Пояснювальна записка Вступне випробування з соціальної роботи до магістратури зі спеціальності «023 Соціальна робота»


Тема 6. Управління соціальною роботою в Україні: стан і проблемиСторінка5/32
Дата конвертації27.12.2018
Розмір0,68 Mb.
ТипПояснювальна записка
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32
Тема 6. Управління соціальною роботою в Україні: стан і проблеми

Поняття соціальної політики. Стадії формування соціальної політики. Проблеми управління соціальною роботою в Україні на сучасному етапі її розвитку. Особливості сучасної системи соціального захисту. Принципи управління системою соціальної роботи. Методи соціального управління в організації соціальної роботи. Засоби (інструментарій) соціальної політики за Т. Гакслі, О. Івановою: фінансова допомога, безготівкова допомога (субсидії, пільги), перекваліфікація на більш конкурентно-спроможну спеціальність; послуги по догляду за самотніми у будинках-інтернатах для старих та інвалідів. Інструментарій профілактичних заходів: консультування за різними питаннями, інформування про шкідливий вплив на організм наркотиків, алкоголю тощо; заборона та обмеження певних дій (дискримінації, реклами тютюну); спеціальні стягнення за персональну чи соціально небезпечну поведінку у формі штрафів, додаткових податків.

Можливий інструментарій соціальної роботи: правові статуси; комплексно-цільові програми; нормативна база соціальної роботи.

Соціальний контроль: позитивні та негативні зворотні зв’язки.


Рекомендована література до курсу «Соціальна робота в Україні»

 1. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи (модульний курс дистанційного навчання)/ А.Й. Капська, О.В. Безпалько, Р.Х. Вайнола. //За заг. ред. А.Й. Капської. – К., 2002. – 164 с.

 2. Актуальні проблеми теорії і практики соціальної роботи на межі тисячоліть: Монографія – К.: УДЦССМ, 2001. – 344 с. // Соціальна робота. Книга 1.

 3. Алексєєнко Т. Соціально-педагогічна підтримка дітей групи ризику // Соціальна педагогіка: теорія та практика, 2005. – №1. – С. 56–60.

 4. Безпалько О. Форми підготовки спеціалістів до соціально-педагогічної роботи в громаді // Соціальна педагогіка: теорія та практика, 2005. – №1. – С. 74–80.

 5. Бурая Н.П. Соціальна робота. – Куп’янськ: Куп’янська міська друкарня, 1996. – 102 с.

 6. Громадська думка: дослідження аналіз, висновки. – К.: ДЦССМ, 2002. – 236 с.

 7. Гуслякова Л.Г., Холостова Е.Й. Основы теории социальной работы. – М.: Изд-во СТИ. – 1997. – 187 с.

 8. Доброчинність в Україні: минуле, сучасне, майбутнє. Ресурсний центр розвитку громадських організацій «Гурт». – К., 1998. – 54 с.

 9. Коваль Л.І., Звєрєва І.Д., Хлєбік С.Р. Соціальна педагогіка./ Соціальна робота: Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: ІЗМН, 1997. – 390 с.

 10. Козир М.К., Шость Н.В. Соціальний захист громадян, постраждалих від чорнобильської катастрофи (методичний посібник). – Харків, 1997.

 11. Краснова Н. До проблеми діагностики й відбору спеціалістів у галузі соціальної роботи // Соціальна педагогіка: теорія та практика, 2005. – №1. – С. 69–73.

 12. Лукашевич А.П., Мигович І.І., Пінчук І.М. Соціальна робота в Україні: теоретико-методичні засади. – К.: МАУП, 2001. – 126 с.

 13. Малько А. Методологічні зв’язки соціальної педагогіки та соціальної роботи в інформаційному суспільстві // Соціальна педагогіка: теорія та практика, 2005. – №1. – С. 17–22.

 14. Мережа центрів соціальних служб для молоді: Інформаційний довідник. – К.: ДЦССМ, 2003. – 84 с.

 15. Методические рекомендации по организации воспитательно-профилактической работы с педагогически запущенными детьми. – Мн.: Изд. ООО «Красико-Принт», 2001. – 136 с.

 16. Методичний посібник з надання дружніх послуг для молоді / За ред. Пінчук І.М., Сановської В.А. – К.: ДССМ, 2003. – 760 с.

 17. Мигович І.І. Соціальна робота /Вступ до спеціальності. – Ужгород: Патент, 1997. – 190 с.

 18. Михайлова Л., Грабовенко Н. Робота реабілітаційних центрів соціально-педагогічної підтримки сімей, які виховують дітей з обмеженими можливостями // Соціальна педагогіка: теорія та практика, 2005. – №1. –С. 45–50.

 19. Нормативно-правове забезпечення діяльності центрів соціальних служб для молоді. Ч. І (Перевидання зі змінами). – К.: ДЦССМ, 2003. – 762 с.

 20. Нормативно-правове забезпечення діяльності центрів соціальних служб для молоді. Ч. ІІ (Перевидання зі змінами). – К.: ДЦССМ, 2003. – 399 с.

 21. Нормативно-правові документи та внутрішньо організаційна робота служб у справах неповнолітніх Харківської області: Збірник нормативних актів та методичних рекомендацій / Автор-упорядник Ф.В. Грищенко. – Харків: Право, 2004. – 224 с.

 22. Основы социальной работы: Учебник /Под ред. П.Д. Павленок. – М.: ИНФРА, 1999. – 368 с.

 23. Пейн М. Сучасна теорія соціальної роботи. – К.:Крок, 2000. – 456 с.

 24. Перепелиця М.П. Державна молодіжна політика в Україні (регіональний аспект). – К.: Український інститут соціальних досліджень, Український центр політичного менеджменту, 2001. – 242 с.

 25. Понятійно-термінологічний словник з соціальної роботи / За ред. І.В. Козубовської, І.І. Миговича. – Ужгород: УЖМУ, 2001. – 152 с.

 26. Приходько М.І., Приходько О.М., Селіверстова Н.І., Турська О.В. Словник-довідник менеджерів освіти, соціальних педагогів та працівників соціально-педагогічних служб, консультацій. – Запоріжжя: «Поліграф», 1999. – 132 с.

 27. Профілактика правопорушень серед неповнолітніх (Проблеми спільної роботи комісій у справах неповнолітніх та органів освіти України). Збірник науково-методичних статей. – К.: Академпрес, 1994. – 112 с.

 28. Психология социальной работы: Учеб. пособие/ О.В. Александрова, О.Н. Боголюбова, Н.Л. Васильева и др. // Под общ. ред. М.А. Гулиной. – СП.: Питер, 2004. – С. 351.

 29. Российская энциклопедия социальной работы: В 2-х томах. – М.: Изд-во ИСР, 1997. – Т. 2 – С. 77–84.

 30. Словарь-справочник по социальной работе /Под ред. Е.И. Холостовой. – М.: Юрист, 1997. – 424 с.

 31. Социальная работа с молодежью / Под общ. ред. А.А. Яременко, И.А. Хохленкова. – К.: Академпресс, 1994. – 104 с.

 32. Социальная работа/ Под общ. ред. проф. В.И. Курбатова. Серия «Учебники и учебные пособия». – г. Ростов н/Д: «Феникс». 2000. – 576 с.

 33. Соціальна робота в Україні: Навч. посібник / І.Д. Звєрєва, О.В. Безпалько, С.Я. Марченко та ін. //За заг. ред. І.Д. Звєрєвої, Г.М. Лактіонової. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 256 с.

 34. Соціальна робота в Україні: Теорія і практика / Науково-методичний журнал. – 2003. № 2,3

 35. Соціальна робота в Україні: теорія та практика: Посібник для підвищення кваліфікації працівників центрів соціальних служб для молоді. – Ч. 3
  / За заг. ред. А.Я. Ходорчук. – К.: ДЦССМ, 2002. – 172 с.

 36. Соціальна робота: Збірник навчальних програм // Соціальна робота. Книга 5. – К.: ДЦССМ, 2002. – 332 с.

 37. Соціальна робота: Короткий енциклопедичний словник. – К.: ДЦССМ, 2002. – 536 с. // Соціальна робота. Книга 4.

 38. Соціальна робота: Навч. посібник // Соціальна робота. Книга. 2. – К.: ДЦССМ, 2002. – 440 с.

 39. Соціальна робота: Хрестоматія // Соціальна робота. Книга 3. – К.: ДЦЦССМ, 2002. – 396 с.

 40. Справочное пособие по социальной работе / П.С. Алексеева, П.В. Бобкова, Г.Ю. Бурлака и др. //Под ред. А.М. Панова, Е.И. Холостовой. – М.: Юрист, 1997. – 168 с.

 41. Теорії і методи соціальної роботи: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. Т.В. Семигіної, І.І. Миговича. – К.: Академвидав, 2005. – 328 с.

 42. Технології соціально-педагогічної роботи: Навч. посібник/ За заг. ред. проф. А.Й. Капської. – К., 2000. –- 372 с.

 43. Технологія роботи з різними категоріями клієнтів центрів соціальних служб для молоді: Методичний посібник / С.В. Толстоухова, О.О. Яременко, О.В. Вакуленко та ін.. – К.: ДЦССМ, Державний інститут проблем сім’ї та молоді, 2003. – 88 с.

 44. Фирсов М.В., Студенова Е.Г. Теория социальной работы: Учеб. пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 432 с.
Каталог: sites -> default -> files -> files -> Priimalna -> 2018pk -> Programy2018 -> Mag%20FV
Mag%20FV -> Зміст вступ Модуль Мікроекономіка
Mag%20FV -> Програма вступного випробовування передбачає перевірку знань основних джерел з теорії дошкільної освіти, основних методик дошкільної освіти, педагогічних теорій та педагогічних технологій
files -> Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни
Mag%20FV -> Програма фахового вступного випробування
Programy2018 -> Початок другого тисячоліття характеризується глобалізацією суспільного розвитку, зближенням націй, народів, держав, освітніх систем, відбувається перехід людства від індустріальних до науково-інформаційних технологій
files -> Програма основного вступного випробування в аспірантуру Підготовки доктора філософії Галузі знань 01 Освіта
files -> Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка