«Порівняльна характеристика Цивільного кодексу України та Цивільного кодексу Нідерландів»Скачати 168,53 Kb.
Сторінка1/7
Дата конвертації29.03.2019
Розмір168,53 Kb.
ТипКодекс
  1   2   3   4   5   6   7
Національна академія наук України

Київський університет права

Кафедра гуманітарних дисциплін

Залікова робота

Дисципліна: ІНФОРМАТИКА

Тема: «Порівняльна характеристика Цивільного кодексу України та Цивільного кодексу Нідерландів»

Виконали: студенти ІІ курсу

групи ПБ-21 Грещук Х. М.

Дмітрієв В. В.

Перевірив:

Київ 2011План

1. Вступ……………………………………………………...2

2. Характеристика Цивільного кодексу України…………5

3. Характеристика Цивільного кодексу Нідерландів……17

4. Висновки…………………………………………………22

5. Список використаних джерел…………………………..24Вступ

Поняття цивільного законодавства тісно пов'язане з поняттям цивільного права як галузі права. Якщо цивільне правосистема цивільно-правових норм, то цивільне законодавство — це систе­ма нормативних актів, у яких дістали своє втілення цивільно-пра­вові норми. Отже, цивільне законодавство — це форма вираження цивільного права як галузі права. Сукупність цивільно-правових актів утворює цивільне законодавство.1

Акти цивільного законодавства України - це сукупність структурно упорядкованих у нормативно визначеному ієрархічному співвідношенні зовнішніх форм цивільного права, у кожній з яких правові норми згруповані з урахуванням особливостей окремих сфер правового регулювання з метою забезпечення найбільш ефективного регламентування особистих немайнових та майнових відносин, що складають предмет цивільного права.

ЦК відносить до актів цивільного законодавства: Конституцію України (далі - Конституція), Цивільний кодекс України (далі - ЦК), інші закони України, які приймаються відповідно до Конституції та ЦК, акти Президента України (далі - Президент), у випадках встановлених Конституцією, постанови Кабінету Міністрів України (далі - КМУ), нормативно - правові акти інших органів державної влади України (далі - акти органів державної влади), органів влади Автономної Республіки Крим (далі - АРК), лише у випадках і у межах, встановлених Конституцією та законом (ст. 4). У зазначеній статті ЦК визначаються загальні положення щодо регулювання цивільних відносин в Україні, закріплюється виключний перелік основних актів цивільного законодавства та їх субординаційне співвідношення.2

Конституція України має найвищу юридичну силу, закони та інші нормативні акти приймаються на її основі. Для цивільного права особливе значення мають ст. 13, 14, 41 Конституції3, що встановлюють цивільно-правові засади регулювання відносин власності, та ст. 21-24, 27-34, що визначають основні права й обов´язки громадян України, зміст їх правоздатності в нормах цивільного права.

В ст. 8 Конституції України передбачено, що «норми Консти­туції України є нормами прямої дії. Звернення в суд для захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина безпосе­редньо на підставі Конституції України гарантується».

В п. 2 постанови Пленуму Верховного Суду України від 1 лис­топада 1996 р. «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя» зазначалося, що суд безпосередньо за­стосовує Конституцію у разі:

1)   коли зі змісту норм Конституції не випливає необхідність додаткової регламентації її положень законом;

2)   коли закон, який був чинним до введення в дію Конститу­ції чи прийнятий після цього, суперечить їй;

3)   коли правовідносини, що розглядаються судом, законом України не врегульовані, а нормативно-правовий акт, прийнятий Верховною Радою або Радою Міністрів Автономної Республі­ки Крим, суперечить Конституції України;

4) коли укази Президента України, які внаслідок їх норма­тивно-правового характеру підлягають застосуванню судами при вирішенні конкретних судових справ, суперечать Конститу­ції України. Однак суд не може застосувавши Конституцію як акт прямої дії, визнати неконституційними закони чи правові акти, передбачені в ст. 150 Конституції, оскільки це відноситься до виключної компетенції Конституційного Суду України.

Закони, що приймаються на базі Конституції, називають­ся звичайними. За роки незалежності України прийнято понад 1000 законів, більшість з яких містять норми цивільного права.

Згідно з Конституцією України (ст. 92), виключно законами України визначаються:

-  права та свободи громадян, гарантії цих прав і свобод;

-  правосуб’єктність громадян;

-  правовий режим власності;

-  правові засади та гарантії підприємництва; правила конку­ренції та норми антимонопольного регулювання.4

Метою цієї роботи являється надати правову характеристику цивільному законодавству України та Нідерландів для повного розуміння причини його застосування у житті, вірного тлумачення норм кодексів для уникнення правових колізій. Ця проблема являється досить актуальною у сучасному житті, оскільки через найменшу похибку тлумачення норм у відповідних цивільних справах приводять до винесення невірних рішень, які підлягають оскарженню у суді. Ця робота допоможе вияснити поняття Цивільного Кодексу як України, так і Нідерландів, його систему, призначення, і основні функції застосування.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка