Практичне заняття 5 Тема. Методи і засоби навчання Питання для обговоренняСкачати 19,77 Kb.
Дата конвертації02.10.2019
Розмір19,77 Kb.

пРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 5

Тема. Методи і засоби навчання
Питання для обговорення

1.      Дослідження сутності поняття “метод навчання”.

2.      Визначення специфіки прийомів та засобів навчання.

3.      Знайомство з різними підходами щодо класифікації методів навчання.

4.      Вибір оптимального поєднання методів і засобів навчання.
Основні поняття і терміни: метод навчання; прийом навчання; засіб навчання; словесні методи; наочні методи; практичні методи; розповідь, лекція; бесіда; диспут; спостереження, демонстрація; ілюстрація; вправа; пояснювальний метод; частково-пошуковий метод; дослідницький метод.
Питання вхідного контролю:

1.  Що розуміється під методом навчання?

2.  Дайте визначення прийому навчання.

3.  Що таке засіб навчання? Наведіть приклади.

4.  Як класифікуються методи навчання за джерелом знань?

5.  Приведіть класифікацію методів навчання за Ю.К. Бабанським.

6. Охарактеризуйте словесні методи.

7.  В чому особливість наочних методів?

8.  Які переваги мають практичні методи?

9. Проаналізуйте методи навчання в залежності від характеру пізнавальної діяльності учнів.

10. Що впливає на вибір методів навчання?
Завдання для самостійної роботи


 1. Заповнити табличку «Методи навчання».

Методи навчання

Сутність методу

Приклад

СловесніНаочніПрактичні


 1. Підібрати фрагменти із кінофільмів, мультфільмів із використанням конкретних методів.


Оцінювання: 4б.:

 • С. р. (1-2) 2, 5 б.

 • Виконання пр.. з. – 1 б.


Методичні вказівки для підготовки до практичного заняття

При підготовці до першого питання практичного заняття з цієї теми необхідно звернути увагу на неоднозначність визначення методу навчання. При цьому треба зупинитись на одному з них та аргументувати свій вибір.

В другому питанні слід більш детально ознайомитись з такими поняттями як “прийом” та “засіб навчання”, визначитись з їх сутністю та навести приклади кожного з них.

Для підготовки до третього питання на основі аналізу літератури слід з’ясувати особливості класифікації методів навчання. Увагу зосередити на класифікації за джерелом знань, за характером пізнавальної діяльності (І.Лернер, М.Скаткін), проаналізувати класифікацію, запропоновану Ю.К.Бабанським.В четвертому питанні практичного заняття важливо визначитись з функціями основних методів навчання та перейти до вибору методів навчання в залежності від мети і завдань уроку, специфіки навчального предмета навчання.
Завдання для виконання на практичному занятті:

 1. Усне опитування. Представлення виконаної роботи.

 2. Аналіз фрагментів уроків (визначення використаних методів).

 3. Перегляд фрагменту кінофільму «Вчитель року». Обговорення.


Література


 1. Волкова Н.П. Педагогіка: Навч. посібник. – Вид. 2-ге, перероб., доп. – К.: Академвидав, 2007. – 616 с.

 2. Енциклопедія освіти / За ред. В.Кременя. – К.: Юніком Інтер, 2008. – 1040с.

 3. Лозова В., Троцко Г. Теоретичні основи виховання і навчання: Навч. посібник. – Харків: ОВС, 2002. – 400 с.

 4. Мазоха Д., ОпанасенкоН. Педагогіка: Навч. посібник. – К.: Центр навч. літ-ри, 2005. – 232 с.

 5. Максимюк С.П. Педагогіка: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2009. – 670с.

 6. Малафіїк І. Дидактика: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2005. – 395 с.

 7. Мойсеюк Н. Педагогіка: Навч. посібник. – К., 2007. – 656 с.

 8. Фіцула М.М. Педагогіка: Навч. посібник. – Вид. 2-ге, перероб., доп. – К.: Академвидав, 2007. – 560 с.

 9. Чайка В. Основи дидактики: Навч. посібник. – К.: Академвидав, 2011. – 240с.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Робоча програма дисципліни Мета дисципліни
2016 -> Програма вступного іспиту третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктор філософії
2016 -> Загальні засади мовної комунікації
2016 -> Рішення про внесення відповідних змін до навчальних програм для 4-го класу наказ мон україни №1495 від
2016 -> Психологія діяльності та навчального менеджменту
2016 -> Тема бесіди: «Любіть свою Україну»
2016 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням
2016 -> Самостійна навчальна діяльність та її види


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка