Про підсумки вивчення досвіду роботи вчителя української мови і літератури та художньої культури Григоренко Любов АндріївниСкачати 31,35 Kb.
Дата конвертації26.03.2020
Розмір31,35 Kb.МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВІДДІЛ ОСВІТИ ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КСАВЕРІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

І-ІІІ СТУПЕНІВ Васильківського району Київської області

08660 Київська обл., Васильківський р-н, с. Ксаверівкаа, вул. Київська94, тел./факс: 04571-7-94-37тел.:04571-7-94-37;електронна адреса: ksaverivka.school@gmail.com ідентифікаційний код 25300157

02.03.2015. Наказ № 24Про підсумки вивчення досвіду роботи вчителя

української мови і літератури та художньої культури

Григоренко Любов Андріївни
Згідно з перспективним планом роботи школи та на виконання наказу №173 від 17.10.2014 по школі «Про затвердження списків педагогічних працівників, які будуть атестуватися в 2014/2015 н.р.» в міжатестаційний період з 2010 по 2015 рік вивчався досвід роботи вчителя української мови і літератури та художньої культури Григоренко Любов Андріївни

Григоренко Любов Андріївна має повну вищу педагогічну освіту, спеціальність – вчитель української мови та літератури, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», нагороджена Почесною Грамотою управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та Подякою управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації. Працює в даному навчальному закладі з 1998 року, педагогічний стаж 16 років. У лютому 2013 року пройшла курси підвищення кваліфікації при КОІПОПК та захистила проект з теми «Упровадження інноваційних технологій навчання на уроках української мови та літератури» та у червні 2014 року навчалася за інтегрованою програмою на авторських курсах підвищення кваліфікації С.В.Ковальової, Н.В.Новикової «Упровадження інноваційних технологій у процесі вивчення дисциплін художньо-естетичного циклу» для вчителів художньої культури., захистила проект із теми: «Впровадження інноваційних художньо-педагогічних технологій у процесі викладання предметів шкільних мистецьких дисциплін»

За період роботи зарекомендувала себе кваліфікованим педагогом. Має високу науково-теоретичну підготовку, досконало володіє методикою викладання української мови та літератури, художньої культури. Уроки її результативні, різноманітні види їх спонукають і зацікавлюють учнів до вивчення предмету. Вчитель ефективно здійснює постійний пошук нових ефективних методик навчання. Достатньо уваги приділяє самостійній, пошуковій роботі, вчить учнів робити власні висновки, узагальнювати, заохочує учнів самостійно здобувати знання.

Творчо використовує дидактичний матеріал, інформаційно-комунікативні технології, що дозволяє їй активно впроваджувати методи інтенсивного навчання, значно підвищувати ефективність уроків та якість навчальних досягнень учнів, намагається завжди бути поінформованою про новації в методиці викладання предметів.

Велику увагу педагог приділяє роботі з обдарованими учнями, веде факультативні заняття, готує дітей до участі в учнівських олімпіадах, різноманітних конкурсах. Підготовлені нею учні протягом останніх п’яти років неодноразово ставали переможцями та призерами районних та обласних олімпіад, конкурсів.

Григоренко Л.А. бере активну участь у роботі шкільного та районного методичного об’єднання вчителів української мови і літератури, художньої культури, передає свій педагогічний досвід молодим вчителям.

Брала участь у конкурсах «Вчитель року» в номінаціях "Українська мова та література", «Класний керівник», виборовши призові місця в районі.

Приділяє належну увагу позакласній роботі з предмету.

Дотримується педагогічної етики, поважає гідність учнів, володіє здатністю переконувати та відстоювати свою думку, користується авторитетом серед колег, батьків, громадськості.

Під час перевірки були проведені контрольні роботи з української мови, художньої культури. Результати контрольних робіт:
Клас

Предмети

К-сть учнів по класах

Писали роботу

Рівень навчальних досягнень

% за контр. роботу

% за І семестр

в

д

с

п
8

укр.мова (диктант)

13

11

2

4

2

3

54,5%

62%

10

укр.мова(переказ)

8

8

3

3

2

-

75%

87,4%

5

укр.мова(диктант)

12

12

4

4

2

2

67%

70%


Вчитель регулярно й об’єктивно перевіряє наявність класних і домашніх робіт, звертає увагу на культуру записів, охайність ведення зошитів, оцінює їх згідно з існуючими критеріями.

Якщо порівняти успішність учнів з української мови за 4клас (62%) то можна зробити висновок, що рівень навчальних досягнень учнів з даного предмета став вищий.

Проаналізувавши уроки рідної мови , слід зазначити, що більшість учнів мають достатній рівень сформованості орфографічної і пунктуаційної пильності: бачать у тексті особливості графічної форми слова, помічають пунктуаційні знаки у простих випадках.

У вчителя добре обладнаний кабінет, матеріали якого творчо використовуються в роботі.

Відповідно до плану роботи школи в 2014 - 2015 навчальному році вивчався досвід роботи вчителя Григоренко Л.А. , як вчителя художньої культури.

Стан викладання художньої культури та рівень навчальних досягнень учнів з предмету вивчався через відвідування уроків, аналіз календарно-тематичного планування вчителя, класних журналів, роботи шкільного методичного об’єднання вчителів естетичного циклу.

Під час перевірки відвідано 8 уроків, відкритий урок для вчителів художньої культури Васильківського району, позакласні заходи проведені вчителем в 2014-15 н.р.

Під час вивчення стану викладання художньої культури встановлено, що в 2014-2015 н.р. робота Григоренко Л.А. була спрямована на реалізацію державної навчальної програми з художньої культури (автори Масол Л.М., Миропольська Н.Є., 2010 р.). Нормативно – правова документація в належному стані. Календарне планування здійснюється відповідно до навчальних програм, працює за підручниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки.

Згідно з Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів на вивчення художньої культури відведено в 9 класах - 1 годину на тиждень, у 10-11 класах – 0,5 години на тиждень. Зміст навчального матеріалу, який передбачає формування в учнів ціннісно - смислових, загальнокультурних,навчально-пізнавальних,комунікативних, інформаційних та творчо - діяльнісних компетентностей, які учні здобувають протягом навчання, вчитель художньої культури подає на високому рівні.

Уроки проводить з використанням інформаційно - комп'ютерних технологій. Формує світоглядні орієнтації та компетенції у сфері художньої культури. Учитель практикує випереджальні завдання для учнів, залучає учнів до підготовки презентацій, які демонструє на уроці. На уроках вчителя художньої культури Григоренко Л.А. панує атмосфера доброзичливості, емоційної позитивної енергії. Специфіка уроків художньої культури передбачає оволодіння учнями досвідом самостійної творчої діяльності. Отже, вчитель постійно звертає увагу на забезпечення практичної спрямованості кожного уроку художньої культури. Уроки вирізняються творчим підходом та вмінням зацікавити старшокласників. Взаємоповага, творча співпраця між учителем та учнями сприяє кращому усвідомленню творів мистецтва та викликає позитивні емоції від спілкування з ними.

Позитивним в роботі вчителя є те, що вона вдало опирається на міжпредметні зв’язки, проводить профорієнтаційну роботу з учнями. Рівень засвоєння учнями теоретичних знань та формування практичних умінь з художньої культури можна простежити за оцінюванням їх навчальних досягнень. У І семестрі дирекцією проведені контрольні роботи, порівняння з семестровою оцінкою. Середній бал становить за контрольні роботи -8,4, за семестр-9.Розбіжності між результатами за контрольні роботи і семестровою оцінкою незначні.

Для забезпечення належних умов розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи вчителів у школі повинен бути кабінет мистецтв.

Проте такого кабінету в школі немає, але вчитель має все необхідне для проведення уроків у кабінеті української мови та літератури.

Перевірка ведення шкільної документації показала, що класні журнали

та календарно-тематичні плани оформлені відповідно до вимог ведення шкільної документації.

Дієвим засобом формування мотивації до навчання, підвищення пізнавальної активності, поглиблення і розширення знань школярів, стійкого інтересу до культурної спадщини рідного народу є різноманітні форми позакласної роботи з предмета.

Методична робота з вчителем художньої культури проводиться на засіданнях ШМО естетичного циклу, де вивчається досвід роботи кращих учителів району та області.

Як класний керівник вникає в життя кожного учня,поважає їх гідність постійно скеровує учнівське самоврядування в колективі, знає особливості виховання в сім’ї, співпрацює з батьками.

Працює за власною виховною програмою «Стань самим собою» (складеною за шкільною виховною програмою «Шкільна родина» затвердженою педрадою школи 31.08.2013 р. Як класний керівник вникає в життя кожного учня,поважає їх гідність постійно скеровує учнівське самоврядування в колективі, знає особливості виховання в сім’ї, співпрацює з батьками.

Вчитель досконало володіє різноманітними методами виховної роботи. Вимоглива і разом з тим доброзичлива та терпелива. Любить дітей, розуміє їх психологію, знає індивідуальні особливості та уподобання. У своїй діяльності використовує сучасні досягнення педагогічної науки, виховує в дітей любов до Батьківщини, до свого народу, його минулого і сьогодення. Значну увагу приділяє краєзнавчій роботі, екологічному вихованню. Формує в школярів гуманні міжособистісні стосунки, почуття власної гідності, вміння відстоювати свою життєву позицію.

Чільне місце в системі її виховної роботи відводиться формуванню в учнів навичок здорового способу життя. Постійно проводить різноманітні тренінги, диспути, виховні години, мета яких - навчити учнів берегти і примножувати своє  здоров'я та здоров'я оточуючих.

Вивчає і творчо використовує досвід кращих педагогів-новаторів. Щедро ділиться власними надбаннями, виступає на шкільних та районних методичних об'єднаннях класних керівників. Тактовна, ввічлива, користується повагою серед вчителів, учнів, батьків.
Виходячи з вищевказаного,

наказую:


1.Схвалити досвід роботи вчителя української мови та літератури Григоренко Л.А. з питання «Упровадження інноваційних технологій навчання на уроках української мови та літератури» та художньої культури з питання «Впровадження інноваційних художньо-педагогічних технологій у процесі викладання предметів шкільних мистецьких дисциплін»

2. Про результати узагальнення та вивчення досвіду роботи вчителя довести до відома вчителів на нараді при директору .

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.Директор школи Л.В.Мішина


З наказом ознайомлені:

Григоренко Л.А.

Пономаренко О.В.

Шевченко К.Г.Перестюк Т.А.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка