Програма педагогічної практики галузь знань: 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки: 020302 Історія


Показники для оцінювання умінь та навиків позакласної діяльностіСкачати 256,28 Kb.
Сторінка13/13
Дата конвертації11.10.2019
Розмір256,28 Kb.
ТипПрограма
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
6.2.Показники для оцінювання умінь та навиків позакласної діяльності

№ п/п

Види робіт, що оцінюються

Кількість балів

1.

Організація виховної діяльності

5

2.

Якість ведення щоденника психолого-педагогічних спостережень

5

3.


Організованість, дисциплінованість і добросовісне ставлення до роботи студента-практиканта

5

4.

Своєчасне оформлення та здача звітної документації.

5
Всього

20


6.3.Показники для оцінювання якості проведення психолого-педагогічного дослідження


№ п/п

Види робіт, що оцінюються

Кількість балів

1.


Якість ведення записів психолого-педагогічних спостережень

5


2.

Складання психолого-педагогічної характеристики на учня

5

3.

Організованість, дисциплінованість і добросовісне ставлення до роботи студента-практиканта

5

4.

Своєчасне оформлення та здача звітної документації.

5
Всього

20


6.4.Шкала оцінювання

За шкалою ЕСТS

За національною шкалою

Кількість балів

прописом


цифрою


А

Відмінно

5

90-100

В

Дуже добре

4

82-89

С

Добре

4

75-81

д

Посередньо

3

69-74

Е

Задовільно

3

60-68Незадовільно

2

40-59

F

Незадовільно

2

1-39


6.5. Критерії оцінювання діяльності студентів під час педпрактики
90 - 100 балів – A («відмінно») ставиться в тому випадку, коли: навчально-виховна робота здійснена студентом на високому рівні (допускається не більше 10% оцінок «добре» за проведені уроки та виховні заходи, за умови відмінної характеристики особистості студента-практиканта вчителем історії, класним керівником та методистом); студент проявив себе як організований, сумлінний, творчий під час виконання різних видів роботи в школі, знає і вміє застосувати у навчально-виховному процесі сучасні педагогічні технології і нові інформаційні засоби навчання, користується повагою та авторитетом серед учнів, батьків і педагогічного колективу школи, методистів, керівників педпрактики; здав у визначений термін правильно оформлену документацію; виконав і захистив на високому науково-методичному рівні індивідуальне дослідження.

82 – 89 балівB («дуже добре») ставиться в тому випадку, коли: навчально-виховна робота проведена студентом на достатньому рівні (допускається не більше 10% оцінок «задовільно» за проведені уроки і виховні заходи, за умови доброї характеристики особистості студента-практиканта вчителем історії, класним керівником та методистом); студент допустив деякі методичні помилки у навчально-виховному процесі, але зміг самостійно їх виправити або пояснити їх причину під час аналізу уроку чи виховного заходу; у ході педпрактики студент-практикант не допускав недисциплінованості, байдужості, шаблонності на всіх ділянках роботи; про його педагогічну діяльність добре відізвалися учні, батьки, педагогічний колектив школи, методисти і класний керівник; здав у визначений термін правильно оформлену документацію; виконав і захистив на високому науково-педагогічному рівні індивідуальне дослідження.

75 81 балівC («добре») ставиться в тому випадку, коли: навчально-виховна робота проведена на достатньому рівні (допускається не більше 25% оцінок «задовільно» за проведені уроки і виховні заходи, при добрій характеристиці особистості студента-практиканта вчителем історії, класним керівником та методистом); студент допустив незначні методичні помилки у навчально-виховному процесі, проте не завжди зміг самостійно їх виправити або пояснити в процесі аналізу уроку чи виховного заходу їх причину; у ході педпрактики студент-практикант був дисциплінованим, виконавчим, самостійним, критичним на всіх ділянках роботи: одержав добрі відгуки учнів, батьків, педагогічного колективу школи, методистів і класного керівника; здав вчасно документацію, в яку можуть бути внесені незначні доповнення і поправки за вказівкою групового керівника педпрактики; виконав і захистив на достатньому науково-педагогічному рівні індивідуальне дослідження.

69 – 74 балівD («посередньо») ставиться в тому випадку, коли: навчально-виховна робота проведена на задовільному рівні (не допускається підсумкове оцінювання за проведені уроки та виховні заходи оцінкою «незадовільно»); студент проявив себе як організований, дисциплінований, але недостатньо самостійний та ініціативний; загальна характеристика діяльності студента-практиканта в школі з боку учнів, батьків, учителя історії, класного керівника, керівників педпрактики – «задовільна»; із невеликим запізнення здав документацію; виконав на задовільному науково-методичному рівні індивідуальне наукове дослідження.

60 – 68 балів – E («задовільно») ставиться студенту в тому випадку, коли: навчально-виховна робота проведена на задовільному рівні (переважають задовільні оцінки за всі види роботи), однак не допускається підсумкове оцінювання за проведені уроки та виховні заходи оцінкою «незадовільно»; проявив себе як недостатньо організований і дисциплінований, безініціативний; загальна характеристика діяльності в школі студента-практиканта з боку учнів, батьків, учителя історії, класного керівника, керівників педпрактики – «задовільна»; здав невчасно документацію, яка потребує доповнень і поправок; виконав на низькому науково-методичному рівні індивідуальне дослідження.

35 – 59 балів – Fx («незадовільно»). ставиться студенту в тому випадку, коли: відсутня систематичність у роботі студента. Виконав на низькому професійно-педагогічному рівні навчальну, виховну, методичну роботу, передбачену програмою з педпрактики. Допускав помилки, пов'язані зі знанням навчального предмета, методикою проведення уроків та позаурочної роботи з класом. Виконував дії у навчально-виховному процесі без достатнього теоретичного усвідомлення, копіюючи вчителя (методиста, студентів). Отримав негативний відгук про роботу чи незадовільну оцінку при складанні заліку за практику, але за певних умов може повторно пройти педагогічну практику і отримати позитивну оцінку. Здав документацію з великим запізненням, допустивши при цьому значні помилки в її оформленні.

0 – 34 балів – F («незадовільно»). Студент не виконав програми практики і отримав незадовільну оцінку при складанні заліку за практику. Не здав документації.

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА

  1. Вища освіта України і Болонський процес / [Степко М. Ф., Болюбаш Я. Я., Шинкарук В. Д. та ін.]; під ред. В. Г. Кременя. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2004. – 384 с.

  2. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (Постанова кабінету міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392) – Інформаційний збірник та коментарі міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. – К. «Педагогічна преса», лютий 2012. – № 4-.5

  3. Інструктивно-методичні рекомендації МОН України щодо вивчення базових дисциплін у 2017/2018 навчальному році [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.skvschool2.ucoz.ru/index/metodichni_rekomendaciji_shhodo_vivchennja_predmetiv_u_2010_2011_n_r/0-26

  4. Закон України «Про вищу освіту» // Освіта України. – 2002. – 26 лютого.

  5. Куліш, Р. В. Інтерактивні підходи до організації педагогічної практики студентів у вищих навчальних закладах / Р. В. Куліш // Вісник Черкаського університету : зб. наук. пр. – Черкаси : ЧНУ, 2009. – Вип. 164 (Педагогічні науки). – С. 38–42.

  6. Макаренко, І. В. Організація педагогічної практики в умовах кредитно-модульної системи навчання/ І. В. Макаренко // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – 2010. – № 10 (197). – Ч. 1. – С. 161–167.

  7. Національна доктрина розвитку освіти. – К., 2002. – 24 с.

  8. Навчальні та виробничі практики студентів історичного факультету: Інструктивно-методичні матеріали / Уклад. З. О. Возна .–Умань: ФОП Жовтий, 2015. – 215 с.

  9. Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України: Наказ Міністерства освіти та науки України від 08.04.1993 р. № 93 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0035-93/conv.

  10. Черкас, Г. В. Педагогічна практика у системі підготовки вчителів / Г. В. Черкас // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2008. – № 8. – С. 155–158.

Каталог: images -> dokyment -> praktiki
images -> Муханова Ірина Федорівна удк
images -> Оздоровча спрямованість фізичного виховання анотація
images -> Рекомендації класним керівникам на орієнтовні форми роботи з учнями щодо формування навичок здорового способу життя
images -> Методичні рекомендації щодо вдосконалення системи роботи навчальних закладів з питань формування, збереження та зміцнення здоров’я учнів
images -> Загальна характеристика роботи
images -> Загальна характеристика роботи
images -> Математика, як навчальний предмет, покликаний передусім сприяти розумовому вихованню, особливо вихованню волі до цілеспрямован
praktiki -> Щоденник педагогічної практики


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка