Пояснювальна записка Вступне випробування з соціальної роботи до магістратури зі спеціальності «023 Соціальна робота»


Тема 10. Цілепокладання в технології соціальної роботиСторінка8/32
Дата конвертації27.12.2018
Розмір0,68 Mb.
ТипПояснювальна записка
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   32
Тема 10. Цілепокладання в технології соціальної роботи

Принципи цілепокладання. Сутність та зміст цілепокладання. Технологія вибору мети соціальної роботи.Тема 11. Загальні технології соціальної роботи

Специфіка загальних технологій соціальної роботи. Соціальна діагностика і профілактика, соціальна адаптація, соціальна реабілітація, соціальна корекція та терапія, соціальне прогнозування, соціальна експертиза, соціальне посередництво, соціальне консультування.


Тема 12. Окремі технології соціальної роботи

Соціальна робота з сім’єю. Соціальна робота в школі (робота з обдарованими дітьми). Соціальна робота з клієнтами різного віку, соціальна робота з мігрантами, соціальна робота з особами без постійного місця проживання.Тема 13. Методичний інструментарій в соціальній роботі

Методологія соціальної роботи. Класифікація методів в соціальній роботі. Особливості певних методичних прийомів як елемент технологізації: розпорядницько-організаційні, психологічні, педагогічні, соціологічні, соціально-економічні.Рекомендована література до курсу «Технологія соціальної роботи в зарубіжних країнах»

 1. Вайнола Ренате Хейкіївна. Технології соціально-педагогічної роботи: Курс лекцій. – К.: КМПУ, 2008. – 151 с.

 2. Гошовська В., Арсеєнко А. Соціальне партнерство: яким йому бути? // Голос України. – 1996. – 6 травня.

 3. Коваль Л.Г., Звєрєва І.Д., Хлєбік СР. Соціальна педагогіка. – К., 1996.

 4. Кузьминых К.В.,Сутырин Б.А. История социальной работы за рубежом и в России (с древности до конца ХХ века): Учеб. пособие. – Екатеринбург: Деловая книга; М.: Академич. проект, 2002. – 479 с.

 5. Литвимков В.М. Пенитенциарная педагогика : Курс лекций. – М.: МПСИ, 2004. – 399 с.

 6. Лукашевич М.П., Мигович І.І., Пінчук І.М. Соціальна робота в Україні: теоретико-методичні засади - К.: УДЦССМ-МАУП, 2001. – 126 с.

 7. Міщик Л.І. Сучасні технології в роботі з сім’єю із проблем насильства : досвід, перспективи [Л.І. Міщик, Т.П. Голованова, З.Г. Білоусова] Запоріжжя: ЗДУ, 2003. – 103 с.

 8. Соціальна робота в Україні: Навч. Посібн./ І.Д. Звєрєва, О.В. Безпалько, С.Я. Харченко та ін. За заг. ред.І.Д. Звєрєвої, Г.М. Лактіонової. – К.:Центр навчальної літератури, 2004. – 256 с.

 9. Соціальна робота: технологічний аспект: [Навч. посіб. / Капська А.Й., Безпалько О.В., Вайнола Р.Х.] Інститут соціальної роботи та управління. Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова. – К.: ДЦССМ, 2004. – 362 с.

 10. Соціальна робота: Хрестоматія – К.: ДЦССМ, 2001 – 396 с. // Соціальна робота. Книга 3

 11. Теорії і методи соціальної роботи: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. Т.В. Семигіної, І.І. Миговича. – К.: Академвидав, 2005. – 328 с.

 12. Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности: Учеб. пособие / П.Д. Павленок. – М.: Дашков и Ко, 2004. – 235 с.

 13. Технологии социальной работы: учеб. для вузов / Под ред. Е.И. Холостовой. Московок. гос. ун-т социальной работы. Социально-технологический институт. – М.: Инфра-М, 2001. 398 с.

 14. Технологии социальной работы: учеб. для вузов / Т.В. Шеляг, П.Д. Павленок, В.Ц. Худовердян и др. Московок. гос. ун-т социальной работы. Социально-технологический институт. – М.: Инфра-М, 2002. 399 с.

 15. Технологии социальной работы: Учебник / [Т.В. Шеляг, П.Д. Павленок, В.Ц. Худовердян и др. Под общ. ред. : Е.И. Холостовой]; Моск. гос. ун-т социальной работы. Соціально-технологичечкий институт – М.: ИНФРА-М, 2003, 399 с.

 16. Технология социальной работы: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. И.Г. Зайнышева. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 240 с.

 17. Харченко С.Я. Соціально-педагогічні технології : Навч.-мет. посібник. – Луганськ: Алма-Матер, 2005. – 551 с.

25. Социальная работа/ Под общей редакцией проф. В.И. Курбатова. Серия «Учебники и учебные пособия». – г. Ростов н/Д: «Феникс».2000. – 576 с.

26. Тюптя Л.Т., Іванова І.Б. Соціальна робота: теорія і практика: Навч. посіб. – 2-ге вид., переробл. і. допов. – К.: Знання, 2008. – 574 с.

Каталог: sites -> default -> files -> files -> Priimalna -> 2018pk -> Programy2018 -> Mag%20FV
Mag%20FV -> Зміст вступ Модуль Мікроекономіка
Mag%20FV -> Програма вступного випробовування передбачає перевірку знань основних джерел з теорії дошкільної освіти, основних методик дошкільної освіти, педагогічних теорій та педагогічних технологій
files -> Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни
Mag%20FV -> Програма фахового вступного випробування
Programy2018 -> Початок другого тисячоліття характеризується глобалізацією суспільного розвитку, зближенням націй, народів, держав, освітніх систем, відбувається перехід людства від індустріальних до науково-інформаційних технологій
files -> Програма основного вступного випробування в аспірантуру Підготовки доктора філософії Галузі знань 01 Освіта
files -> Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   32


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка