Програма педагогічної практики пп 02 педагогічна практика в групах дітей раннього вікуСкачати 229,77 Kb.
Сторінка10/10
Дата конвертації09.01.2020
Розмір229,77 Kb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Максимальна кількість балів

15


7. Розподіл балів, що присвоюються студентам


Модуль 1

(поточне тестування)

Підсумкове оцінювання (звітна документація, підсумкова конференція)

Сума

Методичний допуск

ЗМ 1-2

ЗМ 3

ЗМ 4

20

40

15

15

10

100


Шкала оцінювання: національна та ЄКТС

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ЄКТС

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


8. Методичне забезпечення

1. Методичний посібник Горопаха Н.М., Поніманська Т.І. Педагогічна практика за вимогами кредитно-модульної системи. – К., 2009.2. Зразки оформлення звітної документації з практики.
9. Рекомендована література

Базова

 1. Артемова Л.В. Вчися граючись. – К., 1995

 2. Базова програма розвитку дитини «Я у Світі» / Наук. ред. і упор. О.Кононко. – К., 2008.

 3. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. – К., 2012.

 4. Богатир Л. Працюємо за програмою «Зернятко». Перспективне планування занять з дітьми першої молодшої групи // Палітра педагога. – 2008. – №№ 5, 6.

 5. Богуш А., Ходурська Т. Українська потішка у дитячому садку // Дошкільне виховання.- 1990.- № 3. – С. 18.

 6. Бурковська О. Цілісний підхід до розвитку і виховання наймолодших // Дошкільне виховання. 2010. – № 6. – С. 10-12.

 7. Ватутина Н.Д. Ребенок поступает в детский сад. – М., 1983.

 8. Вільчковський Е. Фізична культура дітей (від народження до трьох років). Програма для батьків та вихователів // Палітра педагога. – 1997. – № 1. – С. 20-29.

 9. Воспитание детей раннего возраста / Под ред. Е.О. Смирновой, Н.А. Авдеевой, Л.Н. Галигузовой. – М., 1996.

 10. Воспитание и обучение детей раннего возраста / Под ред. Л.Н. Павловой. – М., 1986.

 11. Воспитание и развитие детей раннего возраста / Под ред. Г.М.Ляминой.- М., 1981

 12. Граємо з найменшими: конспекти ігор-занять // Палітра педагога. – 1998. – № 1. – С. 24-27.

 13. Гураш Л. Раннє дитинство: специфіка, особливості // Дошкільне виховання. – 2002. – №1. – С.24-25.

 14. Гураш Л. Розподіл обов’язків // Дошкільне виховання. – 1988. – № 5.

 15. Гурковська Т. Дитина до трьох: психологічний портрет з рекомендаціями // Дошкільне виховання. 2007. – № 12. – С. 11-15.

 16. Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста / Под ред. С.Л.Новоселовой.- М., 1985

 17. Доронова Т.И., Якобсон С.Г. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре. – М., 1992.

 18. Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей дошкольного возраста / Сост. Л.А.Венгер, О.М.Дьяченко.- М., 1987

 19. Кононко Е.Л. В мире раннего детства. – 1985.

 20. Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. – М., 1987.

 21. Манова-Томова В. Психологическая диагностика раннего возраста. – К., 1978

 22. Низовська О. Цілісний підхід до виховання наймолодших // Дошкільне виховання. –2007. – № 12. – С. 7-10.

 23. Нікітіна О.І. Для кожної матері. – К., 1997.

 24. Павлова Л. Знакомим малыша с окружающим миром. – М., 1987.

 25. Павлова Л. Какие игрушки предпочитают малыши // Дошкольное воспитание. – 2000. – № 5. – С. 86-89.

 26. Павлова Л.М. Розвивальні ігри-заняття. – Харків: «Ранок», 2007.

 27. Печора К.Л., Пантюхина Г.В., Голубева Л.Г. Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях. – М., 1986.

 28. Поніманська Т., Кузьмук Л. Розвиваємо, виховуємо, навчаємо дитину 3-го року життя. – К., 2013.

 29. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка. – К., 2013.

 30. Поніманська Т.І. Основи дошкільної педагогіки. – К., 1998.

 31. Поніманська Т.І., Дичківська І.М. Дошкільна педагогіка: Практикум. – К., 2007.

 32. Рібцун Ю.В. Мовленнєві намистинки для маленької дитинки: від народження до трьох років. – К., 2010.

 33. Сокирба І. Імітаційні рухавки для дітей раннього віку // Дошкільне виховання. – 2010. – № 1. – С. 28.


Допоміжна

 1. Кононова И.М. Семинарские и практические занятия по дошкольной педагогике (раннее детство). – М., 1989

 2. Олійник Л. Активізація спонтанної діяльності (сенсорне виховання дітей раннього віку) // Палітра педагога. – 1998. – № 4. – С. 27-29.

 3. Павлова Л. Мамина школа // Дошкольное воспитание. – 2000. – № 10. – С. 89-103.

 4. Павлова Л. Наш патронаж // Дошкольное воспитание. – 2000. – № 5. – С. 96-99.

 5. Павлова Л. Учим малыша смотреть и видеть, слушать и слышать // Дошкольное воспитание. – 2000. – №6. – С. 105-110.

 6. Пилюгина Э.Г. Занятия по сенсорному воспитанию. – М., 1983

 7. Попова С.В. Воспитание и развитие детей раннего возраста. – М., 1984.

 8. Шийко Е. Розвиток пізнавальної сфери на третьому році життя // Дошкільне виховання. – 2000. – № 9. – С. 14-17.

 9. Щербакова І. Розвивальне середовище // Дошкільне виховання. – 2007. – № 12. – С. 16-17.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка