Програма педагогічної практики пп 02 педагогічна практика в групах дітей раннього вікуСкачати 229,77 Kb.
Сторінка2/10
Дата конвертації09.01.2020
Розмір229,77 Kb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Опис педагогічної практики


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика педагогічної практики

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів 4,5

Галузь знань

01

«Освіта»

Нормативна


Спеціальність

012

«Дошкільна освіта»

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):


013 «Початкова освіта»;

056 «Психологія»;

016 «Спеціальна освіта. Логопедія»


Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

2-й

2-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання – виготовлення наочних посібників для дітей раннього віку

Семестр


Загальна кількість годин –135

4-й

4-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

45 год.
Тижнів: 3

Рівень освіти:

бакалавр

-

-

Практична робота

90 год.

-

Лабораторні

-
Самостійна робота

45 год.

-

Вид контролю:

диференційований

залік  1. Мета та завдання педагогічної практики

Метою педагогічної практики у групах дітей раннього віку дошкільних закладів є набуття студентами досвіду педагогічної праці з дітьми другого та третього років життя в умовах суспільного дошкільного виховання.

Діяльність студентів під час педагогічної практики має спрямовуватися на розв’язання таких основних завдань:  1. Розвиток та вдосконалення вмінь спостерігати та аналізувати педагогічний процес у групах дітей раннього віку дошкільного закладу, визначати його своєрідність та навчально-виховну ефективність.

  2. Оволодіння навичками навчально-виховної роботи з дітьми другого та третього років життя.

  3. Удосконалення вмінь спостерігати та аналізувати розвиток дитини раннього віку, використовуючи різні методи психолого-педагогічної діагностики.

  4. Ознайомлення з організаційно-педагогічною та методичною роботою в групах дітей раннього віку.
  1. ПРОГРАМА ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ У ГРУПАХ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ


Змістовий модуль 1: Спостереження і аналіз педагогічної діяльності вихователя-наставника
Самостійному проведенню навчально-виховного процесу в групі передують ознайомлення з роботою дошкільного закладу, його керівниками, а також спостереження і аналіз педагогічної діяльності вихователя-наставника. Студент-практикант повинен щодня ознайомлюватись із планом навчально-виховної роботи, яким керується вихователь, в бесіді з педагогом виявляти доцільність і відповідність програмі накреслених завдань, обраних вихователем форм, методів та прийомів роботи з дітьми. Спостерігаючи за роботою вихователя-наставника, студент-практикант веде щоденник, у якому зазначає всі важливі для аналізу і власного використання аспекти педагогічного процесу. Особливу увагу слід звернути на своєрідність організації педагогічного процесу в групі дітей раннього віку: комплектування групи, організацію інтер’єра у групових приміщеннях, стиль педагогічного спілкування вихователя-наставника, розподіл обов’язків між персоналом групи тощо. Студент-практикант докладно вивчає режим життя групи, специфіку організації режимних процесів.

Важливою частиною педагогічної діяльності вихователя є підготовка і проведення занять з дітьми. Студент-практикант залучається до процесу підготовки занять (допомагає готувати та розміщувати дидактичний матеріал, створювати в групі умови для проведення заняття тощо), після заняття обов'язково обговорює його з вихователем-наставником, фіксуючи у щоденнику розгорнуту якісну оцінку заняття, а також власні творчі ідеї щодо навчання дітей раннього віку, що виникли у процесі перегляду заняття та його обговорення.

Спостерігаючи педагогічний процес, студент-практикант ознайомлюється також із методичним та дидактичним забезпеченням навчально-виховного процесу: аналізує наявні в групі ігрові матеріали, наочні дидактичні посібники, технічні засоби навчання та дидактичний матеріал, що зберігається у методичному кабінеті дошкільного закладу, продумує можливі умови їх використання у своїй подальшій діяльності під час педагогічної практики.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка