Про організацію навчання студентів за заочно дистанційною формою харків 2016 Загальні положенняСкачати 25,07 Kb.
Сторінка1/6
Дата конвертації24.03.2020
Розмір25,07 Kb.
ТипПротокол
  1   2   3   4   5   6
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ О. М. БЕКЕТОВА

СХВАЛЕНО: ЗАТВЕРДЖУЮ:

Вченою радою Ректор ХНУМГ

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова ім. О.М. Бекетова

Протокол № ___ від _____ _______________ В.М. Бабаєв

«__» ___________ 2016 р.ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ

ЗА ЗАОЧНО - ДИСТАНЦІЙНОЮ ФОРМОЮ


Харків – 2016

    1. Загальні положення
 1. Положення про організацію заочно-дистанційного навчання (далі - Положення) в Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова (далі – Університет, ХНУМГ ім. О.М. Бекетова) є нормативним документом, який визначає основні засади організації та надання освітніх послуг за заочно-дистанційною формою навчання в Університеті.
 1. Дане Положення розроблене відповідно до Положення про організацію дистанційного навчання (30.10.2013 р.) із урахуванням :


 • Закону України «Про вищу освіту» (1 липня 2014 року № 1556-VII);

 • Положення про дистанційне навчання (наказ Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 № 466, із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки № 660 від 01.06.2013, № 761 від 14.07.2015);

 • Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні (розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 р. № 386-р);

 • Закону України «Про Національну програму інформатизації» (№ 74/98-ВР від 04.02.1998р.);

 • Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187);

 • Вимог до вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, наукових, освітньо-наукових установ, що надають освітні послуги за дистанційною формою навчання з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за акредитованими напрямами і спеціальностям (наказ Міністерства освіти і науки України 30.10.2013  № 1518);

 • Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні (постанова МОН України від 20 грудня 2000 р.);
 • Стратегії розвитку Харківської національної академії міського господарства на період до 2020 р. 1. Основні терміни та визначення

В Положенні терміни вживаються в наступних значеннях:

асинхронний режим - взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання, під час якої учасники взаємодіють між собою із затримкою у часі, застосовуючи при цьому електронну пошту, форум, соціальні мережі,інші сучасні інформаційно-комунікаційні технології тощо;

веб-ресурси навчальних дисциплін (програм), у тому числі дистанційні курси, - систематизоване зібрання навчальних матеріалів та засобів навчально-методичного характеру, необхідних для засвоєння навчальних дисциплін (програм), яке доступне через Інтернет (локальну мережу) за допомогою веб-браузера та/або інших доступних користувачеві програмних засобів;

веб-середовище дистанційного навчання - системно організована сукупність веб-ресурсів навчальних дисциплін (програм), програмного забезпечення управління веб-ресурсами, засобів взаємодії суб’єктів дистанційного навчання та управління дистанційним навчанням;

дистанційне навчання (ДН) – індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій;

заочно-дистанційна форма навчання - форма організації навчального процесу, яка передбачає можливість отримання випускниками документів державного зразка про відповідний освітній або освітньо-кваліфікаційний рівень шляхом навчання за дистанційними технологіями;

інформаційно-комунікаційні технології дистанційного навчання - технології створення, накопичення, зберігання та доступу до веб-ресурсів (електронних ресурсів) навчальних дисциплін (програм), а також забезпечення організації і супроводу навчального процесу за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення та засобів інформаційно-комунікаційного зв’язку, у тому числі Інтернету;

психолого-педагогічні технології дистанційного навчання - система засобів, прийомів, кроків, послідовне здійснення яких забезпечує виконання завдань навчання, виховання і розвитку особистості;

синхронний режим - взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання, під час якої всі учасники одночасно перебувають у веб-середовищі дистанційного навчання (чат, аудіо-, відеоконференції, соціальні мережі тощо);

система управління веб-ресурсами навчальних дисциплін (програм) - програмне забезпечення для створення, збереження, накопичення та передачі веб-ресурсів, а також для забезпечення авторизованого доступу суб’єктів дистанційного навчання до цих веб-ресурсів;

система управління дистанційним навчанням - програмне забезпечення, призначене для організації навчального процесу та контролю за навчанням через Інтернет та/або локальну мережу;

суб’єкти дистанційного навчання - особи, які навчаються (учень, вихованець, студент, слухач), та особи, які забезпечують навчальний процес за дистанційною формою навчання (педагогічні та науково-педагогічні працівники, методисти тощо);

технології дистанційного навчання - комплекс освітніх технологій, включаючи психолого-педагогічні та інформаційно-комунікаційні, що надають можливість реалізувати процес дистанційного навчання у навчальних закладах та наукових установах.


1.4 Метою впровадження заочно-дистанційної форми навчання в Університеті є надання освітніх послуг шляхом застосування у навчанні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій за певними освітніми або освітньо-кваліфікаційними рівнями відповідно до державних стандартів освіти; підготовки іноземців тощо.

1.5 Основними завданнями впровадження заочно-дистанційного навчання в ХНУМГ ім. О.М. Бекетова є:
 • розширення доступу різних категорій студентів до якісного навчання за відповідними програмами;

 • забезпечення індивідуалізації навчання відповідно до потреб, особливостей і можливостей студентів;

 • забезпечення можливості одночасного (паралельного) навчання;

 • підготовка до вступу до вищих навчальних закладів та до зовнішнього незалежного оцінювання;

 • підвищення якості та ефективності навчання шляхом застосування сучасних освітніх технологій;

 • створення додаткових можливостей спілкування викладачів і студентів у межах активного творчого навчання;

 • підготовка та перепідготовка, підвищення кваліфікації кадрів, післядипломна освіта;
 • забезпечення навчання за заочно-дистанційною формою у локальних центрах заочно-дистанційного навчання.
 • забезпечення контролю якості освіти.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка