Про підготовку


Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітній рівеньСторінка2/26
Дата конвертації10.08.2020
Розмір0,71 Mb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітній рівень

Освітній рівень

перший бакалаврський

Напрям підготовки

Транспорт

Спеціальність

Транспортні технології ( на автомобільному транспорті)

Характеристика навчальної дисципліни

Вид

Вибіркова

Загальна кількість годин

90

Кількість кредитів ECTS

3

Кількість змістових модулів

2

Курсовий проект (робота) (за наявності)Форма контролю

Залік

Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання
денна форма навчання

заочна форма навчання

Рік підготовки (курс)

2

2

Семестр

3

4

Лекційні заняття

15 год.

6 год.

Практичні, семінарські заняття


Лабораторні заняття

30 год.Самостійна робота

45 год.

76 год.

Індивідуальні завдання

Кількість тижневих аудиторних годин для денної форми навчання

3 год.
  1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета навчальної дисципліни – підвищити ефективність підготовки бакалаврів шляхом вивчення основ виробництва та використання біопалив у транспортних технологіях.

Завдання навчальної дисципліни – набути знання та практичні навики про основи виробництва та використання біопалив. Набуті знання з даної дисципліни необхідні для послідуючого розрахунку логістичних транспортних процесів та виконання дипломної роботи.

За результатами вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати наступне:

 види відновлюваних видів палива, які використовуються на заміну мінеральних;

 фактичний стан виробництва та перспективи застосування відновлюваних видів палива;

 екологічні та соціальні норми, що пов’язані з виробництвом та використанням відновлюваних видів палива;

 основні методи розрахунку техніко-економічної ефективності виробництва та використання відновлюваних видів палива.

За результатами вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти наступне:

 усвідомлювати та визначати основні екологічні небезпеки пов’язані з виробництвом та використанням відновлюваних видів палива;

 знаходити адекватну заміну традиційним паливам у транспортних технологіях на основі використання відновлюваних видів палива;

 формулювати завдання для розробці нових біоенергетичних систем використання відновлюваних видів палива.  1. Програма та структура навчальної дисципліни для:


– повного терміну денної (заочної) форми навчання;

– скороченого терміну денної (заочної) форми навчання.
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

тижні

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Змістовий модуль 1. Основні поняття та основи виробництва і використання біодизеля

Тема 1. Парникові гази та біоенергетичні системи у транспортних технологіях. Основні поняття, терміни і визначення

1-2

14

2

2

2
10

12

1
1
10

Тема 2. Виробництво біодизеля для використання у транспортних технологіях

3-4

14

2

2

2
10

13

1
2
10

Тема 3. Використання біодизеля у транспортних технологіях

5-6

14

2

2

2
10

12

1
1
10

Разом за змістовим модулем 1

42

6

6

6
24

37

3
4
30

Змістовий модуль 2. Основи виробництва і використання біоетанолу та біометану

Тема 4. Виробництво біоетанолу для використання у транспортних технологіях

7-8

14

2

2

2
10

12

1
1
10

Тема 5. Використання біоетанолу у транспортних технологіях

9-10

14

2

2

2
10

12

1
1
10

Тема 6. Виробництво біогазу для використання у транспортних технологіях

11-12

9

2

2

2
5

12

1
1
10

Тема 7. Використання біогазу та біометану у транспортних технологіях

13-15

11

3

3

3
5

171
16

Разом за змістовим модулем 2

48

9

9

9
21

53

3
4
46

Усього годин


15

90

15

15

15
45

90

6
8
76

Змістовний модуль 1. Основні поняття та основи виробництва і використання біодизеля
Тема 1. Парникові гази та біоенергетичні системи у транспортних технологіях. Основні поняття, терміни і визначення

Вплив транспортних процесів на виділення парникових газів. Роль енергоресурсів у виробництві та житлово-комунальному господарстві. Споживання енергоресурсів для транспортних процесів у аграрному виробництві. Об'єкти біоенергетичних систем у транспортних технологіях. Термінологія щодо базових об'єктів біоенергетичних систем у транспортних технологіях. Концепція диверсифікованого виробництва біопалива в агроекосистемах. Встановлення граничних обсягів сировини для виробництва біопалив в агроекосистемах.
Тема 2. Виробництво біодизеля для використання у транспортних технологіях

Технологія агропромислового виробництва олії та дизельного біопалива. Оцінка сировинної бази виробництва дизельного біопалива при двохступінчатому віджиманні рослинної олії. Технічне забезпечення виробництва дизельного біопалива. Теоретичні основи виробництва дизельного біопалива.


Тема 3. Використання біодизеля у транспортних технологіях

Експлуатаційні параметри МТА при роботі на дизельному біопаливі. Виробництво перспективних видів дизельного біопалива. Економічна ефективність використання дизельного біопалива у транспортних технологіях.


Змістовний модуль 2. Основи виробництва і використання біоетанолу та біометану
Тема 4. Виробництво біоетанолу для використання у транспортних технологіях

Сучасні тенденції у виробництві біоетанолу. Технологічні схеми виробництва біоетанолу. Технічна реалізація виробництва біоетанолу.


Тема 5. Використання біоетанолу у транспортних технологіях

Сучасні тенденції у використанні біоетанолу. Технологічні схеми використання біоетанолу. Технічна реалізація використання біоетанолу.


Тема 6. Виробництво біогазу для використання у транспортних технологіях

Сучасні тенденції розвитку технологій видалення та використання гною. Сучасні тенденції розвитку біогазових установок. Аналіз метаноутворення в біогазових установках. Кінетика зброджування органічної маси в біогазових установках. Енергетичні параметри біогазової установки з обертовим реактором. Конструкція біогазової установки з обертовим реактором. Собівартість виробництва біогазу в умовах сільськогосподарських підприємств.


Тема 7. Використання біогазу та біометану у транспортних технологіях

Технічне забезпечення очистки біогазу. Когенераційні установки. Техніко-економічна оцінка виробництва палива на основі біометану.
  1. Теми семінарських занять

Семінарські заняття навчальним планом дисципліни не передбачені.


  1. Теми практичних занять

№ з/п

Назва теми

К-сть годин

1

Розрахувати вартість олії гарячого віджимання для використання при виробництві дизельного біопалива, а також необхідні обсяги метилату калію та вихід дизельного біопалива із однієї тони олії

2

2

Визначити річну потребу в дизельному біопаливі та розрахувати економічну ефективність застосування дизельного біопалива при роботі МТА

2

3

Розрахувати техніко-економічні показники виробництва біоетанолу та визначити обсяги сировини й необхідну площу для повного заміщення бензину, що споживається в аграрному виробництві

2

4

Розрахувати економічну ефективність заміщення бензину біоетанолом

2

5

Розрахувати основні технологічні параметри біогазової установки для зброджування гною

2

6

Визначити собівартість виробництва біометану при анаеробному зброджуванні гноївки скотарських та свинарських ферм

2

7

Визначити собівартість виробництва палива на основі біометану при анаеробному зброджуванні гноївки скотарських та свинарських ферм

2

Всього годин

14
  1. Теми лабораторних занять

№ з/п

Назва теми

К-сть годин

1

Визначення економічної ефективності функціонування агроекосистеми із виробництвом та використання відновлюваних видів палив у транспортних процесах

2

2

Ознайомитися з конструкцією гідромеханічної мішалки для виробництва біопалива та визначити її параметри

2

3

Ознайомитися з конструкцією і роботою дискової форсунки для виробництва біопалива та визначити її параметри

2

4

Визначити витрату палива при роботі дизельного двигуна на дизельному паливі та дизельному біопаливі

2

5

Визначити вміст біоетанолу в складі сумішевого бензину А-95 біо.

2

6

Визначити витрату палива при роботі ДВЗ на суміші бензину із біоетанолом (Е10)

2

7

Визначення потужності обертового реактора біогазової установки в залежності від частоти обертання

2

Всього годин

14Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка