Проектування як методологічна платформа діяльності вчителя-словесника


Типова модель сучасного уроку (за Н. Голуб)Скачати 80,99 Kb.
Сторінка8/8
Дата конвертації04.04.2019
Розмір80,99 Kb.
ТипУрок
1   2   3   4   5   6   7   8
Типова модель сучасного уроку (за Н. Голуб)

Мета

Навчальна:

Розвивальна:

Виховна:

Тип уроку
Етап уроку

Методи, прийоми і засоби

Змістове наповнення (текстове) уроку

Жанр мовлення

У контексті особистісно орієнтованої і комунікативно компетентнісно спрямованої парадигми мовної освіти вважаємо сучасним спосіб моделювання з використанням оновленої моделі уроку української мови. Ми вводимо поняття «технологічна модель уроку» (Таблиця 2), під яким розуміємо результат професійно-методичної діяльності вчителя щодо проектування та моделювання уроку рідної мови.

Таблиця 2

Технологічна модель сучасного уроку української мови

ТЕМА УРОКУ
МЕТА

Навчальна
Розвивальна
Виховна
Прогнозована компетентність (або результати)
Знання

Уміння і навички

Досвід

Мовленнєва


Мовна


Соціокультурна


Діяльнісна


Методи, прийоми

Форми навчання

Засоби навчання

Тип уроку
ПЕРЕБІГ УРОКУ


ЕТАП

Змістовий компонент

Теоретичний

Практичний

МетодичнийСпівдіяльність учителя й учнів

Технологічна модель сучасного уроку української мови – це реально створена структура у вигляді таблиці-конспекту (або поширеного конспекту), що включає всі компоненти змісту уроку (теоретичний, практичний, методичний), відображає поля взаємопов’язаної діяльності вчителя-словесника й учня, відтворює послідовну співдіяльність і взаємодію всіх учасників навчального процесу, технологію його проведення. Технологічна модель уроку містить послідовні навчально-методичні педагогічні дії вчителя, чітко передбачає особливості процесу учіння учнів, визначає жанри педагогічного спілкування. Все це в сукупності дозволить осмислювати й реалізовувати алгоритм проектування, моделювання і конструювання сучасного уроку. Такий спосіб дає змогу педагогу передбачити зміст власної педагогічної діяльності (навчання, організація й керування роботою учнів), визначити майбутню активну діяльність учнів (учіння), створити адекватні умови для формування комунікативно компетентної особистості, добирати навчально-методичний супровід реалізації гармонійного поєднання традиційного й інноваційного у практиці сучасного уроку української мови. Використання технологічної моделі уроку зумовлене діалогічністю / полілогічністю навчального спілкування і взаємодією всіх учасників навчального процесу, зміною ролі вчителя, активністю учнів, індивідуалізацією й диференціацією дидактичних впливів.

Моделюючи поле діяльності учнів, потрібно передбачити їхні потенційні можливості та власні прагнення до активної навчально-пізнавальної діяльності. Для здійснення цього можна впровадити самомоделювання учнем власного процесу учіння шляхом використання індивідуальної таблиці для кожного школяра (Таблиця 3).Таблиця 3

Самомоделювання навчально-пізнавальної діяльності учнем

Завдання уроку

На початку уроку

У кінці уроку

Умовні позначки

1.«+» – достатню знаю і вмію

2.«+/–» – частково знаю і вмію

3.«?» – не знаю і не вмію

4.«!» – хочу поглибити знання і вміння, набути досвіду

На початку уроку на етапі мотивації навчання вчитель оголошує мету і завдання навчального заняття для всіх учнів класу, а кожен школяр прогнозує власну майбутню пізнавально-дослідну роботу, в кінці уроку фіксує те, що він самореалізував. Для пришвидшення записів можна використовувати умовні позначки.

Таким чином, педагогічне проектування (моделювання, власне проектування, конструювання) сучасного уроку української мови відбувається поетапно, з поступовою конкретизацією, уточненням, деталізацією, вдосконаленням у змістовому й методичному аспекті кожного компонента технологічної моделі уроку. Педагогічне проектування має здійснюватися шляхом гармонійного застосування традиційних та інноваційних форм, методів, прийомів, засобів з метою надання практичного спрямування й дієвості в аспекті реалізації освітньої стратегії перспективного формування компетентного мовця, його власної комунікативної компетентності. Сучасне педагогічне проектування забезпечує розроблення ефективної технології уроку української мови, створює необхідні умови спільних навчальних дій учителя й учнів усього класу.Висновки. Отже, педагогічне проектування як феномен виник у результаті взаємодії новітніх наукових тенденцій у розвитку дидактичної та лінгводидактичної теорії та інноваційної практики навчання. Процес педагогічного проектування діяльності всіх учасників навчального процесу виступає нині як стратегічна платформа нового освітнього простору початку ХХІ ст. і постає одним із центральних, ключових механізмів перетворення парадигми мовної освіти, педагогічної дійсності та модернізації сучасного уроку української мови. Педагогічне проектування як комплексне поняття, що охоплює моделювання, власне проектування та конструювання уроку, є вкрай важливим для розроблення теоретичних і методичних засад сучасного уроку, особистісно орієнтованого і комунікативно компетентнісно спрямованого, оскільки забезпечує цілісність навчального процесу – від вихідних позицій професійної діяльності вчителя до засвідчення результатів взаємодії учнів й учителів під час навчального заняття.

Література:

  1. Безрукова В. С. Основыдуховнойкультуры (энциклопедическийсловарь педагога) / В. С. Безрукова. − М., 2000. [Электронный ресурс]. URL: http://didacts.ru/dictionary/1010/word/nravstvenost.

  2. Голуб Н. Моделювання як метод навчання у вищій школі / Ніна Борисівна Голуб // Вісник Львівського університету. – Серія філологія. – 2010. – Випуск 50. – С. 66 – 72.

  3. Колесникова И. Педагогическое проектирование : учебное пособие для высш. учеб.заведений / И. А. Колесникова, М. П. Горчакова-Сибирская / Под ред. И. А. Колесниковой. – М. : «Академия», 2005. – 215 с.

  4. Кучеренко І. теоретичні і методичні засади сучасного уроку української мови в основній школі: монографія / Ірина Кучеренко. ‒ Умань : ФОП Жовтий О.О. ‒ 2014. ‒ 410 с.

  5. Остапенко Н. Місце моделювання як методу навчання в педагогічному проектуванні (на матеріалу вищої школи) / Н. Остапенко / Українська мова і література в школі – 2004. – № 6. – С. 41 – 46.

  6. Сучасний тлумачний словник української мови : 50 000 слів / [заг. ред. В. В. Дубічинського]. – Х. : Вид. ШКОЛА, 2006. – 832 с.

  7. Энциклопедия профессионального образования. – М. : РАО, 1999. – Т. 2. – 446 с.

Каталог: jspui -> bitstream -> 6789 -> 8301
6789 -> Анотація: у статті висвітлено та теоретично обгрунтовано проблеми підготовки фахівців дошкільної освіти до емоційного розвитку дітей дошкільного віку
8301 -> Проектування як методологічна платформа діяльності вчителя-словесника
6789 -> Народність як принцип виховання у педагогічній науці другої половини хіх-хх століття
6789 -> Олена Ящук логічні вміння як невід’ємна складова розвитку мислення молодшого школяра
6789 -> Загальна характеристика роботи актуальність теми
6789 -> Уманський державний педагогічний


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка