Програма навчальної дисципліни «Естетика» (повна назва навчальної дисципліни) для студентівСкачати 380,9 Kb.
Сторінка1/32
Дата конвертації07.10.2019
Розмір380,9 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Філософський факультет

(назва факультету, інституту)

Кафедра (циклова комісія) етики, естетки та культурології

(для коледжів)


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник декана/директора


з навчальної роботи


_____________Комаха Л.Г.

«____»____________2015 року
ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Естетика»


(повна назва навчальної дисципліни)

для студентів
напрям підготовки ____філософія_________________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність __________ філософія ______________________________

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація ___________________________________________________

(назва спеціалізації)
КИЇВ – 2015

Розробники: (вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)

Живоглядова І.В. доцент кафедри етики, естетики та культурології кандидат філос. н., доцент;_________

Павлова О.Ю. професор кафедри етики, естетики та культурології доктор філос. н., доцент

Обговорено та рекомендовано до видання Науково-методичною радою Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Протокол від «____» _____________ 20___ року №___

Голова науково-методичної ради ____________________ (________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

«_____» _________________ 20___ року

© ______________, 2015__ рік

© ______________, 20___ рік

© ______________, 20___ рік

ВСТУП

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Естетика” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки «бакалавр» напряму «філософія»

(освітньо-кваліфікаційногорівня) (спеціальності) “_________________________________________________________________________”.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є природа та своєрідність, функції та загальні закономірності естетичної діяльності як засобу і сфери дійсного самоствердження особи, простору і механізму присвоєння родової всезагальності через переживання реальним суб’єктом особистих смислів буття. Розкривається її нерефлексований та універсальний характер. У зв’язку з естетичною діяльністю вивчається естетична свідомість, її структурні компоненти: естетичне почуття, естетичне переживання, естетичний ідеал та естетичні погляди і теорії. Відбувається ознайомлення з основними естетичними категоріями: прекрасне і потворне, піднесе і низьке, трагічне і комічне, з категорією “естетичне”. Вивчається мистецтво як специфічна реальність, система мистецтва та специфіка його окремих видів, процес художньої творчості та його складові. Досліджуються питання естетичного виховання.
Міждисциплінарні зв’язки: Повноцінне вивчення історії культури передбачає наявність базових знань з курсу «Історія світової кульутри», «Історія України», також подальше вивчення таких дисциплін як «Історія української культури», «Теоретична культурологія», «Філософія культури».
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1 семестр

1. Класична естетика

2. Неласична естетика

2 семестр

3. Змістовний модуль

4. Змістовний модуль
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка