Програма навчальної дисципліни "Основи економічної теорії"


Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліниСторінка8/14
Дата конвертації24.03.2020
Розмір0,49 Mb.
ТипПрограма
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14
1.4. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:Знати:

 • категоріальний апарат економічної теорії;

 • зміст та особливості найвідоміших економічних теорій;

 • визначення нових дефініцій, зумовлених економічним розвитком сучасного суспільства.

Вміти:

 • самостійно вивчати економічні процеси;

 • систематизувати та вибудовувати логічні послідовні цілісні економічні знання.

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з двох навчальних модулів.1.5.1. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №1 „Вступ до економічної теорії. Загальні основи економічного розвитку” студент повинен:

Знати:

 • визначення науки, що вивчає економічні явища та процеси – економічної теорії, загальнонаукові та специфічні методи економічних досліджень;

 • основні економічні цілі суспільства та рушійні сили суспільного розвитку, їх структуру, закономірності функціонування економічної системи, економічний зміст основних типів, видів і форм власності;

 • особливості різних економічних форм суспільного виробництва, їх закони і категорії, роль грошей для забезпечення ефективного функціонування ринкових відносин;

 • критерії функціонування ринку як форми організації суспільного господарства;

 • закон попиту та пропозиції як головні закони реалізації механізму функціонування ринку;

 • роль ресурсів виробництва для забезпечення ефективного функціонування ринкових відносин.

Вміти:

 • пояснити взаємозв'язок між економічними фактами, теорією і економічною політикою, аналізувати економічні явища та процеси, створювати прості економічні моделі, розпізнавати різні економічні школи і течії, використовувати отримані результати економічних досліджень на практиці;

 • здійснити оцінку благ з позицій споживача, побудувати криву байдужості споживчих переваг та бюджетну лінію;

 • обчислити кількість грошей, необхідних для обігу та розрахувати показники грошової маси;

 • порівняти ефективність та соціально-економічні наслідки моделей ринку, що набули розвитку в різних країнах світу;

 • розраховувати коефіцієнти еластичності попиту і пропозиції;

 • передбачати наслідки впливу різнонаправлених факторів попиту і пропозиції на кінцеві зміни рівноважної ціни та рівноважної кількості товару;

 • приймати обґрунтовані рішення щодо змін поведінки споживачів і виробників у випадку відхилень ринкових цін від рівноважних;

 • визначити граничну цінність фактору виробництва, його граничний продукт, граничну доходність та граничні видатки фірми на ресурс;

1.5.2. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №2 „Теоретичні проблеми економіки на мікро- та макрорівні” студент повинен:

Знати:

 • зміст підприємництва і його роль в економічному розвитку суспільства, механізм створення власної справи, основи теорії і практики традиційного і сучасного менеджменту;

 • зміст витрат виробництва та їх класифікацію, умови максимізації прибутку;

 • методи ціноутворення в економічній діяльності фірми, роль держави в процесі ціноутворення і регулювання цін;

 • сутність і ознаки та макроекономічні пропорції національної економіки;

 • сутність, чинники та форми виявлення нестабільності загальної ринкової рівноваги;

 • склад доходів та видатків держбюджету, причини і шляхи подолання дефіциту державного бюджету, методи управління державним боргом;

 • сучасні системи оподаткування, принципи кредитування та форми кредиту, механізм функціонування ринку цінних паперів;

 • джерела формування і механізм розподілу доходів, роль держави у забезпечення зайнятості та соціального захисту;

 • сутність і етапи розвитку світового господарства, структуру міжнародних економічних відносин, фактори та форми прояву глобалізації.

Вміти:

 • оцінювати виробничі можливості підприємства, визначити шляхи підвищення конкурентоспроможності для підприємства;

 • побудувати графіки змінних, постійних, граничних та сукупних витрат, обчислити бухгалтерський, економічний та нормальний прибуток фірми, визначити рентабельність діяльності підприємства і норми прибутку;

 • визначати обсяг виробництва і ціну в різних ігрових моделях ринку, проводити моніторинг цін фірми або галузі за відповідний проміжок часу;

 • розраховувати основні показники СНР: валовий внутрішній продукт (ВВП); валовий національний продукт (ВНП), чистий національний продукт (ЧНП), національний дохід (НД), особистий дохід (ОД), дохід кінцевого використання (ДКВ), визначати вплив рівня цін на вимірювання результатів розвитку національної економіки;

 • розраховувати основні показники інфляції, зайнятості і безробіття, визначати вплив фактичного рівня безробіття на обсяг виробництва;

 • складати баланс Центрального банку країни, визначити норму позичкового відсотка і податкові ставки, заповнити податкову декларацію, визначити курсову вартість цінних паперів, біржові індекси та котировку акцій;

 • визначити реальну заробітну плату, розрахувати сімейний бюджет, оцінювати показники диференціації доходів, побудувати криву Лоренца;

 • складати торговельний та платіжний баланс країни, приймати обґрунтовані рішення щодо формування зовнішньоекономічної політики держави.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка