Проблеми гуманiтарних наук збірник наукових праць ддпу випуск тридцять перший психологiяСторінка30/89
Дата конвертації27.03.2020
Розмір0,99 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   89
Висновки. Теоретичний аналіз підходів до дослідження особистісної саморегуляції дає підставу констатувати, що цей особистісний феномен визначає суб’єктну активність людини, впливає на рівень її самоорганізації, передбачає усвідомлену відповідальність за свої дії і вчинки, прагнення до особистісного зростання.

Самооцінка є ключовим компонентом особистісної саморегуляції, в якій проявляється, по-перше, активно-дієве ставлення людини до себе та інших, по-друге, її моральні та соціальні настановлення, спрямованість особистості, і, по-третє, її предметний і соціальний досвід, уміння зіставляти себе й іншого у процесі спілкування, у процесі спільної діяльності. Ці сутнісні характеристики визначають складність і суперечність розуміння ролі самооцінки в психічній регуляції особистості і вказують на необхідність її формування на етапі професіона-лізації.Аналіз результатів емпіричного дослідження засвідчив переважання у студентів-психологів середнього рівня самооцінки. Вони характеризуються такими особистісними проявами, як впевненість у своїх можливостях, задоволеність своїми здібностями, особистісними якостями, своїми знаннями, уміннями і навичками. Здатність оцінити відповідність Я-реального і Я-ідеального у навчально-професійній діяльності створює необхідні умови для виникнення особистісної саморегуляції.

Перспективу подальших наукових розвідок ми вбачаємо у дослідженні впливу особистісної саморегуляції на формування професійної діяльності майбутніх психологів.
Література

 1. Абульханова-Славская К.А. Идеальность или реальность субьекта / К.А. Абульханова-Славская // Субьект и личность в психологии саморегуляции : [сборник научних трудов ; под ред. В.И. Моросановой]. – М. – Ставрополь : Издательство ПИ РАО, СевКавГТУ, 2007. – С. 31 – 45.

 2. Галян І.М. Особливості індивідуальної саморегуляції особистості / І.М. Галян // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна : [збірник наукових праць]. – 2010. – Вип. 1. – С. 3 – 14.

 3. Кириченко Т.В. Психологічні механізми саморегуляції поведінки підлітків : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / Т.В. Кириченко. – К., 2001. – 21 с.

 4. Колесніченко Л.А. Психологічні особливості саморегуляції у професійній діяльності менеджерів : дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 / Л.А. Колесніченко. – К., 2004. – 182 с.

 5. Ломов Б.Ф. Системность в психологи / Б.Ф. Ломов ; под ред. В.А. Барабанщикова, Д.Н. Завалишиной и В.А. Пономаренко. – М. : МПСИ ; Воронеж : НПО “МОДЭК”, 2003. – 424 с.

 6. Маслоу А. Мотивация и личность / А. Маслоу ; [пер. с англ. А.М. Татлыбаевой]. – СПб. : Евразия, 1999. – 478 с.

 7. Машин В.А. О двух уровнях личностной регуляции поведения человека / В.А. Машин // Вопросы психологии. – 1994. – № 3. – С. 144 – 149.

 8. Моросанова В.И. Саморегуляция и индивидуальность человека / В.И. Моросанова. – М. : Наука, 2010. – 519 с.

 9. Пов’якель Н.І. Саморегуляція професійного мислення в системі фахової підготовки практичних психологів : автореф. дис. … доктора психол. наук : 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / Н.І. Пов’якель. – К., 2004. – 46 с.

 10. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. – СПб. : Питер, 2000. – 712 с.

 11. Столяренко Л.Д. Основы психологии : [практикум] / Л.Д. Столяренко. – Ростов н/Д. : Феникс, 1999. – 576 с.

 12. Федоров В.Д. Психодіагностика особистості в системі диференціації / В.Д. Федоров. – Хмельницький : РВВ, 1993. – 350 с.Каталог: wp-content -> uploads -> 2015


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   89


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка