СИСТЕМА
3.1. Підвищення рівня інституційної та адміністративної

спроможності


Поточна ситуація
Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Правосуддя

здійснюють професійні судді та, у визначених законом випадках,

народні засідателі і присяжні. Делегування функцій судів, а також

привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не

допускається. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини,

що виникають у державі.


Судочинство в Україні здійснюється Конституційним Судом

України та судами загальної юрисдикції. Система судів загальної

юрисдикції будується за принципами територіальності і

спеціалізації. Держава забезпечує фінансування та належні умови

для функціонування судів і діяльності суддів. У Державному бюджеті

України окремо визначаються видатки на утримання судів.


Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції

є Верховний Суд України. Вищими судовими органами спеціалізованих

судів є відповідні вищі суди. Відповідно до закону діють

апеляційні та місцеві суди. Створення надзвичайних та особливих

судів не допускається.
Для вирішення питань внутрішньої діяльності судів діє

суддівське самоврядування.


У даний час в Україні діє 800 судів загальної юрисдикції

(крім Верховного Суду України та арбітражних судів), а саме:

Верховний суд Автономної Республіки Крим, міжобласний, 24 обласні,

Київський та Севастопольський міські суди, 744 районних (міських

судів), 3 військових суди регіонів та військовий суд

Військово-Морських Сил і 24 гарнізонних суди.


Відповідно до статті 19 Закону України "Про судоустрій

України" ( 2022-10 ) Міністерство юстиції України здійснює

організаційне забезпечення діяльності судів із суворим дотриманням

принципу їх незалежності та підкорення лише закону.


Головним завданням для України у цій сфері є забезпечення

відповідно до вимог, визначених у Декларації, що прийнята

Європейською Радою на Копенгагенському саміті у червні 1993 року,

розвитку судової системи, яка б сприяла досягненню стабільності у

суспільстві, гарантувала верховенство права, права людини і

забезпечувала функціонування ринкової економіки.


Короткострокові пріоритети (2000-2001 роки)
Прискорити прийняття Верховною Радою України підготовленого з

урахуванням досвіду держав - членів ЄС проекту Закону України про

судовий устрій.
Розробити з метою реалізації статті 130 Конституції України

( 254к/96-ВР ) щодо створення належних умов для функціонування

судів і діяльності суддів проекти Законів України про фінансування

судів, про оплату праці та соціально-побутове забезпечення суддів

і працівників апарату судів.
Провести консультації з ЄК (її органами) щодо відповідності

проекту нової судової системи України, а також проектів окремих

нормативно-правових актів стандартам та вимогам ЄС.
Вирішити питання щодо запровадження в Україні системи органів

адміністративної юстиції, в тому числі адміністративних судів.


Забезпечити дальше реформування пенітенціарної системи

України.
Середньострокові пріоритети (2002-2003 роки)


Доопрацювати з урахуванням рекомендацій ЄК та подати до

Верховної Ради України проекти Законів України про фінансування

судів, про оплату праці та соціально-побутове забезпечення суддів

і працівників апарату судів.


Закінчити роботу над проектами Кодексу України про

адміністративні проступки, Адміністративного процесуального

кодексу України, нових Кримінально-процесуального та Цивільного

процесуального кодексів України.


У міру закінчення роботи над проектами цих нормативних актів

проводити консультації з ЄК (її органами) щодо їх відповідності

вимогам ЄС.
3.2. Поліпшення діяльності судових органів
Поточна ситуація
Конституція України ( 254к/96-ВР ) встановлює, що права і

свободи людини і громадянина в Україні захищаються судом. Кожному

гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи

бездіяльності органів державної влади, органів місцевого

самоврядування, посадових осіб. Кожен має право будь-якими не

забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від

порушень і протиправних посягань.
Реалізація зазначених прав можлива лише за умови

функціонування в Україні ефективної, незалежної судової системи.

Судді при здійсненні правосуддя незалежні і підкоряються лише

законові. Незалежність і недоторканність суддів гарантуються

Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України. Вплив на суддів у

будь-який спосіб забороняється.


Держава зобов'язана забезпечити фінансування та створити

належні умови для функціонування судів і діяльності суддів. У

Державному бюджеті України окремо визначаються видатки на

утримання судів.


Короткострокові (2000-2001 роки) та середньострокові

(2002-2003 роки) пріоритети


Доопрацювати в комітетах Верховної Ради України проект Закону

України про порядок виконання рішень Європейського Суду з прав

людини.
Підготувати проект Кодексу поведінки суддів.
Завершити у 2001 році реформування системи судів загальної

юрисдикції відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) та

Закону України "Про судовий устрій" ( 2022-10 ).
Підготувати проекти Законів України про внесення змін і

доповнень до Законів України "Про статус суддів", "Про

кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну

відповідальність суддів судів України", "Про органи суддівського

самоврядування", інші законопроекти щодо діяльності і повноважень

Конституційного Суду України, прокуратури та адвокатури

(2000 рік).
Внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону

України про третейські суди (2000-2001 роки).


Провести аналіз відповідності проектів нормативно-правових

актів України щодо поліпшення роботи судової системи вимогам ЄС.


3.3. Підготовка фахівців
Підготовка працівників апарату судів
Поточна ситуація
З метою підготовки висококваліфікованих кадрів для формування

суддівського корпусу згідно з Розпорядженням Президента України

від 14 квітня 1999 року N 83 ( 83/99-рп ) "Про підготовку

професійних суддів" у Національній юридичній академії України

імені Ярослава Мудрого з 1 вересня 1999 року створено факультет

для підготовки професійних суддів за освітньо-кваліфікаційним

рівнем магістра.
Короткострокові (2000-2001 роки) та середньострокові

(2002-2003 роки) пріоритети


Розробити спеціальну програму підвищення кваліфікації суддів

та інших працівників апарату судів щодо вивчення іноземних мов та

основ права ЄС.
Створити при Державній судовій адміністрації України Академію

суддів України для підготовки кадрів на посади суддів, підвищення

кваліфікації суддів та працівників апарату судів.
Розробити окремі навчальні програми з питань судового

адміністрування для підготовки резерву кадрів на посади голів

судів і перепідготовки голів судів та програми щодо підготовки

працівників районних (міських) судів.


Забезпечити функціонування центру суддівських студій при

Міністерстві юстиції України з метою підвищення кваліфікації

працівників апарату судів згідно з нормами європейського та

міжнародного права.


Підготовка фахівців з правознавства
Короткострокові (2000-2001 роки) та середньострокові

(2002-2003 роки) пріоритети


Здійснити заходи з метою запровадження програм щодо вивчення

законодавства з питань захисту прав людини і громадянина, устрою

судової влади і здійснення правосуддя у державах - членах ЄС.
3.4. Поліпшення доступу до інформації стосовно рішень судів
Поточна ситуація
У судах загальної юрисдикції (крім Верховного Суду України та

арбітражних судів) не створено комп'ютерної мережі системи судів,

автоматизованої системи діловодства та єдиної бази даних судових

рішень.
Діє лише локальна комп'ютерна мережа та створюється база

судових рішень у трьох судах (Шевченківський районний суд

м. Києва, Івано-Франківський міський суд, Мелітопольський міський

суд Запорізької області).
Короткострокові (2000-2001 роки) та середньострокові

(2002-2003 роки) пріоритети


З метою поліпшення доступу до інформації стосовно рішень

судів створити локальні комп'ютерні мережі судів України.


Для виконання цього завдання необхідно вжити заходів для

придбання робочих станцій і мережевого обладнання; розроблення

інформаційних технологій забезпечення діяльності суду.
Створити комп'ютерну мережу системи судів України,

забезпечити їх засобами електронної пошти, доступом до

інформаційних ресурсів мережі Internet. Поліпшити інформаційне

забезпечення судової системи, доступ до баз даних законодавства та

нормативних актів України, юридичної інформації інших країн.
До 2005 року розробити і впровадити автоматизовані системи

діловодства в судах України і створити єдину базу даних судових

рішень.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка