Про проведення атестації студентів та семестрового контролю херсон -2016 Загальні відомості


Оформлення результатів семестрового контролюСторінка11/13
Дата конвертації09.01.2020
Розмір152 Kb.
ТипПротокол
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
4. Оформлення результатів

4.1. Оформлення результатів семестрового контролю


Відомості обліку успішності реєструються у спеціальному журналі і видаються викладачеві під розписку.

У відомостях напроти прізвища конкретного студента викладач робить такі записи:

а)  "Не з'явився" - якщо студент був допущений до складання семестрового контролю, але не з'явився на нього;

б)  "Не допущений" - якщо студент не був допущений до складання семестрового контролю через невиконання всіх видів робіт (лабораторних робіт, комп'ютерного практикуму та індивідуальних завдань), які передбачені робочою навчальною програмою дисципліни в даному семестрі, або має незадовільні обидві атестації з дисципліни та до початку семестрового контролю з цієї дисципліни не отримав позитивну оцінку з контрольних заходів другої атестації;

в)  "Усунений" - при порушенні студентом встановлених правил внутрішнього розпорядку або морально-етичних норм поведінки на екзамені;

г)  "Відмінно", "Добре", "Задовільно", "Незадовільно", "Зараховано", "Не зараховано" - залежно від результату складання семестрового контролю ("Незадовільно" та "Не зараховано" у залікову книжку студента не записуються).

В основну заліково-екзаменаційну відомість викладач проставляє оцінки як за традиційною шкалою ("Відмінно", "Добре", "Задовільно", "Незадовільно", "Зараховано", "Не зараховано"), так і за шкалою ECTS (A, B, C, D, Е, FX). Оцінки за традиційною шкалою враховуються при призначенні стипендії.

Відповідно до “Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університету” якщо підсумкова модульна оцінка становить не менше 60 балів, то за згодою студента вона може бути зарахована як залікова (семестрова) оцінка з навчальної дисципліни. Вона може бути виставлена у відомість обліку успішності та залікову книжку (індивідуальний навчальний план) до початку екзаменаційної сесії, відразу після оголошення результатів останнього поточного контролю. При цьому присутність студента є обов’язковою, а датою складання вважається дата запису оцінки. За наявності бажання підвищити рейтинг студент складає екзамен (залік, диференційний залік). Для підвищення позитивної оцінки надається одна спроба. Незалежно від того, чи студент складає екзамен (залік) у зв’язку з тим, що в нього підсумкова модульна оцінка незадовільна (35-59 балів), чи з метою підвищення позитивної оцінки, викладач виставляє студенту оцінку, керуючись виключно рівнем його знань, виявлених на екзамені (залікові) та поточного контролю знань, але при цьому виставлена підсумкова (семестрова) оцінка не може бути нижчою за підсумкову поточну оцінку.

У залікову книжку студента викладач записує всі навчальні години (аудиторні та СРС) з дисципліни, що виносяться на семестровий контроль, а також позитивну оцінку.

Після закінчення екзамену чи заліку викладач зобов'язаний у день їх проведення повернути належним чином оформлену відомість у деканат (при їх проведенні у письмовій формі - не пізніше наступного дня). Передавати відомість через студентів та інших осіб забороняється.

Працівники деканату усі результати заліків та екзаменів кожного студента фіксують у відповідному журналі, а позитивні результати - у навчальній картці студента.

Для перескладання екзаменів (заліків) деканат оформлює додаткову заліково-екзаменаційну відомість. Додаткові заліково-екзаменаційні відомості для перескладання екзаменів видаються викладачам (як виняток - студентам) тільки після закінчення екзаменаційної сесії.

У разі прийому екзаменів (заліків) комісією заліково-екзаменаційну відомість підписують усі члени комісії.

Додаткові заліково-екзаменаційні відомості повертаються до деканату обов'язково викладачем. Терміни повернення викладачем додаткових відомостей для перескладання визначаються деканатом.

Письмові екзаменаційні роботи студентів зберігаються на кафедрі протягом навчального року, а потім знищуються.


Каталог: files -> news
news -> Тема: Лірична драма І
news -> Урок з елементами інсценування Учитель української мови та літератури Івашиненко Н. А. м. Макіївка
news -> Основи здоров’я
news -> Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках математики, як засіб підвищення результативності навчання з досвіду роботи Кровіцької Л
news -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
news -> З досвіду роботи
news -> Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Вип
news -> Загальна характеристика роботи
news -> Початкова школа у 2015/2016 навчальному році початкова школа повністю переходить на нові навчальні програми, відповідно четвертокласники продовжують навчання і за новими предметами, такими як: «Природознавство», «Я у світі», «Інформатика»
news -> Аудіювання автентичних музичних творів на уроках англійської мови в старших класах середньої школи


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка