Програма «Початкова освіта»Скачати 114,54 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації24.03.2020
Розмір114,54 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3   4 
1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування показників 

Галузь знань, 

спеціальність, освітня 

програма, освітній ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Заочна форма навчання

 

Галузь знань 01 «Освіта»  

Спеціальність 013 

«Початкова освіта» 

 

Освітня програма «Початкова освіта» 

 

бакалавр Вибіркова 

Рік навчання:

 ІІ 


Кількість годин/кредитів

 

120/4 Семестр: 

4-ий 


Лекції:

 10 год. Практичні (семінарські): 

12 год.


 

Лабораторні:

 Індивідуальні: -

 

ІНДЗ

: немає 

Самостійна робота:

 90 год. Консультації: 

8 год. 


Форми контролю:

 екзамен 

 

2. АНОТАЦІЯ КУРСУ 

Позакласна робота є одним із важливих засобів розвитку особистості молодшого школяра, 

тому  проблема  організації  та  проведення  позакласної  роботи  з  інформатики  має  велике 

значення  для  професійної  підготовки  майбутнього  вчителя-класовода.  Будучи  складовою 

частиною навчально-виховної роботи в школі, позакласна з інформатики робота спрямована не 

тільки  на  досягнення  загальної  мети  навчання  –  опанування  основами  інформатики  та 

інформаційних  технологій,  вона  також  сприяє  засвоєнню  дитиною  необхідного  для  життя  в 

суспільстві соціального досвіду і формування прийнятої суспільством системи цінностей. 

Різноманітна  позакласна  діяльність  з  інформатики  (гуртки,  вікторини,  конкурси  тощо) 

сприяє  розкриттю  індивідуальних  здібностей  учня,  які  не  завжди  виявляються  на  уроці. 

Різноманітність позакласної діяльності сприяє самореалізації молодшого школяра, підвищенню 

його  самооцінки,  впевненості  в  собі,  тобто  позитивному  сприйняттю  самого  себе.  Включення 

учнів  у різні види позакласної роботи з інформатики збагачує їх особистий досвід, знання про 

різноманітність людської діяльності, формує необхідні практичні вміння і навички, особливо  – 

у сфері інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). 

Педагогічна  професія  вимагає  постійного  творчого  пошуку,  самовдосконалення, 

підвищення  професійного  рівня.  Найбільшою  мірою  це  стосується  навчання  інформатики 

внаслідок  безперервної  зміни  змісту  і  цілей  навчання,  зростання  рівня  комп’ютерної 

грамотності учнів. Тому класовод повинен безперервно розширювати свій педагогічний арсенал 

у сфері ІКТ та активно його застосовувати не тільки на уроках, але й у позакласній роботі. Мета курсу:

 ознайомити студентів із особливостями позакласної та позашкільної роботи у 

початковій  школі  та  з  інформатики  –  зокрема,  навчити  майбутніх  учителів  початкових  класів 

використовувати  набуті  знання  у  своїй  професійній  діяльності,  мотивувати  студентів  до 
професійного самовдосконалення в аспекті основних завдань курсу. 

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка