Пояснювальна записка Вступне випробування з соціальної роботи до магістратури зі спеціальності «023 Соціальна робота»


Тема 10. Основні напрямки реформування пенсійного забезпечення в Україні. Звернення громадян як одна з форм реалізації права на захистСторінка16/32
Дата конвертації27.12.2018
Розмір0,68 Mb.
ТипПояснювальна записка
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   32
Тема 10. Основні напрямки реформування пенсійного забезпечення в Україні. Звернення громадян як одна з форм реалізації права на захист.

Загальна характеристика законодавчих та нормативно-правових актів стосовно пенсійного забезпечення в Україні. Основні соціально-правові складові пенсійного забезпечення громадян. Звернення громадян: законодавча база щодо порядку розгляду.Рекомендована література до курсу «Основи соціально-правового захисту особистості»

  1. Касянович Г. Моральна культура педагога: поняття і реальність. Професійна освіта: педагогіка і психологія / За заг. ред. Т.Левовицького, І.Вільш, І.Зязюна, Н.Ничкало. - Ченстохова - К., 1999. - С. 403-414

  2. Гончаренко С.Український педагогічний словник. -К.: Либідь, 1997.-376 с.

  3. ГузійН.В. Педагогічний професіоналізм крізь призму особистісно-зорієнтованих методологічних підходів. Наука і сучасність. Збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. -К.: Логос, 2002. - Том XXXII. - 295 с. - С. 3-14.

  4. Державна доповідь "Про становище дітей в Україні за підсумками 1997 року". Доповідь схвалена міжвідомчою комісією з координації дій щодо виконання Конвенції ООН про права дитини, Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей та Національної програми "Діти України" 8 липня 1998 року. - К., 1998. - 150 с.

  5. Державна національна програма "Освіта. Україна XXI ст." - К.: Райдуга, 1994.-61 с.

  6. Діти України про свої права. Представництво ЮШСЕФ в Україні. Центр "Соціальний моніторинг". - К., 2000. - 32 с.

  7. Дитинство в Україні: права, гарантії, захист (збірник документів): Частина І. - К.: AT "Видавництво "Столиця", 1998. - 248 с. Ч. II. - 292 с.

  8. Еникеев М.И., Кочетков О.Я. Общая, социальная и юридическая психология. Краткий энциклопедический словарь. - М.: Юрид. литер., 1997. – 448 с.

9. Житловий кодекс Української РСР. Організаційний текст із змінами станом на 15 березня 2002 р. - К.: Видавничий дім "Ін Юре", 2002. - 136 с.

10.Знаємо та розуміємо свої права / Денисова О., Квітка Я.М., Ковганич Г.Г., Константінов С.Ф. -К.: Міленіум, 2002. - 164 с.

11. Кіт Г.Г. Творчість учителя як засіб формування творчої особистості школяра. Наукові записки: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова / Укл. П.В.Дмитрекно, І.М.Ковчина, Н.М.Скоробагатько. - К.: НПУ, 1999, Ч. 3. - 283 с.

12. Кодекс законов о труде Украины. Закон «О порядке разрешения коллективных споров (конфликтов)» (по состоянию на 1 февраля 2000 года). - X.: Одиссей, 2000. - 160 с.

13. Конвенція ООН про права дитини. - К.: ТМ ПрінтіксПрес, 1999. - 32 с.

14. Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року - Українська правнича фундація. Київ, 1996. - 63 с.

15. Молодёжь в меняющемся обществе. ІМІСЕР. Региональный мониторинговый доклад № 7, 2000. - 193 с.

16. Осознанное право - право на каждый день. Пособие для начинающего тренера, работающего в области правового просвещения. - Днепропетровск, Січ, 2001.-315 с.

17. Педагогічно-правова профілактика правопорушень серед учнівської молоді: Науково-методичний збірник статей / За заг. ред. В.П.Пастухова. - К.: ІЗМН, 1997.-248 с.

18. Положение детей в мире 2000 г. Кэрол Беллами - Директор-исполнитель Детского фонда Организации Объединённых Наций. ЦМСЕР. Детский фонд ООН.-117 с.

19. Положение детей в мире, 1998 г. Кэрол Беллами - Директор-исполнитель Детского фонда Организации Объединённых Наций. ЦМСЕР. Детский фонд ООН. - 141 с.

20. После краха. Что принесли людям десять лет переходного периода. Проект МОЫЕЕ. Ноябрь 1999 года. - 41 с.

21. Права кожного дня. Західно-український центр "Жіночі перспективи". Центр правових та політичних досліджень "Сім". - Львів, 2001. - 103 с.

22. Про становище молоді в Україні (за підсумками 1998 року). Щорічна доповідь Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України. - К.: ТМ ПрінтіксПрес 1999. - 154 с.

23. Сімейний кодекс України: Офіц. видання. - К.: Видавничий дім "Ін Юре", 2002.- 176 с.

24. Сисоєва С. Теоретико-методологічне обґрунтування педагогічної творчості. Професійна освіта: педагогіка і психологія / За заг. ред. Т.Левовицького, І.Вільш, І.Зязюна, Н.Ничкало. - Ченстохова - К., 1999. - С. 361-370.

25. Ткачева Н.О.Педагогічні основи формування правосвідомості учнів у закладах професійно-технічної освіти / Монографія. - К., 1998. - 350 с.

26. Формування здорового способу життя: Навч. посіб. для слухачів курсів підвищення кваліфікації державних службовців / О.Яременко, О.Вакуленко, Л.Жаліло, Н.Комарова та ін. - К.: Український інститут соціальних досліджень, 2000. - 232 с.

27.Формування здорового способу життя: Київський досвід. - К., 2001. – 56 с.

28.Формування здорового способу життя молоді - стратегія для України. - К., 2001.-24 с.

29.Формування здорового способу життя: проблеми і перспективи /О.Яременко, О.Балакірєва, О.Вакуленко та ін. - К.: Український інститут соціальних досліджень, 2000. - 207 с.

30. Шость Н.В., Козир М.К., Ситник О.М. Енциклопедія сучасного права неповнолітніх. - К.: Рідна мова, 1997. - 385 с.

31.Честь, гідність та ділова репутація: можливості захисту. Збірник нормативних актів (Упорядник Менюк С.А.). - К.: Оріяни, 1998. - 76 с.


Каталог: sites -> default -> files -> files -> Priimalna -> 2018pk -> Programy2018 -> Mag%20FV
Mag%20FV -> Зміст вступ Модуль Мікроекономіка
Mag%20FV -> Програма вступного випробовування передбачає перевірку знань основних джерел з теорії дошкільної освіти, основних методик дошкільної освіти, педагогічних теорій та педагогічних технологій
files -> Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни
Mag%20FV -> Програма фахового вступного випробування
Programy2018 -> Початок другого тисячоліття характеризується глобалізацією суспільного розвитку, зближенням націй, народів, держав, освітніх систем, відбувається перехід людства від індустріальних до науково-інформаційних технологій
files -> Програма основного вступного випробування в аспірантуру Підготовки доктора філософії Галузі знань 01 Освіта
files -> Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   32


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка