Про затвердження комплексного плану заходів щодо розвитку загальної середньої освіти в 999 2012 роках На виконання статті Указу Президента України від червня 1998 рДата конвертації26.03.2020
Розмір122 Kb.
ТипПостанова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 11 березня 1999 р. N 348

Київ
Про затвердження комплексного плану заходів щодо розвитку

загальної середньої освіти в 1999 - 2012 роках

На виконання статті 1 Указу Президента України від 2 червня

1998 р. N 580 ( 580/98 ) "Про заходи щодо поліпшення

функціонування та розвитку загальної середньої освіти" Кабінет

Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити комплексний план заходів щодо розвитку

загальної середньої освіти в 1999 - 2012 роках (додається).


2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,

Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та

Севастопольській міським державним адміністраціям інформувати про

виконання комплексного плану заходів щодо розвитку загальної

середньої освіти в 1999 - 2012 роках Кабінет Міністрів України

щороку до 1 січня.


3. Міністерству економіки та Міністерству фінансів

передбачати у проекті державного бюджету починаючи з 2000 року

кошти на реалізацію зазначеного комплексного плану (виходячи із

соціально-економічних і фінансових можливостей держави).

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 11 березня 1999 р. N 348


КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН

заходів щодо розвитку загальної середньої освіти

в 1999 - 2012 роках
Нормативне забезпечення

реформування загальної середньої освіти


1. Розробити для затвердження в установленому порядку:
Положення про загальноосвітній навчальний заклад та Типовий

статут загальноосвітнього навчального закладу.


Міносвіти, Мінфін, Мінекономіки, Мінпраці,

МОЗ, Мін'юст.


1999 рік;
державні санітарно-гігієнічні вимоги утримання

загальноосвітніх навчальних закладів та організації

навчально-виховного процесу.
МОЗ, Міносвіти.
1999 рік;
Положення про ліцензування та атестацію загальноосвітніх

навчальних закладів.


Міносвіти, Мінфін, Мінекономіки, Мін'юст.
2000 рік;
Положення про порядок запровадження групової та

індивідуальної форми навчання.


Міносвіти, Мінфін, Мінекономіки, МОЗ,

Мін'юст.
2000 рік;


зміни і доповнення до положень про різні типи інтернатних

закладів.


Міносвіти, Мінфін, Мінекономіки, МОЗ,

Мін'юст.
2001 рік;


медико-санітарні вимоги до організації

лікувально-корекційного та навчально-виховного процесу у

санаторних і спеціальних інтернатних закладах.
МОЗ, Міносвіти, Академія педагогічних

наук.
2001 рік;


зміни і доповнення до Положення про дошкільний заклад та

Типового статуту дошкільного закладу.


Міносвіти, Мінфін, Мінекономіки, Мінпраці,

МОЗ, Мін'юст.


2001 рік;
Типове положення про навчально-виховне об'єднання "дитячий

садок - школа".


Міносвіти, Мінфін, Мінекономіки, Мінпраці,

МОЗ, Мін'юст.


2000 рік.
Удосконалення управління системою

загальної середньої освіти


2. Розробити і впровадити ефективні моделі управління

загальноосвітніми навчальними закладами.


Міносвіти, Академія педагогічних наук.
2001 - 2012 роки.
3. Розробити та впровадити сучасну інформаційно-комп'ютерну

базу управління системою середньої освіти.


Міносвіти, Академія педагогічних наук,

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,

обласні, Київська і Севастопольська міські

держадміністрації.


2001 - 2003 роки.
4. Розробити та затвердити Положення про порядок атестації

керівників загальноосвітніх навчальних закладів.


Міносвіти, Мінекономіки, Мінфін, Мін'юст.
2001 рік.
5. Розробити проекти типових положень про управління освіти

обласної (міської) держадміністрації та відділ освіти районної

держадміністрації і подати їх на затвердження в установленому

порядку.
Міносвіти, Мінфін, Мінекономіки, Мінпраці,

Мін'юст.
1999 рік.
6. Визначити критерії оцінки діяльності загальноосвітніх

навчальних закладів.


Академія педагогічних наук, Міносвіти.
1999 - 2001 роки.
7. Забезпечити упорядкування та видання на допомогу

керівникам загальноосвітніх навчальних закладів збірника

нормативно-правових матеріалів з питань розвитку загальної

середньої освіти.


Міносвіти.
2000, 2005 і 2012 роки.
8. Удосконалити програми та передбачити науково-методичне

забезпечення роботи, пов'язаної з підвищенням кваліфікації

керівників загальноосвітніх навчальних закладів.
Академія педагогічних наук, Міносвіти.
2001 - 2003 роки.
Розвиток мережі навчальних закладів системи загальної

середньої освіти в індустріальних містах,

аграрних і гірських регіонах України
9. Привести мережу загальноосвітніх, професійно-технічних і

вищих навчальних закладів I та II рівнів акредитації у

відповідність з потребами населення.
Міносвіти, інші заінтересовані центральні

органи виконавчої влади, Мінекономіки,

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,

обласні, Київська і Севастопольська міські

держадміністрації.
1999 - 2012 роки.
10. Розробити та затвердити регіональні програми розвитку

загальної середньої освіти.


Рада міністрів Автономної Республіки Крим,

обласні, Київська і Севастопольська міські

держадміністрації.
1999 рік.
11. Реорганізувати мережу спеціальних навчальних закладів для

дітей, які потребують корекції розвитку.


Міносвіти, Мінекономіки, Рада міністрів

Автономної Республіки Крим, обласні,

Київська і Севастопольська міські

держадміністрації.


1999 - 2005 роки.
12. Забезпечити оптимізацію мережі загальноосвітніх

навчальних закладів (і кількості класів у них) для задоволення

освітніх потреб національних меншин.
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,

обласні, Київська і Севастопольська міські

держадміністрації, Міносвіти.
1999 - 2012 роки.
13. Забезпечити оптимізацію мережі дошкільних закладів різних

типів у міській та сільській місцевості.


Рада міністрів Автономної Республіки Крим,

обласні, Київська і Севастопольська міські

держадміністрації.
1999-2012 роки.
14. Удосконалити практику організації та відкриття дошкільних

закладів (груп) з різним режимом перебування дітей.


Рада міністрів Автономної Республіки Крим,

обласні, Київська і Севастопольська міські

держадміністрації.
Починаючи з 1999 року.
15. Широко практикувати відкриття в населених пунктах

навчально-виховних об'єднань "дитячий садок-школа".


Рада міністрів Автономної Республіки Крим,

обласні, Київська і Севастопольська міські

держадміністрації.
1999 - 2012 роки.
16. Забезпечити контроль за створенням умов для здобуття

повної загальної середньої освіти випускниками 9-х класів.


Міносвіти, Рада міністрів Автономної

Республіки Крим, обласні, Київська і

Севастопольська міські держадміністрації.
Постійно.
Реформування структури і змісту загальної

середньої освіти


17. Завершити розроблення проекту Державного стандарту

загальної середньої освіти для затвердження в установленому

порядку.
Міносвіти, Академія педагогічних наук,

Національна академія наук, Держкомспорт.


2000 рік.
18. Розробити проекти державних стандартів спеціальної освіти

для дітей, які потребують корекції розвитку, для затвердження в

установленому порядку.
Академія педагогічних наук, Міносвіти,

інші заінтересовані центральні органи

виконавчої влади.
2001 рік.
19. З урахуванням граничне допустимого навчального

навантаження учнів розробити та затвердити типові навчальні плани

і програми.
Міносвіти, МОЗ, Академія педагогічних

наук, Національна академія наук,

Держкомспорт.
1999 рік.
20. Розробити навчальні плани і програми для всіх типів

санаторних і спеціальних інтернатних закладів.


Міносвіти, Академія педагогічних наук,

Мінінформ.


1999 - 2010 роки.
21. Розробити нову систему оцінювання знань учнів.
Академія педагогічних наук, Міносвіти.
2003 - 2007 роки.
22. Організувати і провести конкурси на видання кращих

підручників для загальноосвітніх навчальних закладів.


Міносвіти, Академія педагогічних наук.
2000 - 2002 роки.
23. Запровадити профільне навчання у 10 та 11-х класах.
Міносвіти, Академія педагогічних наук,

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,

обласні, Київська і Севастопольська міські

держадміністрації.


2006 - 2012 роки.
24. Сприяти створенню умов для оволодіння персональним

комп'ютером кожним випускником загальноосвітніх навчальних

закладів.
Міносвіти, Академія педагогічних наук,

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,

обласні, Київська і Севастопольська міські

держадміністрації.


2007 - 2012 роки.
25. Забезпечити поступове введення третьої години фізкультури

на тиждень у загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних

закладах у межах навчального плану.
Міносвіти, Держкомспорт, інші центральні

органи виконавчої влади, Рада міністрів

Автономної Республіки Крим, обласні,

Київська і Севастопольська міські

держадміністрації.
Починаючи з 2000 року.
Організаційне забезпечення виховного процесу в системі

загальної середньої і позашкільної освіти


26. Забезпечити широке ознайомлення учнів та їх батьків з

положеннями Конвенції про права дитини.


Міносвіти, Мінінформ, Мінсім'ямолодь.
2000 рік.
27. Вжити заходів для поліпшення науково-методичного

забезпечення роботи, що проводиться у загальноосвітніх навчальних

закладах для пропаганди здорового способу життя.
МОЗ, Мінсім'ямолодь, Академія педагогічних

наук.
2002 рік.


28. Організувати науково-популярні, навчально-виховні радіо-

і телепередачі для дітей, юнацтва та батьків з проблем виховання.


Мінінформ, Міносвіти, Академія

педагогічних наук.


2000-2012 роки.
29. Запровадити постійні рубрики у засобах масової інформації

з порадами для батьків і дітей з актуальних питань виховання,

освіти, розвитку, охорони здоров'я.
Міносвіти, Мінінформ, Мінсім'ямолодь.
1999 рік.
30. Розробити і видати навчальні програми та методичні

посібники з проблем виховання.


Міносвіти, Академія педагогічних наук.
2000 - 2004 роки.
31. Систематично проводити науково-практичні і

науково-методичні конференції, семінари, "круглі столи", диспути з

проблем виховання.
Міносвіти, Мінсім'ямолодь, Академія

педагогічних наук.


1999 - 2012 роки.
32. Організувати роботу з обов'язкового проведення у

навчальних закладах багатоступеневих спортивно-масових і

туристичних змагань.
Міносвіти, Держкомспорт, Держкомтуризм,

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,

обласні, Київська і Севастопольська міські

держадміністрації.


1999 - 2012 роки.
Науково-методичне забезпечення

реформування середньої освіти


33. Забезпечити вивчення методологічних і теоретичних проблем

розвитку загальної середньої освіти і визначити шляхи їх

розв'язання.
Академія педагогічних наук, Міносвіти,

Національна академія наук.


1999-2012 роки.
34. Розробити методики навчання і виховання, орієнтовані на

особистість учня.


Академія педагогічних наук, Міносвіти.
1999 - 2005 роки.
35. Розробити державні вимоги до засобів навчання

(підручники, навчально-наочні та методичні посібники, обладнання

тощо).
Держстандарт, Міносвіти.
2003 рік.
36. Розробити перелік і комплекти навчального обладнання та

технічних засобів навчання відповідно до нової структури і змісту

загальної середньої освіти.
Міносвіти, Академія педагогічних наук,

Укргеодезкартографія, Мінпромполітики.


2003 - 2012 роки.
37. Визначити перелік навчальних закладів та наукових установ

з метою відпрацювання нових методик підготовки вчителів для роботи

в сільських малокомплектних школах.
Міносвіти, Академія педагогічних наук.
1999 - 2003 роки.
38. Оптимізувати мережу навчально-реабілітаційних центрів,

навчально-наукових комплексів, навчальних закладів для

випробування нових педагогічних технологій

корекційноорієнтованого навчання та виховання.


Міносвіти, Академія педагогічних наук,

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,

обласні, Київська і Севастопольська міські

держадміністрації.


2000-2012 роки.
39. Розширити експериментальні пошуки нових підходів до

розв'язання проблеми соціальної реабілітації та адаптації осіб з

обмеженими можливостями фізичного і розумового розвитку.
Міносвіти, інші заінтересовані центральні

органи виконавчої влади, Академія

педагогічних наук.
1999 - 2010 роки.
40. Визначити науково-методичні засади для підготовки до

життя і праці дітей з фізичними вадами.


Національна академія наук, Академія

педагогічних наук, Міносвіти.


2000 - 2005 роки.
41. Удосконалити навчальні програми вищих педагогічних

навчальних закладів для підготовки майбутніх вчителів до виховної

діяльності.
Міносвіти, Академія педагогічних наук.
Починаючи з 1999 року.
42. Забезпечити відповідними програмами і

навчально-методичними посібниками, необхідними для реалізації

базового компонента дошкільної освіти, та провести їх

експериментальне випробування.


Міносвіти, Академія педагогічних наук,

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,

обласні, Київська і Севастопольська міські

держадміністрації.


1999 - 2002 роки.
43. Підготувати та забезпечити видання науково-методичної

літератури для вивчення українознавчих дисциплін у

загальноосвітніх навчальних закладах з викладанням мовами

національних меншин.


Академія педагогічних наук, Міносвіти,

Держкомнацміграції.


2002 рік.
44. Підготувати і видати підручники та навчальні посібники з

української мови як державної для загальноосвітніх навчальних

закладів з викладанням мовами національних меншин.
Міносвіти, Академія педагогічних наук.
1999 - 2012 роки.
45. Вжити заходів до поліпшення Навчально-методичного

забезпечення дошкільних закладів з викладанням російською мовою та

мовами національних меншин для розвитку мовлення дітей 3-7-річного

віку.
Міносвіти, Мінекономіки, Академія

педагогічних наук.
2000-2005 роки.
46. Розробити та забезпечити видання навчально-методичних

посібників для вихователів дошкільних закладів з викладанням

російською мовою та мовами національних меншин.
Міносвіти, Академія педагогічних наук.
2000 - 2005 роки.
47. Підготувати і видати словники різного типу (двомовні,

тематичні, професійної термінології тощо) для учнів

загальноосвітніх шкіл.
Міносвіти, Академія педагогічних наук,

Національна академія наук.


2007 рік.
Зв'язок загальної середньої освіти з дошкільною,

позашкільною, професійно-технічною і вищою


48. Розробити науково-методичні рекомендації щодо визначення

готовності дітей дошкільного віку до навчання у школі.


Академія педагогічних наук, Міносвіти.
1999 рік.
49. Розробити та запровадити диференційовану методику

підготовки дітей до школи, зокрема тих, що не відвідують

дошкільних закладів.
Міносвіти, Академія педагогічних наук.
2000 - 2001 роки.
50. Визначити перелік напрямів трудової підготовки осіб з

обмеженими можливостями фізичного і розумового розвитку з

урахуванням специфіки регіонів та потреби у кадрах.
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,

обласні, Київська і Севастопольська міські

держадміністрації.
1999 - 2005 роки.
51. Поширити практику відкриття дошкільних груп для дітей з

обмеженими можливостями фізичного і розумового розвитку,

дітей-сиріт у школах-інтернатах різних типів.
Міносвіти, Рада міністрів Автономної

Республіки Крим, обласні, Київська і

Севастопольська міські держадміністрації.
1999-2012 роки.
52. Розробити регіональні комплексні програми організації

позаурочної діяльності учнівської молоді.


Рада міністрів Автономної Республіки Крим,

обласні, Київська і Севастопольська міські

держадміністрації, Міносвіти.
2000 рік.
53. Розробити типові програми для роботи дитячих творчих

об'єднань (гуртків, секцій, студій, клубів)

туристсько-краєзнавчих, науково-технічних,

еколого-натуралістичних, естетичних, економічних,

фізкультурно-спортивних та інших напрямів.
Міносвіти, Мінсім'ямолодь, Держкомспорт.
2001 рік.
54. Удосконалити мережу позашкільних навчальних закладів.
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,

обласні, Київська і Севастопольська міські

держадміністрації.
1999 - 2012 роки.
55. Провести ліцензування професійно-технічних і вищих

навчальних закладів I та II рівнів акредитації на право

забезпечення учнів загальною середньою освітою.
Міносвіти, Рада міністрів Автономної

Республіки Крим, обласні, Київська і

Севастопольська міські держадміністрації.
2000 - 2001 роки.
56. Розробити типові навчальні плани загальноосвітньої

підготовки у системі професійно-технічної та вищої освіти.


Міносвіти, інші заінтересовані центральні

органи виконавчої влади.


1999 - 2003 роки.
57. Удосконалити перелік спеціальностей для проведення

професійної підготовки у загальноосвітніх навчальних закладах та

міжшкільних навчально-виробничих комбінатах.
Міносвіти, Мінпраці, інші заінтересовані

центральні органи виконавчої влади,

Академія педагогічних наук.
1999 - 2001 роки.
Підготовка та перепідготовка педагогічних працівників
58. Розробити наукове обгрунтування державної потреби у

педагогічних кадрах на 2000 - 2012 роки та механізм формування

державного замовлення на основі регіонального підходу до їх

підготовки.


Міносвіти, Мінекономіки, Мінфін.
1999 - 2000 роки.
59. Розробити проекти державних стандартів підготовки

педагогічних кадрів для затвердження їх в установленому порядку.


Міносвіти, Мінпраці.
2002 рік.
60. Проводити періодичне соціально-психологічне дослідження

життєвих планів і професійних інтересів студентів педагогічних

навчальних закладів та молодих вчителів.
Академія педагогічних наук, Міносвіти.
1999 -2012 роки.
61. Створити науково обгрунтовану систему педагогічної

профорієнтації учнівської молоді та систему її відбору для

направлення на навчання до вищих педагогічних навчальних закладів.
Міносвіти, Академія педагогічних наук.
1999 - 2002 роки.
62. Створювати при вищих педагогічних навчальних закладах

просвітницькі центри для надання освітніх послуг (у тому числі

платних) населенню з проблем сімейного фізичного виховання, роботи

з важковиховуваними дітьми, організації дозвілля молоді тощо.


Міносвіти, Мінсім'ямолодь, Рада міністрів

Автономної Республіки Крим, обласні,

Київська і Севастопольська міські

держадміністрації.


2004 - 2012 роки.
63. Оптимізувати мережу вищих педагогічних навчальних

закладів всіх рівнів акредитації, привести її у відповідність з

реальною потребою регіонів.
Міносвіти, Рада міністрів Автономної

Республіки Крим, обласні, Київська і

Севастопольська міські держадміністрації.
1999 - 2012 роки.
64. Забезпечити проведення наукових досліджень з актуальних

проблем підготовки педагогічних кадрів, їх діяльності та

професійного вдосконалення.
Академія педагогічних наук, Міносвіти.
1999 - 2012 роки.
65. Забезпечити розроблення і видання новітньої

навчально-методичної літератури для вищих педагогічних навчальних

закладів з психології та педагогіки.
Академія педагогічних наук, Міносвіти.
1999 - 2005 роки.
Розв'язання соціальних проблем в системі

загальної середньої освіти


66. Вишукувати можливості для реалізації передбачених

законодавством пільг педагогічним працівникам навчальних закладів,

що знаходяться в сільській місцевості і селищах міського типу.
Міносвіти, Мінфін, Мінпраці, Рада

міністрів Автономної Республіки Крим,

обласні, Севастопольська міська

держадміністрації.


2000 - 2001 роки.
67. Завершити створення інструктивно-методичної бази для

організації харчування та медичного обслуговування учнів і

студентів.
МОЗ, Міносвіти, МЗЕЗторг, Мінфін,

Мінекономіки, Укоопспілка, Мін'юст.


1999 - 2001 роки.
68. Забезпечити постійне медичне обслуговування учнів та

вчителів у сільській місцевості.


МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки

Крим, обласні, Севастопольська міська

держадміністрації.
2000-2012 роки.
69. Забезпечити безоплатне регулярне підвезення до школи та

із школи учнів, які проживають у сільській місцевості.


Рада міністрів Автономної Республіки Крим,

обласні, Київська і Севастопольська міські

держадміністрації.
Постійно.
70. Скласти перелік професій для молоді з різними вадами

фізичного і розумового розвитку.


МОЗ, Міносвіти, Мінпраці, Академія

педагогічних наук.


1999 - 2000 роки.
Фінансування та матеріально-технічне забезпечення

загальноосвітніх навчальних закладів


71. Розробити нові штатні розписи загальноосвітніх навчальних

закладів різних типів.


Міносвіти, Мінфін.
1999 рік.
72. Розробити нові нормативи для будівництва приміщень

загальноосвітніх навчальних закладів.


Держбуд.
2001 рік.
73. Розробити і затвердити регіональні програми будівництва

приміщень загальноосвітніх навчальних закладів з урахуванням

першочергового завершення розпочатого спорудження будівель.
Міносвіти, Рада міністрів Автономної

Республіки Крим, обласні, Київська і

Севастопольська міські держадміністрації.
2005 рік.
74. Вивчити питання щодо створення умов для отримання учнями

загальної середньої освіти у сільській місцевості і гірських

районах.
Міносвіти, Мінпромполітики, Мінекономіки,

Мінфін, Рада міністрів Автономної

Республіки Крим, обласні, Севастопольська

міська держадміністрації.


19991 - 2000 роки.
75. Розробити перелік спеціального обладнання для

загальноосвітніх навчально-виховних закладів, у яких утримуються

діти-інваліди та діти з фізичними вадами.
Міносвіти, МОЗ, Мінфін, Мінпраці.
1999 - 2000 роки.
76. Закріпити за сільськими загальноосвітніми навчальними

закладами земельні ділянки для організації сільськогосподарських

робіт та створення учнівських фермерських господарств.
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,

обласні, Севастопольська міська

держадміністрації.
1999 - 2001 роки.
77. Провести паспортизацію спортивних споруд у навчальних

закладах.


Держкомспорт, Міносвіти, Рада міністрів

Автономної Республіки Крим, обласні,

Київська і Севастопольська міські

держадміністрації.


2002 - 2003 роки.
78. Забезпечити щорічне видання навчальної літератури

відповідно до державного замовлення.


Мінфін, Міносвіти.
1999 - 2012 роки.
79. Підготувати і видати навчально-наочні посібники і

забезпечити ними загальноосвітні навчальні заклади.


Міносвіти, Мінекономіки, Національна

академія наук, Академія педагогічних наук,

Укргеодезкартографія.
1999 - 2012 роки.
80. Організувати виготовлення навчального обладнання і

забезпечення ним загальноосвітніх навчальних закладів.


Мінекономіки, Міносвіти, Мінпромполітики,

Мінкультури, Національна академія наук,

Академія педагогічних наук.
1999 - 2005 роки.
81. Розробити класифікатор і каталоги продукції навчального

призначення згідно з Державним класифікатором продукції та послуг.


Держстандарт, Міносвіти.
2001 рік.
82. Удосконалити систему сертифікації вітчизняних та

імпортних засобів навчання, іграшок та ігрових середовищ.


Держстандарт, МОЗ, Держспоживзахист,

Міносвіти.


2000 рік.
Входження загальної середньої освіти України

в міжнародний освітній простір


83. Вжити заходи для входження загальної середньої освіти

України у міжнародний освітній простір.


Міносвіти, МЗС.
2000 рік.
84. Затвердити програму міжнародного співробітництва в галузі

загальної середньої освіти та забезпечити її виконання.


Міносвіти, МЗС, Академія педагогічних

наук.
1999 рік.


85. Здійснити заходи для залучення вчителів та учнів до

програм обміну, що діють у рамках Європейського Союзу.


Міносвіти, МЗС, Національне агентство з

питань розвитку та європейської

інтеграції.
1999 - 2012 роки.
86. Передбачати у програмах співробітництва з ЮНЕСКО, Радою

Європи питання розвитку загальної середньої освіти в Україні.


Міносвіти, Академія педагогічних наук,

МЗС.
1999 - 2012 роки.


87. Передбачати у двосторонніх міжнародних угодах питання

співробітництва у галузі загальної середньої освіти.


Міносвіти, МЗС, Мін'юст.
1999 - 2012 роки.
88. Забезпечити прийняття угод про взаємне визнання

документів про середню освіту з країнами, з якими Україна має

дипломатичні відносини.
Міносвіти, МЗС, Мін'юст, ВАК.
1999-2012 роки.
89. Налагодити співробітництво із зарубіжними центрами

вивчення іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах.


Міносвіти.
1999 - 2012 роки.
90. Забезпечити щорічну курсову підготовку та перепідготовку

науково-педагогічних працівників шкіл української діаспори.


Міносвіти, Академія педагогічних наук.
1999 - 2012 роки.
91. Проводити щороку разом з українською діаспорою

культурно-мистецькі фестивалі, семінари, конференції, "круглі

столи" з проблем отримання загальної середньої освіти українцями

за кордоном.


Держкомнацміграції, Мінкультури,

Міносвіти, МЗС, Академія педагогічних

наук.
1999 - 2012 роки.
92. Залучати школярів України до участі у Всесвітній

гімназіаді та інших міжнародних спортивних змаганнях.


Міносвіти, Держкомспорт.
1999 - 2012 роки.

На початок

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка