Програма навчальної дисципліни "Основи економічної теорії"Сторінка1/14
Дата конвертації24.03.2020
Розмір0,49 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Система менеджменту якості.

Робоча навчальна програма

навчальної дисципліни

"Основи економічної теорії"Шифр

документаСМЯ НАУ

РНП 11.02.06-01-2011

Стор. із
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інституту економіки та менеджменту

Факультет менеджменту та логістики

Кафедра економічної теорії


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної роботи

_________________ А.Полухін

" _____"_______________2011р.

Система менеджменту якостіРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


навчальної дисципліни

"Основи економічної теорії"

(за кредитно-модульною системою)
Галузь знань: 0306 «Менеджмент і адміністрування»

Напрям підготовки: 6.030601 «Менеджмент»


Курс – 1 Семестр – 1

Лекції – 34 Екзамен – 1 семестр

Практичні заняття – 34

Самостійна робота – 40

Усього (годин/кредитів ECTS) – 108/3


Індекс _________________СМЯ НАУ РНП 11.02.06-01-2011
Робоча навчальна програма дисципліни "Основи економічної теорії" розроблена на основі робочого навчального плану № РБ-7-6.030601-3/11 підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за напрямом 6.030601 "Менеджмент", навчальної програми цієї дисципліни, індекс _________________, затвердженої ректором ___.___.2011, "Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)" та "Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання", затверджених наказом ректора від 15.06.2004 №122/од, та наказу ректора від 12.04.2005 №81/од.
Робочу навчальну програму розробили:

доцент кафедри економічної теорії ___________________ Т.Біленко

доцент кафедри економічної теорії ___________________ В.Клименко

Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри економічної теорії, протокол №_____ від "_____"___________2011 р.

Завідувач кафедри __________________________________ Т.БіленкоРобоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні випускової кафедри напряму 6.030601 «Менеджмент» (спеціальність 7/8.03060107 «Логістика») – кафедри логістики, протокол №_____ від "_____"_________2011 р.
Завідувач кафедри __________________________________ М.ГригоракРобоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методично-редакційної ради Інституту економіки та менеджменту, протокол №_____ від "_____"___________2011 р.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка