Посадова інструкція директораСкачати 241,72 Kb.
Сторінка5/7
Дата конвертації24.07.2020
Розмір241,72 Kb.
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6   7
V. Повинен знати

5.1. Основи загально-культурної підготовки:

5.1.1. Основні віхи історичного та культурного розвитку України.

5.1.2. Літературну українську мову.

5.1.3. Основи соціальної філософії (суспільство, природа, економічна, соціальна, політична і духовна сфери суспільного життя).

5.1.4. Основи наукової методології.

5.1.5. Основи комп'ютерної грамотності.

5.1.6. Історію релігії.

5.2. Дисципліни психолого-педагогічного циклу:

5.2.1. Основи методології педагогіки.

5.2.2. Сутність процесу виховання, його загальних і конкретних цілей, завдань; організаційні форми, підходи, засоби і методи формування громадянина України.

5.2.3. Сутність процесу навчання, інноваційні педагогічні технології.

5.2.4. Анатомо-фізіологічні, вікові і психологічні особливості розвитку учнів.

5.2.5. Психологічні основи навчання і виховання.

5.2.6. Методи визначення сформованості навичок, умінь, рівнів вихо­ваності учнів.

5.2.7. Зміст, форми і методи самореалізації учня, особливості його адаптації до навколишнього середовища.

5.2.8. Зміст, форми і методи управління самовихованням учнів.

5.2.9. Зміст, форми і методи роботи класного керівника.

5.2.10. Зміст, форми і методи роботи з батьками, громадськими органі­заціями.

5.2.11. Методи науково-педагогічного опису й аналізу педагогічних фактів, явищ, процесів, педагогічних систем і їх структур.

5.2.12. Основи етнопедагогіки.

5.2.13. Основи менеджменту.

5.3. Основи і засоби управління навчально-виховним закладом:

5.3.1. Нормативні документи про організацію і вдосконалення нав- чально-виховного процесу.

5.3.2. Дидактичні принципи, концепції побудови змісту освіти на сучасному етапі, особливості змісту навчальних програм з предметів і шляхи їх удосконалення.

5.3.3. Структуру змісту освіти в сучасній школі і організаційні форми побудови навчально-виховної роботи.

5.3.4. Системний підхід до процесу навчання.

5.3.5. Закономірності процесу навчання; його психолого-педагогічні особливості, зміст і засоби його оптимізації, підходи до вибору форм, засобів і методів навчання з урахуванням конкретних умов.

5.3.6. Психологічні основи диференційованого навчання.

5.3.7. Педагогічні основи індивідуального навчання; шляхи запобі­гання неуспішності.

5.3.8. Сутність уроку як основної форми процесу навчання і виховання.

5.3.9. Основні теорії методів навчання, їх класифікація.

5.3.10. Основи формування системності знань школярів; норми оціню­вання знань, умінь і навичок учнів.

5.3.11. Основи планування навчально-виховного процесу.

5.3.12. Основні вимоги до мети, змісту, методики організації аналізу навчально-виховного процесу; форми і методи зворотного зв'язку в нав- чально-виховному процесі.

5.3.13. Вимоги до ведення шкільної документації.

5.3.14. Загально-дидактичну і психологічну сутність перспективного педагогічного і новаторського досвіду.

5.3.15. Організацію індивідуальних і колективних форм методичної роботи з педагогічними кадрами з питань дидактики і педагогічної психології.

5.4. Методи психологічного керівництва громадським вихованням школярів:

5.4.1. Психолого-педагогічну сутність і закономірності процесу виховання, особливості системного підходу до організації виховної роботи у школі.

5.4.2. Особливості функціонування учнівського колективу як засобу виховання школярів.

5.4.3. Педагогічні основи учнівського самоврядування.

5.4.4. Зміст, форми і методи роботи всіх типів організацій школярів.

5.4.5. Методику організації роботи учнівських виробничих об'єднань, наукових організацій.

5.4.6. Зміст, форми і методи організації роботи школи як центру вихов­ної діяльності у мікрорайоні.

5.4.7. Технології управління виховною роботою в школі.

5.4.8. Методику підготовки, проведення й аналізу виховних заходів.

5.4.9. Методику соціально-педагогічних досліджень виховного процесу.

5.4.10. Методику роботи з класними керівниками.

5.4.11. Критерії оцінки виховної роботи вчителя-предметника, клас­ного керівника.

5.5. Адміністративні і фінансово-господарські функції:

5.5.1. Закон України «Про освіту», нормативні документи про освіту.

5.5.2. Кодекс законів про працю України.

5.5.3. Нормативні документи з безпеки життєдіяльності.

5.5.4. Нормативно-інструктивні матеріали адміністративно-господар­ської і фінансової діяльності керівника.

5.5.5. Принципи державного управління.

5.5.6. Концепції соціального управління.

5.5.7. Співвідношення форм громадського і державного управління школою. Основи гуманізації і демократизації управління освітою.

5.5.8. Зміст предмета науки управління. Організаційні структури управління в сучасних умовах. Основні концепції і тенденції управління у передових країнах світу.

5.5.9. Роль інформації в управлінні, її види, методи опрацювання і використання.

5.5.10. Основи планування, його принципи, форми і методи.

5.5.11. Основи контролю і коригування в системі управління.

5.5.12. Сутність змісту і методів керівництва. Використання технічних засобів, автоматизованих систем у керівництві.

5.5.13. Економічні основи управління.

5.5.14. Вимоги до особи керівника. Систему підготовки і перепід­готовки управлінських кадрів. Принципи добору, розстановки, вихо­вання і навчання кадрів.

5.5.15. Основи організації праці керівника. Наукову організацію праці керівника.

5.5.16. Основні функції і аспекти управління школою. Специфіку управління системи школи, взаємодію керуючих і керованих систем.

5.5.17. Сутність, види управлінських рішень шкільної адміністрації, вимоги до їх розробки.

5.5.18. Зміст і технологію атестації педагогічних кадрів. Критерії і технології оцінювання діяльності вчителя, вихователя групи продов­женого дня.

5.5.19. Основні напрямки діяльності ради школи.

5.5.20. Зміст і форми керівництва методичною роботою у школі. Засади морального і матеріального стимулювання колективу.

5.5.21. Сутність і технологію педагогічного аналізу в діяльності дирек­тора школи.

5.5.22. Основні вимоги до організації контролю в школі.

5.5.23. Вимоги електро- та пожежної безпеки, санітарно-гігієнічного режиму в школі.

5.5.24. Основи діловодства в управлінській діяльності.

5.5.25. Критерії оцінки діяльності школи. Зміст і організацію роботи по забезпеченню середнього всеобучу.

5.5.26. Основні напрямки роботи директора школи зі зміцнення мате­ріальної бази.

5.5.27. Зміст програм, підручників, посібників. Основну і додаткову літературу, першоджерела з предмета. Найновіші дослідження теоре­тичних основ, досягнень у науках, пов'язаних з викладанням предмета.

5.5.28. Сучасні методики навчання свого предмета. Форми і методи вдосконалення педагогічної майстерності, узагальнення педагогічного досвіду.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка