Проектна методика навчанняСкачати 87,67 Kb.
Сторінка1/11
Дата конвертації23.03.2020
Розмір87,67 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


2019 р., № 63, Т. 2.

89

© Коваль О. Ю., 2019УДК [378.14:811.111](477)

DOI 10.32840/1992-5786.2019.63-2.18

О. Ю. Коваль

викладач кафедри іноземних мов

Таврійського державного агротехнологічного університету

імені Дмитра МоторногоПРОЕКТНА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ

 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ ВНЗ

Статтю  присвячено  методу  проектів  як  засобу  активізації  навчально-пізнавальної  діяльності 

студентів.  В  епоху  глобалізації  світу  володіння  іноземними  мовами  виступає  неодмінною  умовою 

конкурентоспроможності  майбутнього  випускника  вищого  навчального  закладу.  Процес  навчання 

іноземної мови можна ефективно поліпшити завдяки використанню інноваційних методичних техно

-

логій навчання, до яких належить метод проектів.

Розглянуто загальну характеристику проектної технології та класифікацію проектів за різними 

критеріями. Проаналізовано праці вітчизняних та зарубіжних науковців щодо використання проек

-

тного методу навчання на практиці. Визначено етапи роботи над проектом.

У статті обґрунтовано доцільність застосування проектної методики для сприяння розвитку 

творчих здібностей студента, стимулювання його самостійної продуктивної навчальної діяльності, 

поглибленню знань ыз предмету, формування навичок командної роботи. Автор наголошує, що впро

-

вадження проектного навчання поліпшує комунікативні здібності студентів, рівень їх практичного 

володіння іноземною мовою та підвищує мотиваційний потенціал.

Стверджується, що успіх реалізації методу проектів багато в чому залежить від правильно орга

-

нізованої роботи і спільних зусиль учасників проекту на всіх його етапах. Окреслено систему оціню

-

вання іншомовної проектної діяльності студентів.

Метод  проектів  допомагає  на  практиці  забезпечити  міжпредметні  зв’язки.  Під  час  виконання 

проектів  студенти  різних  спеціальностей  виявляють  універсальний  характер  іноземної  мови. 

Відбувається усвідомлення того, що знання іноземної мови – це необхідна передумова сучасного роз

-

витку техніки, науки, культури, економіки та міжнародних зв’язків.

Масове  впровадження  проектних  технологій  в  освітній  процес  дозволить  випускникам  вищих 

навчальних закладів не тільки отримати нові знання, компетенції та навички вирішення практично 

значимих прикладних задач, а й дасть імпульс до розвитку самостійності та самоосвіти, що є запо

-

рукою конкурентоспроможності кадрів у сучасній економіці.

Ключові  слова:

  проектна  методика,  технологія,  іноземна  мова,  міжкультурне  спілкування, 

творча діяльність. Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка