Порядок набуття права на землю на конкурентних засадах у місті КиєвіСкачати 153,5 Kb.
Сторінка1/8
Дата конвертації02.04.2019
Розмір153,5 Kb.
ТипРішення
  1   2   3   4   5   6   7   8

Додаток № 1

до рішення Київської міської ради

від__________2014 №___________

Порядок продажу земельних ділянок комунальної власності на конкурентних засадах у місті Києві
Розділ I. Загальні положення

Стаття 1. Сфера застосування Порядку та загальні положення
1. Порядок продажу земельних ділянок комунальної власності на конкурентних засадах у місті Києві (далі - Порядок) розроблено відповідно до Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, законів України "Про Державний земельний кадастр", "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності", "Про оренду землі", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України - місто-герой Київ", "Про землеустрій", "Про державну експертизу землевпорядної документації", "Про оцінку земель", "Про регулювання містобудівної діяльності" та інших нормативно-правових актів.

2. Цей Порядок визначає процедуру організації та проведення земельних торгів з продажу земельних ділянок комунальної власності територіальної громади м.Києва та прав оренди на них.

3. Продаж земельних ділянок або прав оренди на них здійснюється виключно на конкурентних засадах, крім випадків, встановлених ст. 134 Земельного кодексу України або іншими законами України.

4. На земельних торгах не може бути використане переважне право купівлі.

5. Земельні торги проводяться у формі аукціону, за результатами проведення якого укладається договір купівлі-продажу або оренди земельної ділянки з учасником (переможцем) земельних торгів, який запропонував найвищу ціну за земельну ділянку, що продається, або найвищу плату за користування нею, зафіксовану в ході проведення земельних торгів.

6. Організатором земельних торгів є Київська міська рада (далі – Організатор земельних торгів).

7. Функції щодо організації здійснення продажу земельних ділянок та проведення земельних торгів покладаються на Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Організатор).

8. Учасником земельних торгів є фізична або юридична особа, яка подала Виконавцю земельних торгів документи, сплатила реєстраційний та гарантійний внески, зареєстрована у книзі реєстрації учасників земельних торгів і відповідно до закону може набувати право власності чи право оренди на земельну ділянку, яка виставляється на земельні торги.

9. Виконавцем земельних торгів є суб'єкт господарювання, який має ліцензію на проведення земельних торгів та уклав з Організатором договір про їх проведення (далі – Виконавець земельних торгів).

10. Виконавець земельних торгів визначається Організатором щороку (в кожному бюджетному періоді) в порядку, визначеному законодавством про здійснення державних закупівель.

11. Винагорода Виконавця земельних торгів встановлюється у розмірі 5 відсотків ціни, за якою здійснюється купівля-продаж земельної ділянки, або 50 відсотків річної орендної плати за користування земельною ділянкою (у разі продажу права оренди на земельну ділянку), але не більш як 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний лот.

12. Розмір реєстраційного внеску визначається Виконавцем земельних торгів і не може перевищувати 50 відсотків розміру мінімальної заробітної плати на дату публікації оголошення про проведення земельних торгів.

13. Розмір гарантійного внеску за лотом становить 5 відсотків стартової ціни продажу земельної ділянки або стартового розміру річної орендної плати за користування земельною ділянкою (у разі продажу права оренди на земельну ділянку).

Гарантійний внесок, сплачений переможцем до початку торгів, зараховується до купівельної ціни або орендної плати за земельну ділянку.

14. Проведення земельних торгів щодо продажу земельних ділянок комунальної власності або прав на них здійснюється за рішенням Організатора земельних торгів.

15. Продаж земельних ділянок комунальної власності, або права оренди на них на земельних торгах, здійснюється з урахуванням затверджених містобудівної документації та документації із землеустрою.

16. Організатор відповідно до наданих йому повноважень забезпечує:

- визначення в установленому порядку Виконавця земельних торгів та укладання з ним відповідного договору;

- опрацювання земельних ділянок комунальної власності, в тому числі право оренди на які припинено або строк дії договорів оренди скінчився, а також земельних ділянок, на які розроблена та погоджена документація із землеустрою, з метою визначення земельних ділянок які або право оренди на які можуть бути продані на земельних торгах;

- опрацювання звернень від юридичних та фізичних осіб щодо відведення земельних ділянок для будівництва об’єктів будівництва з метою визначення земельних ділянок які, або право оренди на які, можуть бути продані на земельних торгах;

- підготовку проекту рішення Київської міської ради про визначення переліку земельних ділянок для опрацювання можливості продажу їх (або права їх оренди) на земельних торгах;

- подання запитів до органів містобудування і архітектури, а також, у разі необхідності, до органів охорони культурної спадщини, охорони навколишнього природного середовища, центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері лісового господарства та у сфері розвитку водного господарства та інших установ та організацій для отримання висновків щодо можливості продажу земельних ділянок або права оренди на них на земельних торгах;

- організацію розроблення та погодження документації із землеустрою, виконання експертної грошової оцінки та іншої документації, необхідної для проведення земельних торгів (крім документації, розроблення якої здійснюється за замовленням Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Департамент містобудування та архітектури);

- організацію здійснення державної реєстрації права комунальної власності територіальної громади м.Києва на земельну ділянку;

- підготовку проекту рішення Київської міської ради про продаж земельної ділянки, або права її оренди на земельних торгах;

- оприлюднення офіційної інформації про результати земельних торгів на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері земельних відносин, в якому було розміщено оголошення про їх проведення;

- визначення дати та місця проведення земельних торгів;

- виконання інших дій щодо організації та проведення земельних торгів, передбачених законодавством України та цим Порядком.

17. Виконавець земельних торгів забезпечує рівні умови для участі в земельних торгах всім зацікавленим особам та дотримання конфіденційності інформації, що міститься в поданих зацікавленими особами заявах про участь у земельних торгах та доданих до них документах. Відомості про зацікавлених осіб, які подали заяви на участь у земельних торгах, та їх кількість не підлягають розголошенню до закінчення земельних торгів.

18. Підготовка лотів до проведення земельних торгів здійснюється за рахунок видатків, передбачених у бюджеті м. Києва на проведення земельної реформи.

19. Земельні ділянки, включені до переліку земельних ділянок комунальної власності або прав на них, які (або право оренди на які) виставлені на земельні торги, а також земельні ділянки, які включені до переліку земельних ділянок для опрацювання можливості продажу їх (або права їх оренди) на земельних торгах, не можуть відчужуватися, передаватися в заставу, надаватися у користування, а також не можуть бути включені до переліку об’єктів, призначених для реалізації на інвестиційних конкурсах до завершення торгів.

20. Розроблення та виготовлення (на кожну земельну ділянку окремо) документації із землеустрою та експертної грошової оцінки (крім випадків продажу на земельних торгах права оренди на неї), здійснюється за замовленням Організатора суб'єктами господарювання, які мають відповідні дозволи (ліцензії, сертифікати тощо) на виконання відповідних робіт. Відбір таких суб'єктів господарювання проводиться відповідно до вимог законодавства про здійснення державних закупівель.

21. На кожну земельну ділянку, яка підлягає продажу на земельних торгах, Організатор формує відповідну кадастрову справу щодо продажу земельної ділянки або права оренди на неї на земельних торгах.

Термін «кадастрова справа» у цьому Порядку це – справа, сформована на підставі рішення Київської міської ради про визначення переліку земельних ділянок для опрацювання можливості продажу їх (або права їх оренди) на земельних торгах, яка містить оригінали розробленої документації із землеустрою з матеріалами її погодження, матеріали з оцінки земельної ділянки, а також інші документи з підготовки земельної ділянки або права її оренди до продажу на земельних торгах; реєстраційний номер кадастрової справи є її реєстраційним номером у Департаменті земельних ресурсів.

22. З метою отримання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки на кожну земельну ділянку з урахуванням містобудівної документації, здійснюється розроблення містобудівного розрахунку та/або іншої документації, у випадках передбачених законодавством.

Замовником розроблення містобудівного розрахунку, у випадках передбачених законодавством, виступає Організатор, в межах видатків передбачених у бюджеті м. Києва на проведення земельної реформи.

Замовником розроблення містобудівної документації, у випадках передбачених законодавством, виступає Департамент містобудування та архітектури в межах видатків передбачених бюджетом м.Києва на відповідний рік.

23. У випадку, коли запланована до продажу на земельних торгах земельна ділянка (або право оренди на неї) перебуває у користуванні, проведення земельних торгів можливе після отримання згоди землекористувача на припинення права користування або наявності інших підстав для припинення договору оренди земельної ділянки в установленому законодавством порядку.

24. У випадку, коли на земельні торги виставляються земельні ділянки, право оренди на які припинено або строк дії договорів оренди на які скінчився, в тому числі земельні ділянки на які розроблена, погоджена та затверджена в установленому порядку документація із землеустрою, повторна розробка, погодження та затвердження документації із землеустрою може не здійснюватись.

25. Організація проведення земельних торгів складається з підготовчого етапу та проведення аукціону.Каталог: files -> 2015
2015 -> «Злочинність серед підлітків й методи її профілактики» План Вступ Типологія правопорушників; 2
2015 -> Курсова робота
2015 -> Поради молодим викладачам
2015 -> Літературне читання
2015 -> Уроки серед природи "жива їжа" для саморозвитку і самореалізації дитини
2015 -> Урок як основна форма організації навчання
2015 -> Уроках української літератури із застосу- ванням інноваційних технологій та ікт
2015 -> Сучасний урок, вимоги до сучасного уроку
2015 -> Відділ освіти Верхньодніпровської райдержадміністрації Районний методичний кабінет
2015 -> Кз «володарська загальноосвітня санаторна школа-інтернат і-ііі ступенів» план відкритих заходів місячника педагогічної майстерності класних керівників


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка