Програма навчальної дисципліни за вільним вибором студента «Управління кар’єрою маркетолога»


Тема 7. Кар’єра маркетолога і спадковістьСторінка6/6
Дата конвертації26.03.2020
Розмір110 Kb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6
Тема 7. Кар’єра маркетолога і спадковість

Сутність спадковості. Спільність особистих цілей і цілей команди. Показники праці і потенціалу. Планування спадковості.4

Модульний контроль

- лекційна контрольна робота за розкладом занять.4

Разом

20№2

- на основі володіння навичками самоменеджменту розробляти й реалізовувати плани управління кар’єрою маркетолога.

Практичні заняття

1. Підготовка резюме й самопрезентації

2

36

46

2. Ділова гра «Співбесіда при прийомі на роботу»

2

3. Тренінг «Тайм-менеджмент»

4

Модульний контроль

- захист практичних робіт за розкладом занять.2

Разом

10


Разом по дисципліні

30

78

108
Частка навантаження

0,73


6. Індивідуальне завдання

Невід’ємною складовою вивчення дисципліни є виконання індивідуального завдання «Підготовка резюме й самопрезентації ».

Загальні вимоги, що забезпечують максимальну оцінку за виконання індивідуального завдання:

  • повнота розкриття теми;

  • грамотність, лаконізм і логічна послідовність викладу;

  • оформлення відповідно до чинних стандартів;

  • наявність посилань на джерела інформації;

  • самостійність виконання (діагностується під час захисту).

7. Форма підсумкового контролю

Форма підсумкового контролю ‑ залік. Підсумковий контроль здійснюється як комплексне оцінювання якості засвоєння навчального матеріалу дисципліни за наступними критеріями.Національна

шкала

Шкала

ECTS

Критерії

залік

A

різнобічне системне опануваання програмного матеріалу, бездоганне виконання завдань, незначна кількість несуттєвих похибок, прояв творчих здібностей

B

повне опанування програмного матеріалу, успішне виконання завдань з декількома помилками суттєвого характеру

C

опанування основного навчального матеріалу, виконання завдань із допустимою кількістю грубих помилок

D

опанування навчального матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання й майбутньої роботи за спеціальністю, виконання завдань зі значною кількістю грубих помилок

E

опанування навчального матеріалу в мінімально допустимому обсязі, необхідному для подальшого навчання й майбутньої роботи за спеціальністю, виконання завдань на мінімально допустимомк рівні

незалік

FX

пробіли в опануванні основного навчального матеріалу, принципові помилки в ході виконання завдань

F

повне неопанування програмного матеріалу, невиконання завдань


8. Вимоги до інформаційно-методичного забезпечення дисципліни

Зміст інформаційного забезпечення має відповідати програмі дисципліни в повному обсязі.

Методичне забезпечення повинно відповідати стандарту вищої освіти Національного гірничого університету «СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно-методичне забезпечення навчального процесу. Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2005. - 138 с».9. Вимоги до засобів діагностики

Засоби діагностики рівня компетенцій представляються у вигляді тестів для проведення заліку .
10. Рекомендована література

1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. – СПб.: Питер, 2007. – 832 с.

2. Джей Р. Успешній кандидат, или Как пройти собеседование и получить хорошую работу. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2006. – 256 с.

3. Джей Р. Как составлять предложения, доклады и отчеты, которые приносят результаты. – Баланс Бизнес Букс, 2002. – 152 с.4. Джей Э., Джей Р. Эффективная презентация. – Баланс-Клуб, 2002. – 160 с.

5. Терехин К. Книга коммерческого дирекора. – СПб.: Питер, 2008. – 234 с.

11. Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичного забезпечення

Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичного забезпечення несе завідувач кафедри.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація
Автореферат
Диплом
Додаток
Закон
Звіт
Книга
Конкурс
Конспект
Концепція
Лекція