Про Новобузький коледж Миколаївського національного аграрного університету м. Миколаїв загальна частинаСторінка1/10
Дата конвертації09.01.2020
Розмір0,54 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

СХВАЛЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ
Вченою радою Ректор Миколаївського

університету національного аграрного

університету

протокол № 6 від 24.02.2015р. ____________В.С.Шебанін

24 лютого 2015р.


ПОЛОЖЕННЯ

про Новобузький коледж

Миколаївського національного аграрного

університету

м. Миколаїв1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1. Дане положення розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту Миколаївського національного аграрного університету (далі – ВНЗ) і є документом, який регламентує діяльність Новобузького коледжу Миколаївського національного аграрного університету. Коледж є відокремленим структурним підрозділом (далі – ВСП) створеним за наказом ректора ВНЗ від 6.11.2003 р. №149 на підставі рішення від 2.06.2003 р. №154 Міністерства аграрної політики України.1.2. Новобузький коледж Миколаївського національного аграрного університету є правонаступником (в межах переданого йому майна) Новобузького технікуму механізації та електрифікації с.г., який започатковано з метою підготовки фахівців із вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення.

Скорочена назва: Новобузький коледж Миколаївського НАУ.

Новобузький коледж Миколаївського національного аграрного університету - один із найстаріших сільськогосподарських навчальних закладів на Миколаївщині.

В 1924 році у приміщенні розформованої ще у 1920 р. учительської семінарії почала роботу агропромшкола з трирічним терміном навчання.

В 1930 р. на її базі був створений технікум механізації сільського господарства, реорганізований через рік в технікум соцобліку, а пізніше - в агрономічний. За десять довоєнних років тут підготовлено понад 400 сільських бухгалтерів та агрономів рільництва.

Під час окупації Нового Бугу (серпень 1941 - березень 1944) технікум не працював. Відновлений в 1944 р. технікум продовжує підготовку і випуск агрономів до 1949 року.

Реорганізований у 1947 р. в технікум механізації сільського господарства, він став готувати техніків-механіків шляхом стаціонарного, а з 1953 р. - і заочного навчання, доводячи щорічний випуск до 270 осіб.

Технікум постійно зміцнює свою навчально-виробничу базу, поліпшує культурно-побутові умови учнів і співробітників за рахунок державних асигнувань. У 1983 р. введено в експлуатацію новий навчальний корпус на 920 учнів.

Навчально-дослідне господарство зернового та м'ясо-молочного напряму, навчально-виробничі майстерні, класи і лабораторії, різноманітне обладнання, наочні посібники, ТЗН - все це створює відповідні умови для проведення теоретичних та практичних занять учнів на належному рівні.

У 1965 р. відкрите нове відділення "Електрифікація сільського господарства". За 39 років технікум підготував близько двох тисяч техніків-електриків. Нині на відділенні навчається більше двохсот студентів. У їхньому розпорядженні дев'ять кабінетів і лабораторій.

З 1984 р. у технікумі почали підготовку фахівців із спеціальності "Будівництво та експлуатація будівель і споруд".

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики України № 154 від 2 червня 2003 року «Про створення регіональних структурних підрозділів Миколаївського державного аграрного університету» на базі Новобузького технікуму механізації та електрифікації сільського господарства, який був ліквідований, було створено Новобузький технікум Миколаївського державного аграрного університету.

На підставі наказу Міністерства аграрної політики України від 17 березня 2004 року №86 "Про перейменування структурних підрозділів Миколаївського державного аграрного університету Новобузький технікум Миколаївського державного аграрного університету перейменовано в Новобузький коледж Миколаївського державного аграрного університету.

На підставі Указу Президента України від 21 вересня 2012 року №555/2012 «Про надання Миколаївському державному аграрному університету статусу національного», наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 3 жовтня 2012 року №596 «Про перейменування Миколаївського державного аграрного університету» та відповідно до наказу Миколаївського національного аграрного університету від 5 листопада 2012 року №158 «Про перейменування структурних підрозділів Миколаївського національного аграрного університету» Новобузький коледж Миколаївського державного аграрного університету перейменовано в Новобузький коледж Миколаївського національного аграрного університету.

В 2005 році в коледжі почалася підготовка фахівців зі спеціальностей «Бухгалтерський облік» та «Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем і мереж»

1.3. Місцезнаходження ВСП: 55601, Миколаївська область, м. Новий Буг, вул. Леніна, 46.

Тел. 9-16-76, 9-16-84. факс: 9-16-76. agrocolege@ukr.net.

1.4 Основними напрямами діяльності ВСП є:

■ підготовка згідно з державним замовленням і договірними зобов'язаннями фахівців для аграрного сектору економіки України;

■ надання повної загальної середньої освіти;

■ підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів;

■ культурно-освітня, методична, видавнича, фінансово-господарська, виробнича, комерційна робота;

■ надання освітніх та інших платних послуг відповідно до чинного законодавства;

■ проведення раціоналізаторської та науково-дослідної роботи;

■ міжнародне співробітництво;

■ наукова і науково-технічна, інформаційно-консультаційна діяльність;

■ проведення профорієнтаційної роботи і довузівська підготовка молоді;

■ участь у міжнародних освітніх і наукових програмах, програмах міждержавного обміну студентами та педагогічними працівниками.

1.5. Головними завданнями ВСП є:

- здійснення освітньої діяльності з ліцензованих спеціальностей, яка забезпечує підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст і відповідає стандартам вищої освіти;

- здійснення творчої, мистецької, культурно-виховної, спортивної та оздоровчої діяльності;

- забезпечення виконання державного замовлення та угод на підготовку фахівців з вищою освітою;

- вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння працевлаштуванню випускників;

- забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання осіб, які навчаються у коледжі, в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України;

- забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості і взаємної поваги у стосунках між педагогічними працівниками, студентами;

- перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів, просвітницька діяльність;- забезпечення набуття студентами професійних знань відповідно до освітніх стандартів, підготовки їх до професійної діяльності;

- підвищення освітньо-культурного рівня громадян;

- забезпечення впровадження ступеневої підготовки фахівців.

1.6. ВСП - структурний підрозділ ВНЗ, має окремі права юридичної особи, знаходиться на окремому балансі і є самостійним платником податку, має печатку із зображенням Державного герба України та зі своїм найменуванням, штампи, субрахунок для здійснення розрахунків, бюджетні рахунки для виплати заробітної плати та стипендії за рахунок державного бюджету і власних надходжень, а також використання коштів по веденню фінансово - господарської діяльності. Може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і мати обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді. запроваджувати власну символіку і атрибутику.

ВСП є неприбутковою організацією.

1.7. ВСП у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, Постановами Верховної Ради України, Указами і Розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України та інших міністерств і відомств, наказами і розпорядженнями ректора ВНЗ та цим Положенням.

1.8.Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії від 22.02.2005 р. за №54 ВСП віднесений до вищих навчальних закладів І рівня акредитації, має право готувати фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за напрямами підготовки:

1001 «Техніка та енергетика аграрного виробництва» за спеціальностями

5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва»;

5.10010102 «Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі»;

0601 «Будівництво» за спеціальністю
5.06010101 "Будівництво та експлуатація будівель і споруд" ;

0901 «Сільське господарство» за спеціальністю

5.09010102 "Організація і технологія ведення фермерського господарства";

0305 «Економіка і підприємництво» за спеціальністю

5.03050901 "Бухгалтерський облік";

0501 «Інформатика та обчислювальна техніка» за спеціальністю

5.05010201 "Обслуговування комп'ютерних систем і мереж";

Довузівська підготовка.

1.9. З акредитованих спеціальностей ВСП має право видавати студентам-випускникам диплом про вищу освіту державного зразка та атестат про повну загальну середню освіту. Диплом, виданий ВСП, завіряється гербовою печаткою, яка містить назву ВСП, та підписом керівника ВСП.

1.10. ВСП відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії від 01.04.2008 р. № 72 також здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікований робітник за професіями, визначеними державним класифікатором професій:

8331.2 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (кат. А; В; С;);

8322.2 Водій автотранспортних засобів (кат. В; С;);

6131 Робітник фермерського господарства;

7133.2 Штукатур;


7122.2 Муляр;

7141.2 Маляр;

7441.1 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування;

4112 Оператор комп’ютерного набору

7233.2 Слюсар з ремонту с.г. машин та устаткування.

1.11.ВСП здійснює підготовку фахівців за державним контрактом (замовленням) та угодами, як основною формою регулювання відносин між коледжем та підприємствами, організаціями, фізичними особами.

1.12. ВСП має право здійснювати навчання студентів на основі базової загальної середньої освіти. Студенти, зараховані до ВСП на основі базової загальної середньої освіти, одночасно навчаються за освітньо-професійними програмами підготовки молодшого спеціаліста та програмою повної загальної середньої освіти. Особам, які навчались за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, видаються свідоцтва про присвоєння робітничої кваліфікації, передбаченої навчальним планом відповідної спеціальності за зразками, затвердженими Кабінетом Міністрів України.

1.13. Організаційна структура ВСП визначається керівником ВСП за погодженням з ВНЗ відповідно до Положення про державний вищий навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5.09.1996р. №1074, та головних завдань діяльності ВСП.

1.14.Структурні підрозділи ВСП створюються згідно із законодавством відповідно до головних завдань діяльності і функціонують згідно з окремими положеннями, що розробляються ВСП.

Структурними підрозділами ВСП є відділення, предметні (циклові) комісії, інші підрозділи для забезпечення навчально-виховного процесу та соціально-побутових умов.

Відділення - структурні підрозділи ВСП, що об'єднують навчальні групи з окремих спеціальностей та форм навчання. Відділення створюються рішенням директора ВСП за погодженням з ректором ВНЗ, якщо на ньому навчається не менше 150 студентів.Керівництво відділенням здійснює завідуючий, який призначається на посаду директором ВСП з числа педагогічних працівників, які мають повну вищу освіту і досвід навчально-методичної роботи.

Завідуючий відділення забезпечує організацію навчально-виховного процесу, виконання навчальних планів і програм, здійснює контроль за якістю викладання навчальних предметів, навчально-методичною діяльністю викладачів.

Циклові комісії - структурні навчально-методичні підрозділи, що проводять виховну, навчальну та методичну роботу з однієї або кількох споріднених навчальних дисциплін. Циклова комісія створюється рішенням директора ВСП за умови, якщо до її складу входять не менше трьох педагогічних працівників.Голови та склад циклових комісій щорічно затверджуються наказом директора ВСП.

Підрозділи для забезпечення навчально-виховного процесу та соціально-побутових умов:

■ навчально-виробничий підрозділ;■ навчально-виробничі майстерні;

■ бухгалтерія;

■ бібліотека з читальною залою;

■ спортивно-оздоровчий комплекс;

■ їдальня;

■ гуртожитки;

■ буфети та інші підрозділи, які не заборонені законодавством.

Для проведення навчальної, дослідницької, творчої та гурткової роботи створюються кабінети, лабораторії, що передбачені навчальними планами та програмами.Навчальні і обслуговуючі підрозділи підпорядковані безпосередньо директору ВСП, який, за погодженням з ректором ВНЗ, відповідно до цього Положення призначає керівників підрозділів, визначає напрями їх основної діяльності та порядок фінансово-господарської діяльності.

Каталог: files -> dostup -> 15 02
files -> Конкурси Вакансії
files -> Секція права та психології
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
files -> Спадщина Василя Олександровича Сухомлинського – невичерпне джерело світла, енергії і любові
files -> Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю
files -> Впровадження педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського щодо гармонійного розвитку особистості учня, формування його життєвої компетентності у н/в процесі на основі формули "Три люблю"
files -> Таран Ірина Миколаївна, вчитель англійської мови, вихователь нвк «Кіровоградський колегіум»
15 02 -> Положення про науково-методичну раду Миколаївського національного аграрного університету
15 02 -> Положення про Вознесенський коледж Миколаївського національного аграрного університету м. Вознесенськ загальні положення
dostup -> Університети повинні давати майбутнім


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка