Проблеми виховання


Педагогіка і психологія професійної освіти   № 6   2012Сторінка11/15
Дата конвертації24.03.2020
Розмір1,24 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Педагогіка і психологія професійної освіти   № 6   2012                     

 

 168 

ної, так і позанавчальної діяльності, а також виховних зусиль усіх суб’єктів 

регіонального середовища. 

Сутність краєзнавчо-профорієнтаційної роботи у сучасному загально-

освітньому  навчальному  закладі  ми  розглядаємо  як  процес  виховання  і 

навчання, спрямований на формування ціннісних орієнтацій, поведінко-

вих норм і спеціальних знань, які сприяють усебічному вивченню певної 

частини країни, регіону, міста або селища школярами, для яких ця тери-

торія  вважається  рідним  краєм;  профорієнтаційних  пріоритетів,  тради-

ційних  для  нього,  і  супроводжується  формуванням  у  школярів  внутрі-

шньої готовності до самостійного і свідомого вибору професії. 

Зміст  краєзнавчо-профорієнтаційної  роботи  у  сучасному  загальноос-

вітньому навчальному закладі прямо залежить від середовища, оскільки 

потреби у краєзнавчих і профорієнтаційних знаннях школяра з сільської 

місцевості і та учнів міста, яке занадто насичене інженерними комуніка-

ціями, промисловістю й іншими підприємствами, суттєво відрізняються. 

Потенціал  краєзнавчо-профорієнтаційної  роботи  як  соціально  зна-

чущої  діяльності  включає  в  себе  близькі  перспективні  цілі  даної  ро-

боти і засоби її реалізації, ресурси, суб’єкти й об’єкти, види, форми і 

методи  краєзнавчо-профорієнтаційної  роботи,  її  результат,  а  також 

соціально-педагогічні умови її ефективності. 

Зміст краєзнавчо-профорієнтаційної роботи спрямований на предста-

влення школярам необхідних знань і навичок, які сприяють виконанню 

громадянином  обов’язків  у  галузі  збереження  природо-культурних  цін-

ностей  регіону  й  укріплення  політичних  і  економічних  основ  стійкого 

розвитку, життя і діяльності регіону в цілому та кожного його мешканця 

зокрема, у тому числі самого школяра, непереривному розвитку профе-

сійного  самовизначення  учнів.  Система  краєзнавчо-профорієнтаційної 

роботи  із  зовнішнього  відносно  учня  процесу  навчання  і  виховання 

трансформується у власний (особистісний) пізнавальний процес.  

Схема загальної логіки визначення мети і змісту виховної діяльно-

сті загальноосвітнього навчального закладу представлена на рис. 1.  

Формування професійного самовизначення школярів у системі краєзна-

вчо-профорієнтаційної роботи відбувається на трьох ступенях (початкова, 

основна і старша школи) і включає чотири етапи: формування у молодших 

школярів поважного ставлення до праці, розуміння її ролі у житті людини і 

суспільства;  розвиток  в  учнів  основної  школи  уяви  про  власні  інтереси  і 

можливості, накопичення початкового досвіду в різних сферах соціально-

професійної практики; формування освітнього запиту, який відповідає ін-

тересам і здібностям, ціннісним орієнтаціям; формування у старших шко-

Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка