Програма навчальної дисципліни «Естетика» (повна назва навчальної дисципліни) для студентів


Мета та завдання навчальної дисципліниСкачати 380,9 Kb.
Сторінка2/32
Дата конвертації07.10.2019
Розмір380,9 Kb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

1. Мета та завдання навчальної дисципліни


1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Естетка” є

на основі надання знання студентам щодо природи, функцій, загальних законів та закономірностей естетичної діяльності людини і суспільства, художньої зокрема, сформувати в них розуміння естетичної творчості та естетичної культури як унікальних форм фіксації індивідуального досвіду олюднення світу, досвіду самонародження в культурі, що безперервно прилучує людину до пошуку нових відкриттів у сфері самоздійснення особи.

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “Естетика” єзрозуміти складність та багатовимірність процесів, які стосується як особистої почуттєвої культури, так і суспільної, зрозуміти естетичну діяльність як філософську абстракцію та співвіднести з безпосереднім її виявленням у реальності в конкретних формах її втілення.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:знати :

 • поняттєво-категоріальний апарат естетики.

 • визначальні етапи розвитку історії естетичної думки, видатних її представників.

 • специфіку естетичної діяльності та естетичної свідомості.

 • структурні елементи естетичної свідомості

 • закономірності художнього розвитку, природу та специфіку художньої діяльності та мистецтва.

 • систему мистецтва та специфіку його окремих видів.

 • поняття і ознаки творчості , її види ( наукова, художня, технічна); розмежовувати поняття “творчості” та “ремесла”.

 • визначення понять “художня обдарованість”, “талант”, “геній”.

 • психологічні механізми художньої творчості, структуру творчого процесу.

вміти :

 • застосовувати загальні положення естетичної теорії до конкретних фактів естетичної та художньо-творчої практики.

 • вести полеміку стосовно проблем почуттєвості та почуттєвого пізнання на основі володіння поняттєво-категоріальним апаратом естетики.

 • давати естетичний аналіз художнього твору, а також творчої особистості митця.

 • аналізувати сучасні процеси естетичної та художньої діяльності, виходячи зі знання їх природи та історії.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться __144_ години/___8__ кредитів ECTS. Зокрема: лекції – _68 год., семінарські заняття – 51 год., самостійна робота – _24 год. 1. Форма підсумкового контролю успішності навчання ___1 семестр – залік, 2 семестр - іспит_

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка