Про проведення і та іі етапівСторінка1/4
Дата конвертації15.04.2020
Розмір91 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо вивчення іноземних мов у 1-му класі загальноосвітніх

навчальних закладів
Протягом усього періоду навчання в початковій школі, як зазначено у Державному стандарті, учні повинні оволодіти ключовими компетенціями, які передбачають їх особистісно-соціальний та інтелектуальний розвиток, формуються на міжпредметній основі та є інтегрованим результатом предметних і міжпредметних компетенцій.

Головна мета навчання іноземної мови у початковій школі – формування в учнів комунікативної компетенції, що забезпечується лінгвістичним, мовленнєвим і соціокультурним досвідом, узгодженим з віковими можливостями молодших школярів.

Початковий етап навчання іноземної мови в сучасному загальноосвітньому навчальному закладі надзвичайно важливий, оскільки в цей період закладаються психолінгвістичні основи іншомовної комунікативної компетенції, відбувається становлення засад для формування іншомовних фонетичних, лексичних, граматичних та орфографічних навичок, а також умінь в аудіюванні, говорінні, читанні й письмі у межах програмних вимог.
Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання таких завдань:


 • забезпечення правильної вимови і розрізнення на слух звуків, слів, словосполучень і речень;

 • оволодіння найбільш уживаною лексикою в межах визначеної тематики і сфери спілкування;

 • отримання уявлення про основні граматичні категорії мови, яка вивчається;

 • розпізнавання лексичного і граматичного матеріалу під час читання та аудіювання і використання його в процесі усного спілкування;

 • навчання розуміння на слух мовлення вчителя, однокласників, основного змісту текстів з використанням наочності;

 • сприяння участі у діалогічному спілкуванні (вміння вітатися та прощатися, знайомитися, висловлювати подяку, пробачення);

 • формування уміння коротко висловлюватися у межах тематики і сфери спілкування, що визначені для першого класу (обсяг висловлювання 3-4 речення);

 • оволодіння техникою відтворення графічних образів, букв, слів, словосполучень та коротких речень;

 • розвиток навичок правильного написання літер алфавіту, слів;

 • засвоєння елементарних відомостей про країну, мова якої вивчається.

Успішне навчання дітей молодшого шкільного віку неможливе без
урахування вікових потреб. У віці шести років діти мають такі психофізичні особливості:

 • швидко розвиваються як особистості;

 • природно допитливі;

 • навчаються різноманітними шляхами, придивляючись, слухаючи, імітуючи тощо;

 • люблять гратися і щось уявляти;

 • використовують невербальні засоби, намагаючись щось пояснити;

 • промовляють рідною мовою те, що роблять;

 • можуть досить точно імітувати звуки, які вони чують, та копіювати інтонації дорослих;

 • полюбляють багаторазово повторювати те саме;

 • можуть зосереджуватись тільки на короткий час, потребують різноманітності;

 • розуміють граматичні правила або пояснення щодо структури мови імпліцитно.

Головне завдання на початковому етапі – розвивати позитивну мотивацію до вивчення іноземних мов (це найважливіший психологічний фактор успішного вивчення іноземних мов) через інтерес до пізнання навколишнього світу. Необхідно формувати в учнів здатність і готовність до іншомовного навчання на наступному етапі основної школи.

Найкращий шлях для організації навчального процесу – це

систематичне та наполегливе встановлення чітких параметрів поведінки на уроці.

Пропонуємо застосовувати Правило трьох R (rules, routines, responsibilities).

По-перше, встановити чіткі та лаконічні правила (rules) поведінки на уроці та неухильно їх дотримуватися. Правила дозволять утримувати поведінку учнів у визначених межах. Аби діти легко і невимушено включилися до шкільної системи, правила поведінки варто вводити поступово (їх дотримання можна очікувати лише наприкінці першого семестру). Радимо обговорювати і встановлювати правила поведінки разом з дітьми і записувати їх у формі побажання або пропозиції. За невиконання правил не треба карати, краще виявляти подив або занепокоєння.

По-друге, створити візуалізацію (routines) етапів уроку, яка встановлює їх послідовність, вказує форми різних видів діяльності, що дозволяє учням почувати себе безпечно (учні знають, що відбувається і що відбуватиметься), а вчителю - уникнути довгих пояснень. Прикладом візуалізації може слугувати: • традиційна розминка на початку уроку (римівка, зарядка тощо);

 • поділ учнів для роботи в тематичних групах за допомогою технологій класного менеджменту (розрізана листівка, стрічки для поділу на пари тощо);

 • закінчення та початок виконання вправ за відповідним сигналом (звучання певної мелодії, використання карток);

 • заохочувати учнів до виконання завдань певними символами, знаками, наклейками.

По-третє, виконання учнями певних обов’язків (responsibilities),
таких як допомога вчителю при роздаванні карток, зошитів або відповідальність за вживання іноземної мови під час роботи в парах, що допомагає відчути залучення до навчального процесу.

Дотримання цих правил потребує терпіння та наполегливості.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка