Програма державного іспиту з блоку дисциплін фахової підготовки для атестації здобувачів освітнього ступеня «бакалавр»Сторінка95/100
Дата конвертації09.01.2020
Розмір0,57 Mb.
ТипПрограма
1   ...   92   93   94   95   96   97   98   99   100
Бланк И.А. Концептуальные основыфинансового менеджмента / И.А. Бланк. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2003.

 • Бланк И.А. Управления финансовыми ресурсами / И.А. Бланк. – М.: Омега-Л, 2010.

 • Бліщук К. М. Державні та місцеві фінанси. Бюджетний процес : навч. посіб. / К. М. Бліщук, Л. Р. Михайлинин. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Львів, 2011. – 176 с.

 • Бовыкин В. Новый менеджмент. Решение проблем управления. Повышение в десятки раз темпов роста капитала / В. Бовыкин. - М.: Экономика, 2004. – 368 с.

 • Бойко М.Д. Правове регулювання підприємництва в Україні / М.Д. Бойко. – К.: Атіка, 2007. – 712 с.

 • Бойчик І М. Економіка підприємства: навч. посіб. / І.М. Бойчик. – К.: Атіка, 2007.

 • Борисова Е.А. Управление персоналом для современных руководителей. - СПб: Питер, 2003. 288с.

 • Боярко І. М. Ефективність фінансів державного сектору економіки в системі управління соціально-економічним розвитком України : моногр. / І. М. Боярко, Н. А. Дехтяр, О. В. Дейнека. – Суми : Унів. кн., 2012. – 165 с.

 • Буряк П.Ю. Фінанси: підручник // Буряк П.Ю., Смолінська С.Д., Татарин Н.Б. – К.: "Хай-Тек Пресс”, 2010. – 392 с.

 • Бюджетний менеджмент : навч. посіб. / К. Ф. Ковальчук, Д. Є. Козенков, Н. П. Козенкова, С. П. Якубова. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2011. – 248 с.

 • Бюджетний менеджмент: Підручник // за ред.. В.Федосова.  К.: КНЕУ, 2004.  864 с.

 • Василенко В. А., Ткаченко Т. І. Стратегічне управління. Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2003. – 396 с.

 • Василенко В.О. Виробничий (операційний) менеджмент : навч. посіб. / В.О. Василенко, Т.І. Ткаченко. - 2-ге вид., виправл. і допов. - К.: Центр навч. л-ри, 2005. - 532 с.

 • Василенко В.О. Інноваційний менеджмент : навчальний посібник / В.О. Василенко, В.Г. Шматко ; за ред. В.О. Василенко. – Київ : ЦУЛ, Фенікс, 2003. – 440 с.

 • Василик О.Д., Павлюк К.В. Бюджетна система України: Підручник.  К.: Центр навчальної літератури, 2004.  544 с.

 • Ващенко C.B. Основи адміністративного права (загальні поняття, категорії, схеми) : навч. посіб. / C.B. Ващенко, М.М. Долгополова. - Запоріжжя : Юрид. ін-т МВС України, 2005. - 106 с.

 • Ведєрніков Ю.А. Адміністративне право України : навч. посіб. / Ю.А. Ведєрніков, В.К. Шкарупа. - К. : Центр навч. л-ри, 2005. - 336 с.

 • Веснин В.Р. Менеджмент : учебник / В.Р. Веснин. – 3-є изд., перераб. и доп. – М. : ТК Велби ; Проспект, 2006. – 504 с.

 • Виханский О.С. Менеджмент / О.С. Виханский, А.И. Наумов. - М., 2003. – 528 с.

 • Віхров О.П. Господарське право. Спеціальна частина: навч. посібник / О.П. Віхров. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2004. – 344 с.

 • Власюк Н. І. Місцеві фінанси : навч. посіб. / Н. І. Власюк, Т. В. Мединська, М. І. Мельник. – К. : Алерта, 2011. – 328 с.

 • Воронкова А. Е., Вечерковські Р. З., Воронков Д. К., Калюжна Н. Г., Коренєв Е. Н., Мажура І. В. Діагностика стану підприємства: теорія і практика: Монографія / Харківський національний економічний ун-т / А.Е. Воронкова (заг.ред.). – 2-е вид., переробл. і доп. — Х.: ІНЖЕК, 2008. – 520c.

 • Ганущак Ю.А. Місцеві бюджети / Юрій Ганущак. – К. : Легальний статус, 2011. – 48 с. – (Бібліотека депутата місцевої ради).

 • Гевко І.Б. Операційний менеджмент : навч. посіб. / І.Б. Гевко. - К.: Кондор, 2005. - 228 с.

 • Геєць В. М. Інноваційні перспективи України / В.М. Геєць, В.П. Семиноженко. – Харків: Константа, 2006. – 272 с.

 • Гончаренко В.Г. Правознавство. Словник термінів : навч. посіб. / В.Г. Гончаренко, Л.М. Астрова, А.М. Бірюкова, та ін. - К.: Юрисконсульт; КНТ, 2007.

 • Господарське право України: навч. посібник / за ред. Н.О. Саніахметової. – Х.: Одіссей, 2005. – 608 с.

 • Господарське право України: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М.К. Галянтич, С.М. Грудницька, О.М. Міхатуліна та ін. – К.: МАУП, 2005. – 424 с.

 • Господарське право України: підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / В.М. Гайворонський, В.П. Жушман, Н.В. Погорецька та ін.; за ред. В.М. Гайворонського та В.П. Жушмана. – Х.: Право, 2005. – 384 с.

 • Господарське право: навч. посібник / Л.А. Жук, І.Л. Жук, О.М. Неживець – К.: Кондор, 2003. – 400 с.

 • Гром В.А. Міжбюджетні відносини: сучасний стан та напрями удосконалення // Економічні науки.-Серія «Облік і фінанси».- Випуск 7(25).-Ч.4-2010

 • Джонсон Девід В. Соціальна психологія: тренінг міжособистісного спілкування/Пер. з англ. В. Хомика. - К.: Вид. Дім КМ Академія, 2003. - 288с.

 • Довгань Л.Є. Праця керівника, або практичний менеджмент : навч. посіб. / Л.Є. Довгань. - К.: Ексоб, 2002. - 384 с..

 • Довгань Л.Є., Каракай Ю.В., Артеменко Л.П. Стратегічне управління: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 440с.


 • Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
  2015 -> Комунальний вищий навчальний заклад «херсонська академія неперервної освіти» херсонської обласної ради кафедра теорії і методики виховання
  2015 -> Серце віддане дітям штрихи до життєвого і творчого шляху українського педагога-гуманіста Василя Сухомлинського
  2015 -> Заліток Людмила Михайлівна
  2015 -> Людинознавчi
  2015 -> Судова помилка в адміністративному судочинстві
  2015 -> Програма навчальної дисципліни антропологія літератури
  2015 -> Міждисциплінарні зв’язки: дисципліну «Психологічна служба»
  2015 -> Концепція сучасного підручника з географії для основної школи


  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   92   93   94   95   96   97   98   99   100


  База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка