Про Новобузький коледж Миколаївського національного аграрного університету м. Миколаїв загальна частина


КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВСПСторінка9/10
Дата конвертації09.01.2020
Розмір0,54 Mb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
9. КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВСП

9.1. Концепція освітньої діяльності ВСП розроблена відповідно до законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", Національної доктрини розвитку освіти України, Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти, інших нормативно-правових актів, які регламентують діяльність вищих навчальних закладів. Вона передбачає доступність та конкурсність здобуття вищої освіти громадянином України, незалежність здобуття вищої освіти від впливу політичних партій, громадських і релігійних організацій, наступність процесу здобуття вищої освіти, гласність при формуванні структури та обсягів освітньої та професійної підготовки фахівців, надання особам, які навчаються в ВСП, пільг та соціальних гарантій у порядку, встановленому законодавством, поступове і неухильне удосконалення рівня підготовки фахівців з ліцензованих напрямів і спеціальностей за рахунок покращання матеріально-технічної та інформаційної бази навчально-виховного процесу, його методичного забезпечення, підбору та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, удосконалення змісту і практичної спрямованості навчальних дисциплін, форм і методів навчальної і виховної роботи.9.2. Метою діяльності ВСП є побудова освітньої структури з безперервним циклом навчання, утворення передумов для формування безперервного освітнього ланцюга із підготовки фахівців ліцензованих спеціальностей.

9.3. Для підготовки фахівців згідно вимог державних стандартів постійно поповнюються кабінети і лабораторії новою технікою, обладнанням, матеріалами; забезпечується необхідна кількість комп'ютерної техніки для навчального процесу згідно нормативів.

9.4. Підвищення ефективності навчально-виховного процесу в ВСП відбувається шляхом запровадження освітніх інновацій, інформаційних технологій.

9.5. ВСП всебічно розвиватиме інформаційні комп'ютерні технології у навчальній та науковій роботі, широко використовуватиме ресурси Інтернету.

9.6. Для покращення кадрового забезпечення підготовки фахівців ВСП проводить роботу з підвищення кваліфікації і професійного рівня педагогічних кадрів, їхніх ділових і моральних якостей, сприяє залученню викладачів до наукової та пошукової роботи, професійному росту молодих викладачів.

9.7. Методичною радою ВСП розроблено програму підготовки та видання оновлених методичних вказівок з основних дисциплін.

9.8. Безперервність освіти забезпечується поглибленням інтеграції з ВНЗ, до складу якого ВСП входить як структурний підрозділ,9.9. Система роботи ВСП з вивчення потреби у фахівцях включає співпрацю з головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрації та районними управліннями, агропромислового розвитку відповідними центрами зайнятості, анкетування випускників і на цій основі проводиться відкриття нових спеціальностей, уточнення та перегляд спеціалізації з орієнтацією на запити ринку праці, забезпечується удосконалення змісту теоретичної і практичної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст з ліцензованих спеціальностей, максимальна реалізація вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик до знань, умінь молодшого спеціаліста.

9.10. Основними завданнями ВСП є виховання студентської молоді в дусі патріотизму, поваги до національних, історичних, культурних цінностей України, принципів загальнолюдської моралі, підготовки до свідомого життя в дусі злагоди між усіма народами.

9.11. Соціальні функції та сфери діяльності ВСП визначені попитом на фахівців на ринку освіти України і включають такі напрямки:

- освітня - задоволення потреб у висококваліфікованих кадрах аграрного виробництва;

- культурологічна — створення соціально-культурного середовища, необхідного для формування самоактуалізованої особистості;

- дослідницька - моніторинг, знання і прогнозування регіональних соціально-економічних процесів;

- інноваційна - впровадження нових перспективних інформаційних технологій і «ноу-хау» в галузях освіти;

- методична - створення прогресивних соціально-психологічних та інших соціальних технологій навчання та підготовки фахівців;

- консультативна - сприяння раціональному використанню суспільних і матеріальних ресурсів держави, надання відповідним службам необхідної консультативної допомоги: профорієнтаційна - діагностика і відбір обдарованих дітей для навчання за спеціальними програмами у відповідності до віку і спрямованості виявлених здібностей;

- буферна - діагностика, профілактика і вироблення рекомендації по ефективному вирішенню регіональних та інших соціально-економічних конфліктів; автодидактична — розвиток творчого потенціалу співробітників коледжу.Каталог: files -> dostup -> 15 02
files -> Конкурси Вакансії
files -> Секція права та психології
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
files -> Спадщина Василя Олександровича Сухомлинського – невичерпне джерело світла, енергії і любові
files -> Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю
files -> Впровадження педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського щодо гармонійного розвитку особистості учня, формування його життєвої компетентності у н/в процесі на основі формули "Три люблю"
files -> Таран Ірина Миколаївна, вчитель англійської мови, вихователь нвк «Кіровоградський колегіум»
15 02 -> Положення про науково-методичну раду Миколаївського національного аграрного університету
15 02 -> Положення про Вознесенський коледж Миколаївського національного аграрного університету м. Вознесенськ загальні положення
dostup -> Університети повинні давати майбутнім


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка