Проблеми виховання


Педагогіка і психологія професійної освіти   № 6   2012Сторінка2/15
Дата конвертації24.03.2020
Розмір1,24 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Педагогіка і психологія професійної освіти   № 6   2012                     

 

 164 

Так, метою підготовки для регіону достатньої кількості особистостей різ-

них типів доцільно користуватися концепцією Є. Бондаревської, яка вважає, 

що  основними  компонентами  виховання  є:  виховання  вільної  особистості 

(високий рівень самосвідомості, громадянськості, відчуття власної гідності, 

самоповаги,  самодисципліни,  чесності,  орієнтації  в  духовних  цінностях 

життя, самостійність у прийнятті рішень і відповідальність); виховання гу-

манної  особистості  (милосердя,  доброта,  здатність  до  співчуття,  співпере-

живання, альтруїзм, терпимість, доброзичливість, скромність, готовність до 

надання  допомоги  близьким,  прагнення  до  злагоди,  добросусідства,  розу-

міння цілей людського життя); виховання духовної особистості (потреба у 

пізнанні та самопізнанні, красі, рефлексії, спілкуванні, пошуку сенсу життя, 

автономії,  внутрішнього  світу,  цілісність);  виховання  творчої  особистості 

(розвиток здібностей, потреби в перетворюючій діяльності, знання, вміння, 

навички, розвинутий інтелект, інтуїція, життєтворчість); виховання практи-

чної  особистості  (знання  основ  економіки,  правознавство,  господарність, 

комп’ютерна грамотність, володіння мовами світу, знання народних та релі-

гійних  звичаїв,  здоровий  спосіб  життя,  фізична  згуртованість,  естетичний 

смак, добрі манери, облаштування оселі, забезпечення добробуту родини). 

Також  при  формуванні  змісту  виховання  доцільно  використовува-

ти концепцію В. Караковського [3], який вважає, що зміст виховання 

визначається вісьмома загальнолюдськими цінностями, а саме: Земля 

– загальний дім людства (люди і природа); Вітчизна (родина); родина; 

праця; культура; мир (злагода між людьми); людина. 

Цікавою для завдань нашого дослідження є програма виховання, в ос-

нову якої покладено положення відносин особистості з середовищем. Ви-

значення змісту виховання здійснюється за таким порядком: ставлення до 

речей; ставлення до природи і тварин; ставлення до окремих людей; ста-

тева любов (кохання); ставлення до родини; ставлення до держави; став-

лення  до  праці;  ставлення  матеріального  забезпечення  і  власності;  став-

лення до зовнішніх норм життя (до права, правил, ввічливості та прими-

рення); ставлення до моралі; ставлення до світосприймання і релігії; став-

лення до науки і знання; ставлення до мистецтва; ставлення до самого се-

бе (до власного фізичного і психологічного життя, до своєї особистості). 

В  умовах  розбудови  України  як  незалежної  та  вільної  держави  зросла 

увага  до  етнопедагогіки  української  та  інших  народів,  що  мешкають  в 

Україні. Формуючи зміст системи виховної діяльності сучасного загально-

освітнього навчального закладу, слід враховувати багатовіковий досвід ро-

динного  та  суспільного  виховання  всіх  етносів,  що  мешкають  у  певному 

регіоні. До змісту виховання долучаються елементи культур різних народів 

Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка