Постанова загальних зборівСторінка1/2
Дата конвертації01.10.2019
Розмір190 Kb.
ТипПостанова
  1   2
ПОСТАНОВА

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ВІДДІЛЕННЯ ІСТОРІЇ, ФІЛОСОФІЇ ТА ПРАВА НАН УКРАЇНИ
м. Київ 11 квітня 2012 р.
Заслухавши та обговоривши доповідь академіка-секретаря Відділення академіка НАН України О.С.Онищенка про підсумки наукової діяльності установ Відділення у 2011 році та їх завдання щодо розвитку фундаментальних і прикладних досліджень, Загальні збори Відділення історії, філософії та права НАН України в і д з н а ч а ю т ь :

У 2011 році вченими установ Відділення історії, філософії та права НАН України отримано вагомі теоретичні й прикладні здобутки в осмисленні історичного досвіду розвитку українського суспільства та перспектив суспільно-політичного, соціально-економічного і культурного поступу України, у теоретичному обґрунтуванні, практичному та науково-методичному й інформаційно-аналітичному супроводі процесів модернізації українського суспільства, реформування політичної системи, актуалізації вітчизняної історико-культурної спадщини у науковому і культурному житті України, розробленні оптимальних шляхів забезпечення національного суверенітету в умовах глобалізації та інтеграції України у світове співтовариство.

За дорученням вищих органів влади установи Відділення взяли участь у підготовці проекту Концепції гуманітарного розвитку України на період до 2020 р., в якому відображено сучасний стан гуманітарної сфери, визначено основні тенденції її розвитку, представлено новітні підходи академічної соціогуманітаристики до вирішення найактуальніших проблем гуманітарного розвитку України, конкретні шляхи та механізми вдосконалення гуманітарної політики держави.

Установи Відділення взяли участь у розробці низки інших програмних і концептуальних документів: Концепції державної етнонаціональної політики України, Концепції Загальнодержавної програми охорони культурної спадщини на 2012–2022 рр., Концепції Державної програми популяризації історичного знання на 2012–2017 рр., Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 р., Програми українсько-російського співробітництва в гуманітарній сфері на 2011–2012 рр. Розроблено пропозиції щодо наукового забезпечення реалізації Національної антикорупційної стратегії на 2011–2015 рр., що сприятиме приведенню вітчизняного законодавства у відповідність із міжнародними антикорупційними стандартами, підвищенню ефективності системи запобігання і протидії корупції.

Здійснено наукову експертизу низки законопроектів. Вагоме практичне значення мають ґрунтовні пропозиції щодо: вдосконалення правової бази, спрямованої на розвиток інтернет-середовища в Україні; створення єдиної інформаційної бібліотечної системи «Бібліотека–ХХІ»; реалізації Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2009–2015 рр.; опрацювання алгоритму дій із забезпечення національних інтересів України у зв’язку з початком повномасштабного функціонування Митного союзу Російської Федерації, Республіки Білорусь та Республіки Казахстан.

Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України забезпечив у рамках аналітичного супроводження діяльності Науково-експертної групи з підготовки Конституційної Асамблеї розробку проектів Концепції формування Конституційної Асамблеї та Положення про Конституційну Асамблею.

За участю провідних науковців Відділення підготовлено фундаментальну працю – третю щорічну національну доповідь НАН України «Національний суверенітет України в умовах глобалізації» (акад. НАН України О.С.Онищенко, акад. НАН України Ю.А.Левенець, акад. НАН України Ю.С.Шемшученко, О.М.Майборода, В.П.Горбатенко, В.М.Горовий та ін.), яка містить ґрунтовний аналіз сучасної теорії національного суверенітету, реального стану забезпечення національного суверенітету країни та шляхів вирішення проблемних питань, пов’язаних зі зміцненням національної суверенності в умовах глобалізованого світу.

Завершено виконання цільової програми наукових досліджень Відділення «Культурно-цивілізаційний діалог ХХІ ст.: проблеми інтеграції України у світове співтовариство» (2007–2011), у рамках якої розроблено теоретичні моделі культурно-цивілізаційних взаємодій у сучасному світі, визначено геополітичні, історичні та соціокультурні особливості сучасного українського суспільства як факторів інтеграції України до європейської спільноти та світу. Виконання програми дозволило заповнити існуючі в науковому дискурсі лакуни щодо дослідження історичного процесу на теренах України шляхом створення ряду оригінальних теоретичних і конкретно-історичних розробок, які відповідають сучасним суспільно-духовним запитам Української держави на стадії інтегрування у світове співтовариство. Результати досліджень надіслано органам державної влади для використання при підготовці управлінських рішень з проблем реформування політичної і правової систем, розвитку громадянського суспільства, вдосконалення засад зовнішньополітичної діяльності держави.

У рамках виконання цільових комплексних програм наукових досліджень НАН України «Прогнози і моделі соціальної та соціокультурної трансформації українського суспільства у першій чверті ХХІ ст.», «Інтеграція до світової спільноти та стратегічні виклики для України», «Модернізація українського суспільства і економіки в контексті викликів ХХІ століття» та «Гуманітарні технології як чинник суспільних перетворень в Україні» установами Відділення досліджено геополітичні, історичні та соціокультурні особливості українського суспільства в контексті інтеграції України до світової спільноти; розроблено моделі соціально-економічного і суспільно-політичного розвитку України, пропозиції щодо шляхів реалізації державної соціальної, етнонаціональної, освітньої та інформаційної політики.Основні зусилля вчених установ Відділення традиційно зосереджувалися на підготовці узагальнюючих комплексних праць, розробці концептуальних, прогностичних, компаративних, моніторингових і експертних досліджень суспільно-політичних, соціально-економічних і культурно-цивілізаційних процесів.

Науковий доробок установ Відділення узагальнено у 144 монографіях загальним обсягом 3317,7 обл.-вид. арк., 94 підручниках і довідниках, 16 брошурах, методиках, 4931 статті. За кордоном видано 9 монографій загальним обсягом 178,9 обл.-друк. арк. та 346 статей.

Високою є цитованість монографічних та інших робіт провідних учених Відділення у системі Google Академія. Станом на квітень 2012 р. у ній проіндексовано 416 праць академіка М.В. Поповича (найбільш цитована «Мировоззрение древних славян» – 84 посилання), 342 праці академіка П.П. Толочка (найбільш цитована «Древний Киев» – 72 посилання), 181 праця академіка В.Г. Кременя (найбільш цитована «Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти: стратегія, реалізація, результати» – 140 посилань), 161 праця академіка В.М. Литвина (найбільш цитована «Украина: политика, политики, власть» – 26 посилань), 147 праць академіка Ю.С. Шемшученко (найбільш цитована «Правовые проблемы экологии» – 57 посилань), 67 праць академіка В.Я. Тація (найбільш цитована «Об'єкт і предмет злочину в кримінальному праві України» – 45 посилань), 63 праці академіка В.А. Смолія (найбільш цитована «Українська державна ідея» – 34 посилання), 33 праці академіка Ю.А. Левенця (серед його найбільш цитованих праць автореферат докторської дисертації – 19 посилань).

На національну доповідь НАН України за 2010 р. «Новий курс: реформи в Україні. 2010-2015» пошукова система Google наводить 65 тисяч посилань, а на доповідь 2009 р. «Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави» - 320 тис. посилань. Ця статистика переконливо доводить необхідність якнайшвидшого розміщення в мережі національної доповіді за 2011 р. «Національний суверенітет України в умовах глобалізації».

У наукометричній базі даних Scopus найкращі показники має Інститут археології НАН України – 35 публікацій, що сумарно процитовані 144 рази.

Результати аналізу статистики використання електронних версій періодичних видань установ Відділення, що представлені в загальнодержавному репозитарії «Наукова періодика України», свідчать, що найбільш популярним є часопис «Держава і право» Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, до якого щодоби здійснюється понад 1 тис. звернень. До переліку популярних відносяться й журнали «Археологія», «Бібліотечний вісник», «Український історичний журнал». Їх електронні версії щодоби читають понад 200 Інтернет-користувачів з усіх регіонів України та світу.
Каталог: News
News -> Тема: Лірична драма І
News -> Урок з елементами інсценування Учитель української мови та літератури Івашиненко Н. А. м. Макіївка
News -> Основи здоров’я
News -> «Бережи здоров'я змолоду!»
News -> Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках математики, як засіб підвищення результативності навчання з досвіду роботи Кровіцької Л
News -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
News -> З досвіду роботи
News -> Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Вип
News -> Загальна характеристика роботи
News -> Державне управління


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка