Програма дисципліни «Історія української культури»Сторінка1/10
Дата конвертації31.12.2018
Розмір323 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

«Затверджую»

Проректор

__________________________

Протокол № 1 від « __ » серпень 2015 р.

Навчальна програма дисципліни

«Історія української культури»

(для бакалаврів, спеціалістів)

Івано-Франківськ

2015 р.

АНОТАЦІЯ

Курс «Історія української культури» у системі гуманітарного та морально-духовного самовизначення випускників вищої школи спрямований на дослідження національної культури як основи розуміння феномена людської культури, на формування світоглядного підґрунтя життєдіяльності особистості, пройнятої духовністю нації, здатної до повноцінного діалогу з носіями інших національних культур, зорієнтованої на загальнолюдські цінності. Гостра необхідність вивчення історії культури українського народу зумовлена складними суспільно-політичними й етнокультурними процесами в сучасній Україні, що засвідчують глибокий смисл національної культури як граничної основи буття української спільноти, її ідентичності та єдності, а також самоствердження серед інших спільнот і культур світу. Розбудова національної культури є нині не менш актуальною, ніж проблеми демократизації українського суспільства, побудови правової держави, трансформації української економіки на засадах цивілізованих ринкових відносин.

Для сучасної вищої школи України історія української культури є відносно новою дисципліною, що почала вивчатися тільки після проголошення її незалежності, а як нормативна дисципліна почала вивчатися на рівні бакалаврів і спеціалістів, починаючи з 2009 року.

Науковий інтерес до питань вітчизняної культури посилює методологічні і теоретичні підвалини курсу, його дослідницько-науковий характер.

Зокрема, слід зазначити, що одним із найголовніших аспектів курсу є культурологічно-філософська складова, яка у вирішенні науково-дослідницьких проблем української культури спрямована на використання єдиних універсальних принципів, законів та категорій пізнання; на включення у сферу вивчення і дослідження таких складових духовного життя, як світогляд, зміст культурних сценаріїв життєтворчості, морально-етичні засади духовних видів української культури і на наповнення культурологічних знань соціологічними, психологічними, моральними, емоційними й іншими компонентами.

Формування знань через сприйняття культури як соціальної пам’яті людства сприяє глибшому розумінню студентами історичної ролі, місця і специфіки сучасної української культури. Метою курсу є вивчення процесів, які відбуваються в українській культурі впродовж усього розвитку, що має надзвичайно важливе значення для формування у студентів наукового світогляду, високих духовних переконань, підвищення загальнокультурного рівня, освоєння національних і загальнолюдських досягнень.

Засвоюючи основні принципи та положення історії розвитку вітчизняної культури, майбутні професіонали знаходитимуть необхідні орієнтири як у власних духовних пошуках, так і в організації своєї життєдіяльності, яка повинна моделюватися відповідно до соціокультурних та духовних потреб сучасності.

Програма складена відповідно до вимог державного стандарту нормативної дисципліни «Історія української культури», розробленого Міністерство освіти і науки України та згідно з рекомендаціями викладання цього курсу у вищих закладах освіти з урахуванням вимог Болонської конвенції. Розгляд проблем, засвоєння яких необхідне під час вивчення курсу, здійснено за модульним принципом.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка