Програма нормативного курсу "Педагогіка та методика викладання математики "Сторінка2/4
Дата конвертації25.03.2020
Розмір56 Kb.
ТипПрограма
1   2   3   4
II. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕДАГОГІКИ.

Педагогіка як наука і предмет її дослідження (соціально-економічні потреби суспільства в підготовці підростаючого покоління до життя як об'єктивна передумова необхідності виховання і розвитку педагогічної теорії; виокремлення педагогіки в особливу галузь наукового знання; предмет педагогіки і найважливіші проблеми її дослідження).

Методологічні основи педагогіки, зв'язок її з іншими науками і методи дослідження (методологічні основи; зв'язок з іншими науками; розвиток і вдосконалення методів дослідження: педагогічне спостереження, бесіда, вивчення шкільної документації і продуктів діяльності учнів, педагогічний експеримент, констатуючий експеримент, вивчення і узагальнення передового педагогічного досвіду, соціологічні методи).

Дослідження в педагогіці проблеми цілей виховання.Особистість як предмет виховання, зовнішні і внутрішні фактори її розвитку (поняття про особистість, її розвиток і формування; роль активності самої особистості у власному розвитку; поняття про внутрішні і зовнішні фактори розвитку особистості).

Суть виховання як педагогічного процесу, його загальні закономірності і принципи (виховання як спеціально організований і свідомо здійснюваний педагогічний процес; направленість виховання на привласнення особистістю людської дійсності; діяльністно-особистністна концепція виховання; поняття виховання в широкому і вузькому сенсі; органічний взаємозв'язок навчання і виховання; загальні закономірності виховання; принципи виховної роботи).

Вікові і індивідуальні особливості розвитку і виховання особистості (вікова періодизація учнів; особливості розвитку і виховання молодших учнів; особливості розвитку і виховання учнів середнього шкільного віку

(підлітків); особливості розвитку і виховання учнів старшого шкільного віку; індивідуальні особливості розвитку учнів і їх врахування в процесі виховання).

III. ДИДАКТИКА.

Предмет дидактики. Зміст освіти і педагогічні основи його вдосконалення (поняття про дидактику; суть освіти як відображення єдності розвиваючої і виховально-формуючої функцій навчання; основні проблеми, які розробляє дидактика; виокремлення із дидактики окремих методик; поняття "зміст освіти", найважливіші фактори, що впливають на зміст освіти; документи, що визначають зміст шкільної освіти; учбові плани, учбові програми, підручники, учбові посібники).

Суть процесу навчання, його задачі і структура (суть навчання і його задачі. Поняття: знання, вміння, навик, здібності. Структура процесу навчання і відображення в ній характеру учбово-пізнавальної діяльності учнів. Виховання в процесі навчання наукового світогляду і морально-естетичних поглядів і переконань. Розвиток учнів у процесі навчання).

Дидактичні закономірності і принципи навчання (Закономірності навчання: науковість, проблемність, наочність, активність і свідомість, систематичність і послідовність, міцність навчання і його циклічність, єдність освітніх, розвиваючих і виховних функцій навчання).

Методи навчання і активізації пізнавальної діяльності учнів (Проблема класифікації методів навчання. Методи усного викладання знань учителем: розповідь, пояснення, шкільна лекція, бесіда; методи закріплення нового матеріалу; методи самостійної роботи учнів по осмисленню і засвоєнню нового матеріалу; методи учбової роботи по виробленню вмінь і навиків застосування знань на практиці; методи перевірки і оцінки знань, вмінь і навиків учнів; критерії оцінки учнів).

Форми організації навчання і їх розвиток в дидактиці (співвідношення між організаційними формами навчання і його методами; розвиток організаційних форм навчальної роботи; основні форми організації навчальної роботи в школі: урок, екскурсія, заняття в учбових майстернях, форми трудового і виробничого навчання, факультативні заняття, форми позакласної учбової роботи: предметні гуртки, студії, олімпіади, конкурси).

Урок як основна форма навчання в школі (поняття про урок; змішані або комбіновані уроки; урок повідомлення нових знань; уроки закріплення матеріалу який вивчається; уроки повторення, систематизації і узагальнення матеріалу який вивчається; уроки-семінари і конференції; уроки перевірки і оцінки знань; розвиток і виховання на уроці; індивідуальна робота з учням на уроках).

Інші форми організації навчання (учбові екскурсії; факультативні заняття, позакласна учбова робота).

Домашня учбова робота учнів (Суть домашньої учбової роботи учнів її роль в оволодінні знаннями. Правила домашньої учбової роботи учнів Формування в учнів умінь і навиків домашньої учбової роботи).
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка