Програма фахового випробування з «загальної психології» Схвалено на засіданні Приймальної комісіїСкачати 133,5 Kb.
Сторінка1/13
Дата конвертації05.01.2020
Розмір133,5 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


ВНПЗ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор Дніпропетровського

гуманітарного університету

О.В. Негодченко

«___» __________ 2014 р.


ПРОГРАМА

ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ

З «ЗАГАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ»

Схвалено на засіданні

Приймальної комісії

«___» ________ 2014 р.

Протокол № 2

Дніпропетровськ

2014

Програма фахового іспиту зі спеціальності «Психологія»/ Укладач: доктор психологічних наук Шевяков О.В. – Дніпропетровський гуманітарний університет. 2014.
Рецензенти:
Кокун О. М. – доктор психологічних наук, професор (Інститут психології

ім. Г.С. Костюка НАПН України. м. Київ)


Пріснякова Л. М. – кандидат психологічних наук, доцент (Дніпропетровський гуманітарний університет)


ЗМІСТ ПРЕДМЕТУ
Розділ 1. Вступ до загальної психології.

Тема 1. Предмет і завдання загальної психології

Загальна психологія як навчальна дисципліна, наука про виникнення, функціонування і розвиток психіки. Предмет і завдання загальної психології. Методологічні проблеми загально-психологічного дослідження. Умови і закономірності розвитку психологічного знання. Періодизація психологічних знань. Методи і джерела загальної психології. Значення і місце сучасної загальної психології. Напрями наукової психології: психоаналіз, біхевіоризм, гештальтпсихологія, когнітивна психологія, гуманістична психологія. Вітчизняні психологи (Л. Виготський, Б. Ананьєв, Г. Костюк, О. Леонтьєв, С. Рубін штейн, Д. Узнадзе). Психіка як об’єкт психології. Мозок і психіка. Рефлекторний характер психіки. Будова нервової системи. Основні процеси і закони вищої нервової діяльності. Іррадіація, концентрація і взаємна індукція нервових процесів збудження і гальмування. Умовні і безумовні рефлекси. Динамічний стереотип. Перша і друга сигнальні системи.


Тема 2. Методологічні принципи і методи вивчення психіки

Обумовленість психологічної думки особливостями суспільного розвитку, рівнем виробничої діяльності і культури. Елементи природнонаукових уявлень про організм і їх значення для розумінні психіки. Психологічні вчення основних філософських шкіл . Проблема наступництва в розвитку психологічних знань.. Критика “європоцентризму” та “азіоцентризму”.

Методологічна основа вивчення психіки: принципи детермінізму, єдності свідомості та діяльності, розвитку, системності, випереджального відображення. Основні групи методів психології. Організаційні методи: порівняльне, лонгітюдне, комплексне дослідження. Генетико-моделюючий метод дослідження психіки. Емпіричні методи: спостереження і самоспостереження, експеримент (лабораторний, природний, констатуючий і формуючий), психодіагностика (тести, опитувальники, анкети, інтерв’ю, соціометрія), аналіз продуктів діяльності.

Методи обробки даних : кількісний (статистичний) і якісний аналіз. Методи корекції: груповий тренінг і аутотренінг, психотерапія. Методики психологічного дослідження. Етапи психологічного дослідження: підготовчий, власне експериментальний, кількісної обробки даних, інтерпретації отриманих даних.Тема 3. Розвиток психіки і свідомості

Загальна характеристика умов розвитку і особливостей психологічних знань . Матеріалістичне вчення про душу (Демокріт, Епікур, Лукрецій, стоїки). Душа як керівник розуму. Протиріччя у вченні матеріалістів.

Уявлення про душу. Вчення про пізнання. Ппроблема почуттів і афектів. Проблема волі і свободи. Поняття про характер.

Ідеалістична психологія Платона. Дуалізм Платона. Вчення про душу, пізнання, почуття.

Психологія Аристотеля. Поняття про душу. Вчення про процеси пізнання, почуттях, афектах і волі.

Основні досягнення в дослідженнях мозку, органів чуттів та темпераменту.

Теоретичні підходи до проблеми виникнення психіки: антропоморфізм, панпсихізм, нейропсихізм. Виникнення психіки як результат еволюції нервової системи. Умови розвитку психіки. Розвиток психіки у філогенезі: подразливість, тропізми, таксиси, елементарна чутливість, предметне сприймання , інтелект. Особливості і форми прояву психіки в поведінці: інстинкти, навички, інтелектуальна поведінка. Спілкування і „мова” тварин. Умови переходу до вищої форми відображення – людської свідомості. Роль праці та спілкування у виникненні свідомості. Суть відмінностей психіки тварин і людини. Свідомість і мовлення. Свідомість і несвідоме. Рівні прояву неусвідомлюваних психічних явищ. Перед відоме, підсвідоме, надсвідоме.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка