Програма комплексного фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»Сторінка6/7
Дата конвертації27.12.2018
Розмір82,5 Kb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ
Основна література:

 1. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи (модульний курс дистанційного навчання)/А.Й.Капська, О.В.Безпалько, Р.Х.Вайнола. – К., 2002. – 164 с.

 2. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях: Навчальний посібник.-К.:Центр навчальної літератури,2003.-134 с.

 3. Василькова Ю.В, Василькова Т.А. Социальная педагогика - М.: Академия, 1999.- 440 с.

 4. Вступ до соціальної роботи: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. Т.В.Семигіної, І.І.Миговича.-К.: Академвидав, 2005. – 304 с.

 5. Євтух М., Сердюк О. Соціальна педагогіка: Підручник. – 2-ге вид., стереотип. – К.: МАУП, 2003. – 232 с.

 6. Єржабкова Б. Вибрані питання соціальної педагогіки. - Дрогобич: Вимір, 2003. - 364 с.

 7. Коваль Л.Г., 3вєрєва І.Д., Хлєбік С.А. Соціальна педагогіка / соціальна робота: Навчальний посібник. - К.: ІЗМН, 1997. – 392 с.

 8. Мардахаев Л. Социальная педагогика: Учебник.-М.: Гардарики, 2005. - 269 с.

 9. Методика и технологии работы социального педагога /Под ред.М.А.Галагузовой, Л.В.Мардахаева. – М., 2002. – С.59-116.

 10. Міщик Л.І. Соціальна педагогіка. – Запоріжжя: ЗДУ, 1999.

 11. Мудрик А.В. Введение в социальную педагогику. - Пенза, 1991.

 12. Мудрик А.В. Социальная педагогика: Учебное пособие для студ.пед.вузов / Под ред. В.А.Сластенина. – М.: Академия, 1999.

 13. Никитин В.А. Начала социальной педагогики. – Учебное пособие. – 2-е изд.-М.: Московский психолого-социальный институт: Флинта, 1999.-72 с.

 14. Овчарова Р.В. Справочная книга социального педагога. -М.: ТЦ «Сфера», 2001. - 480 с.

 15. Основы социальной работы / Отв.ред. П.Д.Павленок.-М., 2000. - 368 с.

 16. Пальчевський С.С. Соціальна педагогіка: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2005. - 560 с.

 17. Пенішкевич О.І., Тимчук Л.І. Соціальна педагогіка: Модульна технологія вивчення навчального курсу. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010. – 408 с.

 18. Социальная педагогика: Курс лекций / Под ред. М.А.Галагузовой. – М.: Владос, 2000. – 416 с.

 19. Социальная педагогика: Учебное пособие для студ.высш.учеб.заведений / Под ред. В.Никитина.– М.: ВЛАДОС, 2000. – 272 с.

 20. Социальная работа / Под ред.3.И.Курбатова.-Ростов-на-Дону: Феникс, 2000.

 21. Соціальна педагогіка. Навчальний посібник / За ред. А.Й.Капської.-К., 2000.

 22. Соціальна робота в Україні: Навчальний посібник / І.Д.Звєрєва, О.В.Безпалько, С.Я.Харченко та ін.; За заг.ред.І.Звєрєвої, Г.Лактіонової. – К.: ДЦССМ, 2004. – 256 с.

 23. Технології соціально-педагогічної роботи / За ред. А.Капської. - К., 2000.

 24. Филонов Г.Н. Теоретико-методологические основы социальной педагогики. - М., 1998.

 25. Шакурова М.В. Методика и технология работы социального педагога. – М.: Академия, 2002. – 272 с.

 26. Шептенко П.А., Воронина Г .А. Методика и технология работы социального педагога /Под ред.В.А.Сластенина.-М.: Академия, 2001.-208 с.Каталог: res -> chnu.edu.ua -> gradinf -> 2014 -> programa vstupnyh vyprobuvan -> 4-spec
programa vstupnyh vyprobuvan -> Методичні рекомендації до вивчення основних тем 2 Методичні рекомендації до повторення правил з орфографії та пунктуації української мови
programa vstupnyh vyprobuvan -> Програма комплексного фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»
programa vstupnyh vyprobuvan -> Програма з біології для вступників на повний термін навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра Схвалено
4-spec -> «спеціаліст» (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр») спеціальності 01010201 «Початкова освіта»
4-spec -> Програма фахового вступного випробування з
4-spec -> Теорія і методика формування елементарних математичних уявлень
4-spec -> Програма фахового іспиту для абітурієнтів освітньо-кваліфікаційного рівня " спеціаліст"


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка