Програма державного іспиту з блоку дисциплін фахової підготовки для атестації здобувачів освітнього ступеня «бакалавр»Сторінка96/100
Дата конвертації09.01.2020
Розмір0,57 Mb.
ТипПрограма
1   ...   92   93   94   95   96   97   98   99   100
Должанський І.З. та ін. Управління потенціалом підприємства: Навч. посіб., К.: ЦНЛ, 2006. – 362 с.

 • Економіка й організація інноваційної діяльності : Підручник / [О. І. Волков, М. П. Денисенко, А. П. Гречан та ін.] ; під ред. проф. О.І. Волкова, проф. М.П. Денисенка. – 3-є вид. – К. : Центр учбової дітератури, 2007. – 662 с.

 • Економіка підприємства: підручник / [І.О. Чаюн, Г.М. Богославець, Л.Л. Стасюк та ін.; за заг. ред. проф. Н.М. Ушакової]. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005.

 • Економіка підприємства: підручник / [М.Г. Грещак та ін., за заг. ред. Г.О. Швидаренко]. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009.

 • Економічна діагностика: навчальний посібник для студентів ВНЗ. / [О.О. Гетьман, В.М. Шаповал]. – К.: Центр навч. літ-ри, 2007.

 • Єрмаченко В. С. Облік і техніка зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. [для вищ. навч. закл.] / B.C. Єрмаченко, C.B. Лабунська, О.Г. Маляревська та ін. ; Харк. нац. екон. ун-т. - X. : ІНЖЕК, 2010. - 479 с.

 • Єрофєєнко Л.В. Правознавство : навч.-метод. посіб. / Л.В. Єрофєєнко, В.М. Бережний. - X. : ХНАДУ, 2007.

 • Єрохін С. Технологічні уклади, динаміка цивілізаційних структур та економічні перспективи України / С. Єрохін // Економічний часопис – ХХІ. – 2006.  № 1–2. – С. 34–38.

 • Зернецький П. Типологія особистості: міжкультурні, психологічні та мовленеві аспекти // Соціальна психологія. - №3. - 2004. - с.119 – 131

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Підручник / За ред. І.В. Багрової. – К.: Центр навч. л-ри, 2004. – 580 с.

 • Инновационный менеджмент: учебное пособие / под ред. д.э.н., проф. Л. Н. Оголевой. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 238с.

 • Іванова В. Й. Контролінг : навч. посібн. / В. Й. Іванова, К. В. Яковенко, В. В. Томах. − Х. : ВД − "ІНЖЕК", 2011. − 136 с.

 • Іванулів О.С. Економіка підприємства: підручник / О.С. Іванілов. – К.: Центр навч. літ-ри, 2009.

 • Ілляшенко С.М. Сутність, структура і методичні основи оцінки інтелектуального капіталу підприємства / С.М. Ілляшенко // Економіка України.  2008.  № 11. – С.16–26.

 • Ілляшенко С.М. Теоретико-методичні підходи до аналізу ринкових перспектив і стимулювання впровадження екологічних інновацій / С. М. Ілляшенко, Ю. С. Шипуліна // Продуктивні сили України.  2007.  № 2 (003).  С. 119128.

 • Ілляшенко С.М. Товарна інноваційна політика : підручник. / С. М. Ілляшенко, Ю. С. Шипуліна. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2007. – 281 с.

 • Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком : навчальний посібник. / С.М. Ілляшенко.  2-ге вид., перероб. і доп. – Суми : ВТД «Університетська книга»; К. : Видавничий дім «Княгиня Ольга», 2005. – 324 с.

 • Інвестиційно-інноваційна діяльність: теорія, практика, досвід : моног-рафія / М. П. Денисенко, Л. І. Михайлова, І. М. Грищенко та ін. ; за ред. д.е.н., проф., акад. М. П. Денисенка, д.е.н., проф. Л. І. Михайлової. – Суми : ВТД "Уні-верситетська книга", 2008. – 1050 с.

 • Кальченко А.Г. Логістика : навч. посіб. / А.Г. Кальченко. -К. : Київ. нац. екон. ун-т, 2006.-467 с.

 • Каракай Ю.В. Маркетинг інноваційних товарів: монографія / Ю.В. Каракай. – К. : КНЕУ, 2005. – 226 с.

 • Керівництво організацією : навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, Н.Т. Мала, О.Г. Мельник, І.С. Процик. – Л. : Вид-во нац. ун-ту «Львів, політех.», 2008. – 244 с.

 • Козак Ю. Г. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Навч. посіб: 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: ЦУЛ. 2006 – 792с.

 • Колот А.М. Мотивація персоналу: Підручник. – К.: КНЕУ, 2005. – 337с.

 • Крамаренко В.І., Холод Б.І. Управління персоналом фірми: Навч. посіб. - К.: ЦУЛ, 2003. - 318 с.

 • Краснокутська Н.В. Інноваційний менеджмент : навч. посібник / Н.В. Краснокутська. – К.: КНЕУ, 2003. – 504 с.


 • Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
  2015 -> Комунальний вищий навчальний заклад «херсонська академія неперервної освіти» херсонської обласної ради кафедра теорії і методики виховання
  2015 -> Серце віддане дітям штрихи до життєвого і творчого шляху українського педагога-гуманіста Василя Сухомлинського
  2015 -> Заліток Людмила Михайлівна
  2015 -> Людинознавчi
  2015 -> Судова помилка в адміністративному судочинстві
  2015 -> Програма навчальної дисципліни антропологія літератури
  2015 -> Міждисциплінарні зв’язки: дисципліну «Психологічна служба»
  2015 -> Концепція сучасного підручника з географії для основної школи


  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   92   93   94   95   96   97   98   99   100


  База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка